Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Act Svenska kyrkan

  Ge anslag för en rättvis värld

  Årligen återkommande anslag till Act Svenska kyrkan är grunden för att kunna ge långsiktigt och pålitligt stöd till systerkyrkor och samarbetsorganisationer i utsatta delar av värden. Tillsammans gör vi skillnad!

   

  Vad är anslag?  

  Anslag är när en församling, ett pastorat eller ett stift ger en summa pengar av sin verksamhetsbudget. Beslut om anslag tas vanligtvis av kyrkorådet i samband med verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Det går också att lämna förfrågan om anslag under pågående verksamhetsår. Särskilt i slutet av året kan det finns möjligheter att omfördela i budgeten, exempelvis på grund av inställda aktivitetskostnader.  

  Varför ge anslag? 

  Genom anslag ur budgeten signalerar församlingar, pastorat och stift att internationell mission och diakoni är en självklar del av Svenska kyrkan och församlingslivet. Som kyrka har vi ett uppdrag att visa global solidaritet för bröder och systrar i utsatta delar av världen.

  Svenska kyrkan är en demokratisk medlemskyrka. Act Svenska kyrkan svarar upp mot medlemmarnas förväntan om att Svenska kyrkan ska bedriva internationellt arbete och katastrofinsatser för människor i utsatthet. Församlingsbor och medlemmar blir ofta mer positiva till Svenska kyrkan när de får höra om Act Svenska kyrkans stora insatser i världen.  

  Blankett om ärende till kyrkorådet gällande anslag.

  Foto: Josefin Casteryd

   

  Berätta gärna på församlingens webbplats och i församlingens tidning att ni anslår medel ur verksamhetsbudgeten – det skapar en stolthet i församlingen och kan också bidra till att engagemanget för Act Svenska kyrkan ökar.

  Besluta om anslag 

  Genom att ta kontakt med kyrkorådet eller skicka ett brev kan du lyfta fram frågan och vädja om ett beslut om att ge anslag till Act Svenska kyrkan. Ladda ner ett förslag på brev att skicka till kyrkorådet/församlingsrådet gällande anslag.

  Ett tydligt steg i att visa församlingens engagemang för internationella frågor är att inkludera anslaget till Act Svenska kyrkan i församlingsinstruktionen, budgeten och årsberättelsen. Det tydliggör församlingen som en del av den världsvida kyrkan.  

  Foto: Magnus Aronson /Ikon

  Många kyrkoråd har delegerat till församlingens internationella grupp att skapa aktiviteter kopplat till Act Svenska kyrkan. Det blir en intressant uppgift för anställda och ideella att göra insamlingsaktiviteter och låta arbetet bli synligt i församlingslivet.

  Ladda hem en mall för att be församlingens kyrkoråd om budget, kollekter och anslag till Act Svenska kyrkan.

  En procent av kyrkoavgiften  

  Svenska kyrkan har tydligt drivit frågan om enprocentmålet i Sveriges biståndsbudget, det vill säga det politiska målet att en procent av Sveriges BNI ska avsättas till internationellt bistånd. På samma sätt bör målet om en procent till internationellt bistånd synas även inom Svenska kyrkans budget. 

  Om alla församlingar, pastorat och stift gav en procent av sin budget skulle det innebära ungefär 200 miljoner kronor per år till Act Svenska kyrkans livsviktiga arbete.

  Tillsammans är vi starkare! När Svenska kyrkans alla församlingar, pastorat och stift samarbetar i en professionell och kvalitetssäkrad internationell verksamhet, kan vi arbeta effektivt med att skapa nya förutsättningar för människor som lever i utsatthet. ​

  Betala in församlingsanslaget via Kollekt- och betalsystemet (KOB-kollekter och gåvor). Registrera en ”ny insamling/gåva” och välj ”typ” anslag.  Här läser du mer om hur KOB fungerar.

  Redaktör
  Helen Källman, Internationella avdelningen
  Innehållsansvarig
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Ansvarig för intranätet Act Svenska kyrkan
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Uppdaterad
  2021-10-15
  X
  Dokumentid: 119779- Webid: 26726 - Unitid: 2147483464