Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkans bestämmelser SvKB

  Svenska kyrkans bestämmelser SvKB

  Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet. Den beslutas av Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet beslutar också om vissa andra bestämmelser vid sidan av kyrkoordningen. Det gäller främst beslut om gudstjänstböcker och instruktioner m.m. som gäller för arbetet på den nationella nivån inom kyrkan.

  I kyrkoordningen anges att även Kyrkostyrelsen får besluta om bestämmelser på några områden. Det är fråga om mer detaljerade bestämmelser av tillämpningskaraktär.

  Ändringar i kyrkoordningen, andra bestämmelser beslutade av Kyrkomötet och bestämmelser beslutade av Kyrkostyrelsen ges ut under benämningen Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB).

  När de av kyrkomötet beslutade ändringarna i kyrkoordningen träder i kraft uppdateras kyrkoordningen på nätet och den berörda bestämmelsen (SvKB:n) tas bort från listan med gällande bestämmelser. Den finns dock kvar bland alla bestämmelser.
  På motsvarande sätt hanteras ändringar i vissa andra bestämmelser, till exempel Arbetsordning för kyrkomötet (SvKB 1999:3).

  Den uppdaterade versionen finns bland Gällande bestämmelser på Svenskakyrkan.se och den ursprungliga bland alla bestämmelser.

  X
  Dokumentid: 21455- Webid: 21455 - Unitid: 2147483535