Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkans bestämmelser SvKB

  Alla bestämmelser

  SvKB 1999:01
  Kyrkomötets beslut om Kyrkoordning för Svenska kyrkan
  Skapad av: Karin Bohlin
  SvKB 1999:02
  Kyrkomötets beslut om användning av 1972 års bibelkommissions bibelöversättning
  Skapad av: khus\svkmak
  SvKB 1999:03
  Kyrkomötets beslut om Arbetsordning för Kyrkomötet
  Skapad av: Karin Bohlin
  1 2 3 4 5  ... < > 

  SvKB 2000:1
  Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val Upphävt genom SvKB 2004:1
  Skapad av: khus\svkmak
  SvKB 2000:2
  Kyrkostyrelsens beslut om hur indelning i valdistrikt skall göras Upphävt genom SvKB 2004:2
  Skapad av: khus\svkmak
  SvKB 2000:3
  Kyrkomötets beslut om ändringar i kyrkoordningen (SvKB 1999:1)
  Skapad av: khus\svkmak
  1 2 < > 

  SvKB 2001:01
  Kyrkostyrelsens beslut om valsedlars utseende vid direkta kyrkliga val Upphävt genom SvKB 2004:3.
  Skapad av: khus\svkmak
  SvKB 2001:02
  Kyrkostyrelsens beslut om hur ersättare utses till samfällda kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige Upphävt genom Kyrkostyrelsens beslut 2003-12-11
  Skapad av: khus\svkmak
  SvKB 2001:03
  Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om indelningsdelegerade
  Skapad av: khus\svkmak
  1 2 3 4 5  ... < > 

  SvKB 2002:01
  Kyrkostyrelsens beslut om clearingbelopp för begravningsgudstjänster Upphävt genom SvKB 2003:11
  Skapad av: khus\svkmak
  SvKB 2002:02
  Kyrkomötets beslut om användning i Svenska kyrkan av kyrkliga böcker på finska och lulesamiska
  Skapad av: khus\svkmak
  SvKB 2002:03
  Kyrkomötets beslut om användning i Svenska kyrkan av bibeltexter och gudstjänstordning på teckenspråk
  Skapad av: khus\svkmak
  1 2 3 4 5 < > 

  SvKB 2003:01
  Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om vården av Svenska kyrkans arkiv
  Skapad av: Karin Bohlin
  SvKB 2003:02
  Kyrkostyrelsens beslut om förteckningsplaner och gallring för Svenska kyrkans arkiv på lokal nivå
  Skapad av: Karin Bohlin
  SvKB 2003:03
  Kyrkostyrelsens beslut om förteckningsplaner och gallring för Svenska kyrkans arkiv på regional nivå
  Skapad av: Karin Bohlin
  1 2 3 4 5 < > 

  SvKB 2004:01
  Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val Upphävt genom SvKB 2008:1
  Skapad av: khus\svkmak
  SvKB 2004:02
  Kyrkostyrelsens beslut om indelning av en församling i valdistrikt
  Skapad av: Karin Bohlin
  SvKB 2004:03
  Kyrkostyrelsens beslut om valsedlars utseende vid direkta val Upphävt genom SvKB 2008:2
  Skapad av: khus\svkmak
  1 2 3 4 < > 

  SvKB 2005:01
  Kyrkostyrelsens beslut om Samfälligheten Gotlands kyrkor
  Skapad av: khus\svkmak
  SvKB 2005:02
  Kyrkostyrelsens beslut om redovisning av kollekter
  Skapad av: Karin Bohlin
  SvKB 2005:03
  Kyrkomötets beslut om användning i Svenska kyrkan av Jona bok på teckenspråk
  Skapad av: khus\svkmak
  1 2 3 4 5  ... < > 

  SvKB 2006:01
  Kyrkostyrelsens beslut med bestämmelser om användningen av Svenska kyrkans gemensamma datasystem Upphävt genom SvKB 2008:7
  Skapad av: khus\svkmak
  SvKB 2006:02
  Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om församlingsordning för utlandsförsamlingar Upphävt genom SvKB 2010:1.
  Skapad av: khus\svkmak
  SvKB 2006:03
  Kyrkostyrelsens beslut om ändring i Kyrkostyrelsens beslut om förteckningsplaner och gallring för Svenska kyrkans arkiv på lokal nivå (SvKB 2003:2)
  Skapad av: khus\svkmak
  1 2 3 4 5  ... < > 

  SvKB 2007:01
  Kyrkostyrelsens beslut om registrering av kyrkoavgift och begravningsavgift
  Skapad 2013-03-27 10:19 av: khus\svkmak
  SvKB 2007:02
  Kyrkostyrelsens beslut om organisationsregistret
  Skapad 2013-03-27 10:20 av: khus\svkmak
  SvKB 2007:03
  Kyrkomötets beslut om ändringar i kyrkoordningen
  Skapad 2013-03-27 10:20 av: khus\svkmak
  1 2 3 < > 

  SvKB 2008:01
  Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val Upphävt genom SvKB 2012:1
  Skapad av: khus\SVKKBO
  SvKB 2008:02
  Kyrkostyrelsens beslut om valsedlars utseende vid direkta val Upphävt genom SvKB 2012:2
  Skapad av: khus\SVKKBO
  SvKB 2008:03
  Kyrkostyrelsens beslut om behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar i Svenska kyrkan
  Skapad av: khus\svkmak
  1 2 3 < > 

