Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Musik

  Svenska kyrkans plattform för musik

  Kyrkomötet antog 2013 en motion som rör hur Svenska kyrkans nationella nivå fortsättningsvis ska ta sitt ansvar för kyrkomusiken som en del av det kyrkliga kulturarvet. Därefter har en förstudie gjorts och kyrkostyrelsen har beslutat om att starta en process vars mål är att ta fram Svenska kyrkans plattform för musik.

  Projektet Svenska kyrkans plattform för musik ska tydliggöra musiken roll i Svenska kyrkan och ta fram strategier för arbetet med förvaltning och förnyelse av musiken som kulturarv. För att kunna göra det, är en gemensam utgångspunkt för hur Svenska kyrkan vill arbeta med musiken som gestaltande av Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära viktig.

  Syftet 

  Syftet med plattformen är att beskriva motiv, principer och värden som ska vara vägledande när Svenska kyrkan på nationell nivå i olika frågor och konkreta sammanhang ska samverka med och förhålla sig till aktörer inom musiklivet i Sverige.

  Projektet ska också säkerställa att Svenska kyrkan fortsättningsvis, utifrån sina förutsättningar och sin identitet, är en betydande och viktig part i samhällets musikliv.  

  Kyrkostyrelsen beslutar 

  Plattformen kommer att beslutas av kyrkostyrelsen och gälla för den nationella nivån. Den ska också kunna fungera som inspiration för församlingar och stift.

  Seminarieprocess 

  Musikplattformen bör vara väl förankrad i verksamheten i stift och pastorat och församlingar och därför planeras nu en seminarieprocess som inbegriper ett aktivt deltagande av kyrkomusiker och teologer. Processen kommer att pågå under mars-april 2017 och ska i tre arbetsseminarier ta fram ett utkast till plattform.  

  Till seminarieprocessen inbjuds Svenska kyrkans alla domkyrkoorganister, musikkonsulenter/stiftsmusiker samt en stiftsadjunkt  från varje stift. Utöver dessa får stiften nominera ytterligare en (1) person. Denne kan vara kyrkomusiker eller teolog, expert från universitets- och högskolesektorn, eller annan lämplig person.

  Den operativa fasen av arbetet är nu avslutad. Tre heldagsseminarier har genomförts med 41 medverkande (domkyrkoorganister, stiftsmusiker och en gruppering av nominerade).

  Nu finns ett utkast till plattformen som bearbetas vidare  i samråd med interna och externa intressenter. Kyrkostyrelsen beräknas fatta beslut om Svenska kyrkans plattform för musik hösten 2017. 

  Kyrkomusiksymposiet 2018, 14-16 september i Uppsala, kommer att presentera och behandla plattformen.

  Videopodden introducerade seminarieprocessen

  Videopodden ”Kyrkomusik – kulturarv i rörelse” introducerade seminarieprocessen Svenska kyrkans plattform för musik för processens medverkande - ett öppet samtal  på Historiska muséet i Stockholm med kulturjournalisten John Sjögren och teologie doktor Arne Wiig. Ta gärna del av samtalet och reflektera vidare. 

  ​Projektledning och referensgrupp 

  Projektledningen består av Marit Torkelson, projektledare och Johan Norrback, sakkunnig, samt en referensgrupp bestående av Reibjörn Carlshamre, Lisa Carr, Eva Cronsioe, Anders Göranzon, Peter Sjunnesson.

  Urban Hermansson, pedagogisk processledare från Sensus Stockholm Gotland, kommer att led processarbetet vid de tre seminarierna.

  Filer för nedladdning
  Redaktör
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Marit Torkelson, Kyrkoliv och samhällsansvar
  Uppdaterad
  2018-02-28 11:37
  X
  Dokumentid: 1308195- Webid: 29191 - Unitid: 2147483450