Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Act Svenska kyrkan

  Ge anslag för en rättvis värld

  Om alla stift och församlingar skulle ge 1 % av sin budget innebär det närmare 200 miljoner kronor per år till det viktiga arbete som Act Svenska kyrkan driver. Församlingsanslag och stiftsanslag är ett effektivt sätt att bidra till att fler människor ska få ett värdigt liv.

   

   

  Hälsning från internationella chefen

  Skapad: 2018-03-02 11:40:00
  Erik Lysén, internationell chef

  Foto: Magnus Aronson /IKON

  Med anledning av coronakrisen skickade Erik Lysén den 20 mars 2020 en vädjan om anslag till Act Svenska kyrkan. Brevet skickades via e-post till Svenska kyrkans alla kyrkoråd och församlingsråd, med kopia till samtliga kyrkoherdar.

  Här kan du ladda hem brevet som pdf:​

  Erik Lyséns brev till kyrkoråd och församlingsråd mars 2020

   

   

   

   

  5 anledningar för församlingen att budgetera ett anslag till Act Svenska kyrkan

  Skapad: 2017-10-16 14:13:00
  1. Varje församling har ansvar för internationell diakoni och mission och ett tydligt uppdrag att visa global solidaritet för bröder och systrar i utsatta delar av världen. Genom anslag ur budgeten kan varje stift, pastorat och församling bli delaktig i den internationella verksamheten och tydligt signalera att detta är en självklar del av Svenska kyrkan och församlingslivet.
  2. Tillsammans är vi starkare! När Svenska kyrkans alla stift, pastorat och församlingar samarbetar i en professionell och kvalitetssäkrad internationell verksamhet, kan vi arbeta effektivt med att skapa nya förutsättningar för människor som lever i utsatthet.
  3.  Årligen återkommande anslag från stift, pastorat och församlingar ger Act Svenska kyrkan en stadig och säker inkomst, så att vi kan ge långsiktligt och pålitligt stöd till de partner vi samarbetar med i utsatta delar av värden.
  4. Anslag från budgeten svarar upp mot medlemmarnas förväntan på att deras medlemsavgift ska användas till "internationellt hjälparbete för utsatta människor i världen".
  5. Svenska kyrkan har tydligt drivit frågan om 1 %-målet i Sveriges biståndsbudget och på samma sätt bör målet om 1 % till internationellt bistånd synas även inom vår kyrkas budgeteringar.

     

  Tips på hur engagemanget kan öka genom församlingsanslaget

  • Kyrkorådets beslut om församlingsanslag sprider ett positivt förhållningssätt till det internationella arbetet till både anställda och ideellt engagerade. ”Vår församling tycker detta är viktigt! Tillsammans bär vi ett arbete som gör skillnad för våra medmänniskor!

  • Medlemmarna inom Svenska kyrkan skattar internationellt hjälparbete på topp tio av anledningarna till att vara med i Svenska kyrkan. Berätta för ortsbor och församlingsmedlemmar om ert stora engagemang i Act Svenska kyrkan, många har ingen aning om det men blir mer positiva till Svenska kyrkan när de förstår omfattningen av våra insatser i världen.

  • Berätta om Act Svenska kyrkan i församlingsinstruktionen, budgeten och årsberättelsen. Det tydliggör församlingen som en del av den världsvida kyrkan.

  • Många kyrkoråd har delegerat till församlingens internationella grupp att skapa aktiviteter kopplat till Act Svenska kyrkan. Det blir en intressant uppgift för anställda och ideella att göra insamlingsaktiviteter och låta arbetet bli synligt i församlingslivet.

  • Anslag som inte öronmärks kan användas där det bäst behövs utifrån situationen i världen. Anslagen bygger stolthet när vi förstår att vi som kyrka finns på plats över hela världen och att våra insatser via internationella partner varje dag skapar nya möjligheter för människor att själva förändra sina liv.

  Göran Karlsson, Åkerbo församling

  Göran Karlsson, Åkerbo församling

  Exempel från Åkerbo församling

  Skapad: 2018-09-24 10:14:00

  Göran Karlsson - samordnare i internationella gruppen i Åkerbo församling – är en stark förespråkare för anslag.  

  Varför bestämde sig kyrkorådet i församlingen för att ge anslag?
  Främst av solidaritetsskäl! Och också för att de vet att många människor är medlemmar i Svenska kyrkan på grund av det internationella arbetet.

  Hur kom beslutet till?
  Jag var på en samordnarutbildning i Uppsala hösten 2017, där det berättades om anslag. Argumenten för en församling att bidra även på det här sättet var starka. Vi i internationella gruppen pratade med kyrkoherden, som var positiv, och skickade sedan in en skrivelse om anslag till kyrkorådet. Kyrkorådet fattade i november ett enhälligt beslut om anslag i september.

  Ger ni exakt 1% i anslag?
  Vi har börjat med 0,5% 2018 och har ambitionen att öka procentandelen stegvis. För vår församling, med cirka 10 000 medlemmar, innebär 0,5% av budgeterad kyrkoavgift för 2018 ett bidrag på 152 796 kronor.

  Vad vill du säga till dem som funderar på att skicka in en skrivelse om anslag till sitt kyrkoråd?
  Att ge anslag är ett jättebra sätt att visa att församlingen tycker att Act Svenska kyrkans arbete är viktigt! Förutom att bidra genom kollekter och insamlingsaktiviteter, är anslag ett bra sätt att praktiskt visa solidaritet med medmänniskor som lever i utsatta situationer. I många församlingar kan beslutsvägarna vara både raka och enkla.  Betala in församlingsanslaget via Kollekt- och betalsystemet (KOB-kollekter och gåvor). Registrera en ”ny insamling/gåva” och välj ”typ” anslag.  Här läser du mer om hur KOB fungerar.

           
  Välkommen att kontakta Givarservice på telefon 010-181 93 00 eller e-post givarservice@svenskakyrkan.se om du har frågor om församlingsanlaget!

   

   

  Redaktör
  Susanna Olivin, Internationella avdelningen
  Innehållsansvarig
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Ansvarig för intranätet Act Svenska kyrkan
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Uppdaterad
  2020-03-20
  X
  Dokumentid: 119779- Webid: 26726 - Unitid: 2147483464