  SvKB 2009:01
  Kyrkostyrelsens beslut om utbildning och praktisk tjänstgöring för att kunna prövas i diakonexamen Upphävt genom 2013:13
  Skapad av: khus\SVKKBO
  SvKB 2009:02
  Kyrkomötets beslut om ändringar i kyrkoordningen (SvKB 1999:1)
  Skapad av: khus\svkmak
  SvKB 2009:03
  Kyrkomötets beslut om kompletterande anvisningar till kyrkohandbokens ordning för vigselgudstjänst
  Skapad av: Karin Bohlin
  1 2 3 4 < > 

  SvKB 2010:01
  Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om församlingsordning för utlandsförsamlingar
  Skapad av: khus\svkmak
  SvKB 2010:02
  Kyrkostyrelsens beslut om ändringar i närmare bestämmelser om kyrkobokföring i Svenska kyrkan (SvKB 2009:9)
  Skapad av: khus\svkmak
  SvKB 2010:03
  Kyrkomötets beslut om användning i Svenska kyrkan av kyrkliga böcker på teckenspråk
  Skapad av: khus\svkmak
  1 2 3 < > 

  SvKB 2011:01
  Kyrkostyrelsens beslut om organisationsregistret SvKB 2011:1. Upphävt genom SvKB 2014:1
  Skapad av: khus\SVKKBO
  SvKB 2011:02
  Kyrkomötets beslut om ändringar i kyrkoordningen (SvKB 1999:1)
  Skapad av: khus\svkmak
  SvKB 2011:03
  Kyrkomötets beslut om ändringar i kyrkoordningen (SvKB 1999:1)
  Skapad av: khus\svkmak
  1 2 3 4 5 < > 

  SvKB 2012:01
  Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val Upphävt genom SvKB 2012:18
  Skapad av: khus\SVKKBO
  SvKB 2012:02
  Kyrkostyrelsens beslut om valsedlars utseende vid direkta val Upphävt genom SvKB 2012:19.
  Skapad av: khus\svkmak
  SvKB 2012:03
  Kyrkostyrelsens beslut om röstning på särskilt röstmottagningsställe när fel vallokal har angetts på röstkortet
  Skapad av: Karin Bohlin
  1 2 3 4 5  ... < > 

   

  SvKB 2013:01
  Kyrkostyrelsens beslut om övergångsbestämmelser för Göteborgs kyrkliga samfällighet och dess församlingar
  Skapad av: Karin Bohlin
  SvKB 2013:02
  Kyrkomötets beslut om ändringar i kyrkoordningen (SvKB 1999:1)
  Skapad av: Magdalena Widmark
  SvKB 2013:03
  Kyrkomötets beslut om ändringar i kyrkoordningen (SvKB 1999:1)
  Skapad av: Magdalena Widmark
  1 2 3 4 5  ... < > 

  SvKB 2014:01
  Kyrkostyrelsens beslut om Kyrksam
  Skapad 2014-03-11 17:37 av: Magdalena Widmark
  SvKB 2014:02
  Kyrkostyrelsens beslut om användning av en justerad ordning för dopgudstjänst.
  Skapad 2020-01-14 11:01 av: Karin Bohlin
  SvKB 2014:03
  Kyrkomötets beslut om ändringar i kyrkoordningen (SvKB 1999:1)
  Skapad 2018-04-12 15:30 av: Karin Bohlin
  1 2 3 4 < > 

  SvKB 2015:01
  Kyrkostyrelsens beslut om ändringar i Kyrkostyrelsens beslut om ändringar i Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om indelningsdelegerade (SvKB 2013:15)
  2018-04-12 15:18
  SvKB 2015:02
  Kyrkostyrelsens beslut om redovisning av kollekter
  2020-01-03 12:40
  SvKB 2015:03
  Kyrkostyrelsens beslut om kollektbok
  2018-04-12 15:18
  1 2 3 4 5  ... < > 

   

  SvKB 2016:01
  Kyrkomötets beslut om ändringar i kyrkoordningen
  2017-01-11 08:41
  SvKB 2016:02
  Kyrkomötets beslut om ändringar i kyrkoordningen
  2017-01-11 08:48
  SvKB 2016:03
  Kyrkomötets beslut om ändringar i kyrkoordningen
  2017-01-11 08:48
  1 2 3 4 < > 

  SvKB 2017:01
  Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om vård och annan hantering av handlingar i kyrkans arkiv
  2018-04-12 15:11
  SvKB 2017:02
  Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om gallring m.m.
  2020-01-13 14:45
  SvKB 2017:03
  Kyrkomötets beslut om ändringar i kyrkoordningen
  2018-04-12 15:09
  1 2 3 4 5  ... < > 

  SvKB 2018:01
  Kyrkostyrelsens beslut om Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen
  2018-04-12 13:49
  SvKB 2018:02
  Kyrkomötets beslut om ändringar i kyrkoordningen
  2018-12-13 16:25
  SvKB 2018:03
  Kyrkomötets beslut om ändringar i kyrkoordningen
  2018-12-13 16:26
  1 2 3 < > 

  SvKB 2019:01
  Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om gallring
  2019-10-31 15:19
  SvKB 2019:02
  Kyrkostyrelsens beslut om ändringar i kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2017:1) med närmare bestämmelser om vård och annan hantering av handlingar i kyrkans arkiv
  2019-10-31 15:18
  SvKB 2019:03
  Kyrkostyrelsens beslut om ändringar i kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2009:9) med närmare bestämmelser om kyrkobokföring i Svenska kyrkan
  2019-12-12 16:56
  1 2 3 4 5  ... < > 
  Redaktör
  Per Hård af Segerstad, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Karin Bohlin, Kyrkokansliet i Uppsala
  Uppdaterad
  2020-06-15
  X
  Dokumentid: 112811- Webid: 21455 - Unitid: 2147483535