Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Act Svenska kyrkan

  Act Svenska kyrkans fem fokusområden

  Act Svenska kyrkan arbetar inom fem fokusområden: Försörjning och klimaträttvisa, Jämställdhet och hälsa, Fred och demokrati, Tro och lärande samt Katastrofinsatser.

   

  Inom varje fokusområde finns många olika insatser som Act Svenska kyrkan stödjer, sammanlagt över 300 projekt i ett 40-tal länder. Det är människorna som arbetar för Act Svenska kyrkans lokala partner, så kallade changemakers, som med rätt stöd kan skapa långsiktig förändring i sina samhällen. 

  Läs mer om fokusområdena på Act Svenska kyrkans webbplats.

   

  Affischer, gudstjänst​material och kunskapsportalen Actum

  Den nya kunskapsportalen Actum lanserades 20 april 2022. Kunskapsportalen Actum innehåller filmer, kunskapsquiz, berättelser om människor som Act Svenska kyrkan stöttar runtom i världen och mycket annat. Dessutom finns studiematerial, gudstjänstmaterial samt ledarmaterial kopplat till varje fokusområde. 

   

  Fokusområden och insamlingsprojekt

  Tidigare insamlingsteman har nu blivit fokusområden. Inom fokusområdena finns de tidigare insamlingsprojekten. När gåvor öronmärks till ett fokusområde går pengarna till de tidigare insamlingsprojekten och andra liknande projekt. 

   

  Försörjning och klimaträttvisa 

  (tidigare Hållbar försörjning)

  • Filippinerna P135
  • Klimat P122
  • Myanmar P186
  • Sydafrika P265
  • Tanzania P89
  • Egypten P45 

  Jämställdhet och hälsa

  (tidigare Rätten till hälsa)

  • Centralamerika P124
  • Mentormammor P144
  • Tanzania P190
  • Indien P245
  • Etiopien P192

  Fred och demokrati   

  (tidigare Mänskliga rättigheter)

  • Centralamerika P27
  • Jerusalem P30
  • Sydsudan P173
  • Colombia P90 

  Tro och lärande

  • Pakistan P215
  • Filippinerna P260
  • Ung i den världsvida kyrkan P179 (pausat tills vidare) 

  Katastrofinsatser

  • Insamlingsprojekt under katastrofinsatser togs bort redan 2019. En gåva till katastrofinsatser används alltid där den bäst behövs inom aktuella humanitära insatser som Act Svenska kyrkan arbetar med.

   

  Ny modell för öronmärkta gåvor

  Tidigare har det funnits möjlighet att öronmärka pengar till ett insamlingstema, insamlingsprojekt eller land. Under 2022 övergår Act Svenska kyrkan till att erbjuda öronmärkning till fem fokusområden. Inom dessa fem fokusområden finns en större möjlighet att lyfta fram fler av de projekt som Act Svenska kyrkan arbetar med. De tidigare insamlingsprojekten återfinns även inom de fem fokusområdena.

  Om församlingen/pastoratet brinner extra för ett specifikt projekt inom ett fokusområde, går det att välja berättelser och fakta om just detta projekt i samband med till exempel insamlingsaktiviteter, framtagande av lokalt informationsmaterial och församlingskollekter. Pengarna kan öronmärkas till det fokusområde där projektet ingår och kommer att användas till både det utvalda projektet och andra projekt inom samma fokusområde.

  Under en omställningsperiod, fram till 31 december 2022, går det att öronmärka till ett specifikt projekt eller land i Svenska kyrkans kollekt- och betalsystemet (KOB), likt tidigare år. Pengarna går då i första hand till just detta projekt, och ifall projektet skulle bli överfinansierat går pengarna till de andra projekten inom samma fokusområde.

   

  Redaktör
  Helen Källman, Internationella avdelningen
  Innehållsansvarig
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Ansvarig för intranätet Act Svenska kyrkan
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Uppdaterad
  2022-09-05
  X
  Dokumentid: 1573061- Webid: 26726 - Unitid: 2147483464