Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Musik

  Musikrådet

  Foto: Magnus Aronson/Ikon

  Kyrkostyrelsens musikråd ska vara ett rådgivande och beredande sakkunnigorgan till kyrkostyrelsen inom det kyrkomusikaliska området. Rådet är ett resultat av ett beslut som fattades av kyrkomötet i november 2017.

   

  Rådet ska stödja kyrkostyrelsens strategiska arbete i kyrkomusikaliska frågor med utgångspunkt i Svenska kyrkans plattform för musik. Arbetet ska stödja kyrkostyrelsen uppdrag att främja kyrkomusikens roll som ett levande kulturarv och som en väsentlig del av kyrkans liv. Rådet ska ha nationell och internationell utblick. Rådet ska arbeta strategiskt och konstruktivt i nära kontakt med kyrkostyrelsen. I uppgifterna ingår också att på kyrkostyrelsens uppdrag tillsätta musikkommittéer.

   

  Rådet ska ha 7 ledamöter varav

  • en av ledamöterna vara anställd som domkyrkoorganist
  • en ska vara anställd som stiftsmusiker i Svenska kyrkan
  • en ledamot ha kvalificerad teologisk kompetens​

  ​Rådet sammanträder

  • Februari/mars (verksamhet och ekonomi, tre år, verksamhetsplan för ett år),
  • Maj
  • September
  • November/december (årsrapport, strategisk verksamhetsplanering inför kommande år, årliga rapport till kyrkostyrelsen.)

  Rådets sammansättning

  Förslaget på rådets sammansättning tar hänsyn till både bred och fördjupad ämneskompetens och erfarenhet samt till kontaktnät nationellt och internationellt.

  Reibjörn Carlshamre, domkyrkoorganist i Skara.
  Lena Petersson, präst, teologie doktor.Mattias Wager, domkyrkoorganist i Stockholm och ledamot Kungliga Musikaliska Akademien (KMA).
  Stefan Therstam, professor vid Kungliga Musikhögskolan (KMH), diplomorganist. 
  Ingela Sjögren, förbundsordförande i Kyrkomusikernas riksförbund (KMR). 
  Kira Lankinen, stiftsmusiker
  Sofia Östling, organist, pianist och kördirigent, kyrkomusiker i Vä-Skepparlövs församling.

   

  Reibjörn Carlshamre är ordförande i Svenska kyrkans musikråd.

  Reibjörn Carlshamre är ordförande i Svenska kyrkans musikråd. Foto: Magnus Aronson/Ikon

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2018-11-29
  X
  Dokumentid: 1420147- Webid: 29191 - Unitid: 2147483450