Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Act Svenska kyrkan

  Aktuella katastrofinsatser

  Humanitärt stöd som ser hela människan. Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare.

  Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum. Act Svenska kyrkan stödjer utsatta människor runt om i världen. Genom lokala partner är vi på plats och kan snabbt bidra med mat, vatten och trygghet när läget är akut. De humanitära insatser når människor oavsett deras politiska, religiösa eller etniska tillhörighet. Er gåva används till katastrofinsatser där den bäst behövs.

   

  Så kan du och din församling bidra​

  ​Information på externwebben​

   

  Webbanner till aktuella katastrofer

  Om ni använder publiceringsverktyget Content Studio (CS) finns det färdiga kampanjer/banners att infoga på er webbplats. Lathund för infoga kampanj i CS.

  ​Banners att ladda ner för er som inte har CS

  Katastrofinsatser 1920x1200 (jpg)
  Katastrofinsatser 1920x960 (jpg)
  Katastrofinsatser 1920x480 (jpg)

  Här hittar ni ett urval av pågående katastrofer i världen dit era gåvor till katastrofinsatser går. 

   

  Massflykt från Tigray-regionen

  Över 40 000 människor har flytt till Sudan sedan väpnade strider utbröt tidigare i november i Tigray-regionen, en siffra som ökar dagligen. Act Svenska kyrkans lokala partner på plats, Norska Kirkens Nodhjelp, beskriver hur gravida kvinnor, familjemedlemmar som skilts åt från varandra under flykten samt sjuka och äldre människor är särskilt utsatt i lägren. Många människor som tagit sig till Sudan över gränsen behöver psykosocialt stöd efter svåra upplevelser och det är brist på rent vatten och mat. Act Svenska kyrkan har beviljats fem miljoner kronor från SIDA för att kunna ge stöd till de tiotusentals människor som flytt till Sudan. Behoven av stöd är fortsatt stora.

  Foto: NCA/Kristin Berg

   

  Akut läge i Filippinerna efter tyfon

  Supertyfonen Goni har medfört enorma skador och översvämmat stora områden. Hus har begravts under lera och stenar och kraftledningar har slitits ner. Ovädret beskrivs som det kraftigaste världen har sett i år och nu växer oron även för att massevakueringarna och den svåra situationen ska resultera i ökad smittspridning av pandemin. Omkring en miljon människor uppskattas ha evakuerats till tillfälliga center.

  Foto: OCHA/ G.Arevalo

   

  Explosionen i Beirut

  Situationen i Libanon är akut. I nuläget behöver människor skydd, bostad, vatten och mat. Sjukhusen är överbelastade och hamnen, från vilken 70 procent av landets export och import tidigare skedde, är totalförstörd. Utöver den akuta hjälpen till människor i Beirut kommer en långsiktig återuppbyggnad att krävas.

  Foto: Arcenciel, Libanon

  Coronakrisen

  När världen drabbas av en pandemi förvärrar det en redan svår situation för människor som lever i utsatthet. Människor som lever på marginalen, som befinner sig på flykt eller som lever i hunger och fattigdom har sämst förutsättningar att klara en kris.

  Utdelning av hygienkit till 15000 hushåll i flyktinglägret Zaatari

  Foto: LWF Jordanien

  Syriens flyktingar

  Efter Turkiets invasion den 9 oktober av nordöstra Syrien växer nu antalet internflyktingar snabbt. Oron hos civilbefolkningen är stor och många flyr i panik. Offensiven sker i en fredlig region och får därför stora konsekvenser för civilbefolkningen. 

  Många av barnen i Syrien har vuxit upp under kriget. Att leva med konstant rädsla och i sönderslagna samhällen hämmar barnens utveckling.

  Syrien

  Foto: AFP

  Svåra översvämningar i Sydsudan

  Miljontals människor hotas inom kort av hungersnöd i Sydsudan på grund av återkommande översvämningar och torka. Skördar har förstörts och mängder av boskap har omkommit. Nu varnar FN för att uppemot 5,5 miljoner människor riskerar att drabbas av massvält redan nästa år.

  Foto: Andrea Campeanu/TT

  Svält i östra Afrika

  I spåren av svår torka, översvämningar och väpnade konflikter lider många miljoner människor av den pågående hungerkatastrofen i östra Afrika.

  Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nodhjälp/Ikon

  Flyktingkris i östra Afrika

  I östra Afrika pågår inbördeskrig i flera länder. Miljontals människor befinner sig på flykt i sitt eget, eller i närliggande länder.

   

  Foto: Simon Stanford/Ikon

  Människor på flykt i Irak

  Över en miljon människor har återvänt till Mosul sedan juli 2017. I västra delarna är det stora behov av vatten, avloppssystem, sophantering och återuppbyggnad.

  Foto: Seivan Salim/LWF/Ikon

   

  Act Svenska kyrkan samlar in pengar till tema katastrof och frångår insamlingsuppmaning till enskilda öronmärkta katastrofprojekt. 

  Om det sker en katastrof kommer vi som tidigare att förse församlingar med material och information för att samla in gåvor. Vid öronmärkt insamling till Act Svenska kyrkans katastrofprojekt får vissa projekt många gåvor, medan andra får färre gåvor. För att undvika att enskilda projekt överfinansieras och för att kunna fördela gåvorna utifrån de mest akuta behoven ber vi om insamling till våra katastrofinsatser istället för öronmärkt insamling till enskilda katastrofprojekt. Insamlingskommunikationen kommer alltså fortsättningsvis kommunicera insamling till tema katastrof, dvs insamlingen kommer alla våra katastrofinsatser till nytta.

   

   

  Tillsammans i handling - för hopp och värdighet

  Skapad:2019-03-07 15:37:00

  ACT-Alliansen är en av världens största utvecklingsallianser, ett nätverk med över 150 kyrkor och trosbaserade utvecklingsaktörer. Bokstäverna ACT i ACT-Alliansen står för Action by Churches Together, och betyder att kyrkor agerar tillsammans.

  Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta ännu effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en stark påverkansröst.

   

  Redaktör
  Jonna Stockman, Internationella avdelningen
  Innehållsansvarig
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Ansvarig för intranätet Act Svenska kyrkan
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Uppdaterad
  2021-03-19
  X
  Dokumentid: 29511- Webid: 26726 - Unitid: 2147483464