Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Vänersborg och Väne-Ryrs församlingintranät

  Vänersborg och Väne-Ryrs församlingintranät

  Reviderat dokument, Arbetsgivarens planerade åtgärder i samband med coronaviruset, hösten 2020 läser du här

  (Publicerat 2020-09-11) 

  Mötesschemat för Hösten 2020 läser Du här.

  (Publicerad 2020-06-01)  

  Extra ledig arbetsdag för den som arbetar på annandag pingst 2020

   Enligt Svenska kyrkans avtal ska arbetstagare med arbetstidsmåttet 40 timmar per helgfri vecka, som har fullgjort arbetstid på annandag pingst få en ledig arbetsdag de år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. I år infaller nationaldagen på en lördag, vilket innebär att arbetstagare som arbetar på annandag pingst (måndagen den 1 juni) ska få en extra ledig dag under kalenderåret.

  (Publicerad 2020-05-19)

  Tips om du känner oro

  Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många känner oro för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv. På sidan nedan finns samlat information för dig som känner oro eller vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa under denna tid.

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-kanner-oro-for-coronaviruset/

  Se filmen "3-tips: Så hanterar du ovissheten i coronatider"

  https://www.svt.se/

  Rädda Barnen har producerat tre nya filmer som vänder sig till barn och föräldrar. https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/

  (Publicerad 2020-04-21)

  Riskbedömning på senaste skyddskommitté 2020-04-02, Läs mera här

   (Publicerad 2020-04-15) 

  Regeringen har nu tagit beslut om att tillfälligt slopa karensavdraget- gäller för sjukdom under perioden 11 mars- 31 december 2020.  Läs mera här

  (Publicerad 2020-04-08) 

  Nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

  För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga. Läs mera här

  (Publicerad 2020-04-01) 

  Arbetsgivarens planerade åtgärder i samband med coronaviruset.

   Allmän information finns uppsatta på samtliga entrédörrar i församlingen.

  Dörren till administrationen kan vara öppen när ytterdörren är låst.

  Lunchrummet i kyrkans hus: Lunchrummet – alla är välkomna dit. Antalet sittande vid bordet ska begränsas till max sju personer åt gången. Vid lunch fördelar vi oss -11:30-12:30 en grupp, 12:30 - 13:30 en grupp.

  Åtgärder för Medarbetarna:

  Minska sociala kontakter, håll avstånd, inga handslag eller kramar

  God handhygien med tvål och vatten (se anslag på toalettdörrar), finns ej tillgång till det använd handsprit, nys och hosta i armveck

  Känner du symptom på förkylning stanna hemma i två dagar och se hur det utvecklar sig

  Har du varit utomlands ska du stanna hemma i två veckor.

  Utsätt dig inte för medveten risk att smittas eller annan fara

  Tillhör du en riskgrupp, kontaktar du din närmaste chef.

  För mer information läs här

  (Publicerad 2020-03-19)

  Dörren till Kyrkans hus ska vara låst

  Dörren till Kyrkans hus ska vara låst för att hålla koll på vilka som kommer in i lokalerna. Den som öppnar för en besökare ska se till att besökaren kan sitta ner och vänta medans man hämtar den som efterfrågas.

  På hemsidan finns text om att gärna boka tid för besök på expeditionen. Detta är också ett led i att förhindra smittspridning.

  Gunilla Martinsson

  (Publicerad 2020-03-12)

  Coronaviruset

  Coronaviruset sprider sig.

  Viruset sprider sig liksom oron hur man ska agera. Vid detta virus gäller samma som vid vanlig förkylning  eller influensa. Blir du sjuk ska du stanna hemma för att inte smitta dina arbetskamrater. Håll god handhygien. Hälsa varandra med avstånd.  I gudstjänst, uppmana människor vid fridshälsningen att inte ta varandra i hand och vid nattvarden att endast doppa brödet i vinet. På Skara stifts intranät finns mer information.

    

  Gunilla Martinsson

  (Publicerad 2020-03-11)

   

               Manustid för månadsbladet hösten 2020 är:

               1 september, 1 oktober, 2 november och 1 December.

  ·         Tider för material till kyrkorna, stopptid/dag.
  Produktionstid ca 8-10 arbetsdagar.
  Stopp torsdag kl 17,00. (Därefter på eget ansvar)

   

  ·         Utplacering/uppsättande av material, tidsrymd och mellanlagring

  Ansvarig för respektive kyrka hämtar löpande vad som finns i internpostfack et och
  Den som hämtar material skall även ombesörja att affischer omgående sätts upp och broschyrer läggs ut.

   

  Läs mera om informationsmaterial m.m här.

   

  ( Reviderad 2020-09-10)

  DC Mariero 

  Under G: gemensam församlingsverksamhet ligger nu en mapp som heter DC till Mariero.

  Här finns handlingsplan, barnkonsekvensanalys, risker och vinster mm.

  Här finns också en mapp som heter Loggbok där ni som vill kan lägga till  era tankar och funderingar, glöm inte att skriva ert namn.

  Bra med alla synpunkter för det underlättar i all planering inför vår nystart.

  Med vänliga hälsningar

  Rose Wirgarth /Diakon

  (Publicerad 2019-10-30)

                                                      *  

  Kyrkoherden informerar/beslutar

  Angående tillbud i Kyrkans hus med hotfull besökare

  Ta några minuter och läs igenom bilderna som handlar om att undvika hotfulla situationer och att bemöta hotfulla besökare, prata med dina arbetskamrater hur ni ska agera om en hotfull situation inträffar. Undvik att vara ensam!

   

  Personsäkerhetsutbildning

  (Publicerad 2019-03-29)

    

  Det finns nu en anvisning om hur vi agerar när människor vill samla in pengar i kyrkan. Du hittar den under rubriken "på jobbet- arbetsinstruk-tioner

  (Publicerad 2019-07-10)

                      *      

  Rökning får endast ske under rast.       

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslut/information från Ledningsgruppen

  Uppföljning vt 2020 läs här

  (Publicerad 2020-06-12)

   

   

   

   

  X
  Dokumentid: 798214- Webid: 798214 - Unitid: 10219