Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Musik

  Svenska kyrkans plattform för musik

  Foto: Emma Berkman

  Plattformen är en vägledning i musikaliska frågor för Svenska kyrkans nationella nivå och för det kommande Svenska kyrkans musikråd. Den kan också användas som inspiration och vägledning för församlingar, pastorat och stift.

  Kyrkomötet antog 2013 en motion som rör hur Svenska kyrkans nationella nivå fortsättningsvis ska ta sitt ansvar för kyrkomusiken som en del av det kyrkliga kulturarvet. Därefter har en förstudie gjorts och kyrkostyrelsen har beslutat om att starta en process vars mål är att ta fram Svenska kyrkans plattform för musik.

  Projektet

  Projektet Svenska kyrkans plattform för musik ska tydliggöra musiken roll i Svenska kyrkan och ta fram strategier för arbetet med förvaltning och förnyelse av musiken som kulturarv. För att kunna göra det, är en gemensam utgångspunkt för hur Svenska kyrkan vill arbeta med musiken som gestaltande av Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära viktig.

  Syftet 

  Syftet med plattformen är att beskriva motiv, principer och värden som ska vara vägledande när Svenska kyrkan på nationell nivå i olika frågor och konkreta sammanhang ska samverka med och förhålla sig till aktörer inom musiklivet i Sverige. Projektet ska också säkerställa att Svenska kyrkan fortsättningsvis, utifrån sina förutsättningar och sin identitet, är en betydande och viktig part i samhällets musikliv. 

  Seminarieprocess 

  För att musikplattformen ska vara väl förankrad i verksamheten i stift, pastorat och församlingar har en seminarieprocess genomförts med ett aktivt deltagande av kyrkomusiker och teologer. Bland de 41 deltagarna finns domkyrkoorganister, musikkonsulenter/stiftsmusiker samt en stiftsadjunkt från varje stift. Processen genomfördes i mars-april 2017 och bestod av tre arbetsseminarier som ledde fram till utkast till plattform.

  Bearbetning innan beslut

  Utkast till plattformen har bearbetats vidare i samråd med interna och externa intressenter. Därefter har kyrkostyrelsen diskuterat och bearbetat materialet för att slutligen fastställa plattformen för musik i Svenska kyrkan. Beslutet fattades 2018-05-08--09.  

  Kyrkomusiksymposiet 2018, 14-16 september i Uppsala, kommer att presentera och behandla plattformen.

  Här finns Svenska kyrkans plattform för musik att ladda hem som PDF.

  Videopodden introducerade seminarieprocessen

  Videopodden ”Kyrkomusik – kulturarv i rörelse” introducerade seminarieprocessen Svenska kyrkans plattform för musik för processens medverkande - ett öppet samtal  på Historiska muséet i Stockholm med kulturjournalisten John Sjögren och teologie doktor Arne Wiig. Ta gärna del av samtalet och reflektera vidare. 

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Marit Torkelson, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-10-15
  X
  Dokumentid: 1308195- Webid: 29191 - Unitid: 2147483450