Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Musik

  Rekommendationer för kör- och musikverksamhet i coronatid

  Att bedriva kör- och musikverksamhet under coronapandemin.

  Svenska kyrkans församlingar bedriver en omfattande körverksamhet med människor i olika åldrar och med körer i skilda kategorier och format.

  Vid fysiska körrepetitioner är det fortsatt viktigt att tänka igenom hur övningarna arrangeras för att hindra risken för smittspridning. Det är i synnerhet angeläget att komma igång med och upprätthålla kör- och musikverksamheten för barn och unga och att hitta bra former för det.  

  Uppdaterade rekommendationer för körverksamhet från 1 september 2021

  Sveriges Körförbund har sammanträtt med Folkhälsomyndigheten och från den 1 september hävs de specifika rekommendationerna för körsång.

  Det här innebär bland annat att tvåmetersregeln tas bort. Anledningen till detta är framförallt den höga vaccinationsnivån i samhället. Verksamheten ska även fortsättningsvis ske enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att undvika smittspridning. Verksamheterna – församlingarna – ansvarar själva för att aktiviteterna kan ske enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och att man gör en lokal riskbedömning.

  Se också rekommendationerna när det gäller

  Länkar

  Kontakt

  Marit Torkelson, handläggare för kyrkomusik.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Marit Torkelson, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-09-01
  X
  Dokumentid: 1500029- Webid: 29191 - Unitid: 2147483450