Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Act Svenska kyrkan

  Eriks frågespalt

  På Göra skillnad dagarna i Uppsala den 7-8 september 2019 fick alla deltagare möjlighet att skriva frågor om Act Svenska kyrkan till Erik Lysén. Här kan du ta del av alla frågor och svar. Observera att sidan är under uppbyggnad och att nya frågor kommer att publiceras allt eftersom.


  Innebär Act Svenska kyrkan att vi bara kommer att ge stöd till samarbetspartner som är med i ACT alliansen?

  Nej, vi kommer att fortsätta med det breda stöd som vi idag har till kyrkor och olika typer av samarbetspartner.  Många av dem är medlemmar i ACT alliansen, men inte alla.  Däremot är det viktigt för oss att visa samhörigheten med de kyrkor och diakonala biståndsorganisationer som idag bildar ACT alliansen.

  En stor styrka att kunna arbeta brett 

  Att arbeta brett ekumeniskt och med samordnade insatser inom humanitärt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingssamarbete och globalt påverkansarbete är en stor styrka. Vi kan nå många fler människor i utsatta situationer och påverka globala beslutsnivåer inom FN systemet. Det kan vi aldrig åstadkomma på egen hand som Act Svenska kyrkan.  

  Tillsamman bygger vi kapacitet 

  Tillsammans i ACT alliansen bygger vi också kapacitet för att kunna förebygga katastrofer – så viktigt i denna tid av global klimatförändring – och för att utveckla vårt gemensamma bistånds- och påverkansarbete i frågor som jämställdhet och genusrättivsa, fred och försoning, klimat och miljö. En stor del av det här gemensamma arbetet samordnas i nationella ACT forum i de olika länder där vi har verksamhet.

  Medlemmarna utgör ACT alliansen

  ACT alliansen utgörs av oss som är medlemmar och är inte en stor organisation som själv genomför biståndsinsatser. I Geneve finns ett samordnande sekretariat på cirka 25 personer, som hjälper oss att jobba tillsammans på nationell, regional och global nivå. 

  Vilken roll har missionen i Act Svenska kyrkans arbete? 

  Missionen. För en del av oss framträder traditionella bilder av de missionärer som åkte ut för Svenska kyrkans mission, SKM, till olika delar av världen och vars engagemang har lagt grunden till det som idag är Act Svenska kyrkan.  Förre biskopen i Strängnäs, Jonas Jonsson, har på ett mycket levande sätt i sin biografiska bok ”Missionärerna” porträtterat många av de svenska missionärer, inte minst kvinnor, som satsade sina liv i missionens tjänst. Boken är en viktig julklapp till alla som vill förstå något om det enorma engagemang som bar upp missionsarbetet i en tid när missionärernas arbete också starkt påverkades av kolonialismens och postkolonialismens ekonomiska och sociala strukturer.  

  Missionen har varit framgångsrik

  Idag finns det självständiga lutherska kyrkor i alla de länder där vi en gång hade omfattande missionsarbete. Det har växt fram omfattande vänrelationer mellan vår kyrka och dessa lutherska systerkyrkor, inte minst på stifts- och församlingsnivå, och på nationell nivå får vi stödja utbyten mellan ungdomar i programmet Ung i den världsvida kyrkan.  Vi ger stöd till teologiska utbildningsinstitutioner, där vi ser en tillväxt av kvinnliga präster och andra församlingsmedarbetare.  Antalet svenska missionärer är betydligt färre idag, vilket är en naturlig utveckling, men samtidigt finns det ett växande behov att dela tro och liv med varandra för för att vi på djupet ska få erfara vad det är att vara en del av den världsvida kyrkan.  

  Tro och liv hänger ihop

  På ett djupare plan ser jag mission som att vara i rörelse utifrån den glädje och energi som evangeliet om Jesus Kristus ger. Tro och liv hänger alltid ihop i ett missionsuppdrag som ser till hela människans situation. Act Svenska kyrkan bärs av en livsbejakande tro som främjar människors liv, framtidshopp och lika värde, samtidigt som det finns en medvetenhet om att människors liv i många delar av världen präglas av ofrihet, förtryck och diskriminering.  Korset eller bokstaven t i Act Svenska kyrkan får symbolisera både lidandet och hoppet. Vi ser dagligen hur tron ger mod och kraft att ta ställning för medmänniskor som lever under mycket svåra omständigheter. Mission är att få binda ihop tro och handling för det som främjar fred, rättvisa och skapelsens integritet.    

  Redaktör och innehållsansvarig
  Sara Holmberg, Internationella avdelningen
  Ansvarig för intranätet Act Svenska kyrkan
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Uppdaterad
  2019-12-17
  X
  Dokumentid: 1466037- Webid: 26726 - Unitid: 2147483464