Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Musik

  Musikrådet i Svenska kyrkan

  Foto: Magnus Aronson/Ikon

  Kyrkostyrelsens musikråd ska vara ett rådgivande och beredande sakkunnigorgan till kyrkostyrelsen inom det kyrkomusikaliska området. Rådet är ett resultat av ett beslut som fattades av kyrkomötet i november 2017.

  Kyrkostyrelsen har beslutat om och tillsatt ett musikråd som ska vara ett till kyrkostyrelsen rådgivande och beredande sakkunnigorgan på det kyrkomusikaliska området. Rådet ska stödja det strategiska arbetet med kyrkomusik och stödja kyrkostyrelsens uppdrag att främja kyrkomusikens roll som ett levande kulturarv och som en väsentlig del av kyrkans liv.

  Musikrådet ska stödja kyrkostyrelsens strategiska arbete i kyrkomusikaliska frågor. Kyrkostyrelsen beslutade våren 2018 om Svenska kyrkans plattform för musik. Plattformen är utgångspunkt för musikrådets arbete. Rådet kan också tillsätta musikkommittéer.

  Rådet ska inom sitt uppdrag utforma förslag till strategier avseende: 

  • utbildningsfrågor, kompetensförsörjning och kompetensutveckling,
  • samverkan med andra organisationer som rör kyrkans roll i det offentliga musiklivet,
  • fördjupad reflektion om kyrkomusikens roll och identitet inom Svenska kyrkan,
  • stimulerande till nyskapande av kyrkomusik,
  • hur gudstjänstlivet kontinuerligt kan tillföras ny gudstjänstmusik, och
  • forskning om kyrkomusik  

  Mer information om kyrkostyrelsen hittar du här

  Rådets ledamöter 2018-2021

  Rådet är ett sakkunnigorgan som består av sju ledamöter. I tillsättningen har kyrkostyrelsen tagit hänsyn till att minst en av ledamöterna ska vara anställd som domkyrkoorganist, en ska vara anställd som musikkonsulent/stiftsmusiker i Svenska kyrkan, en ledamot ska ha kvalificerad teologisk kompetens. Kyrkostyrelsen har inbjudit Kungliga Musikaliska Akademien, Kyrkomusikernas Riksförbund och musikhögskolorna/universiteten att nominera till musikrådet. I sammansättningen av rådet har kyrkostyrelsen tagit hänsyn till både bred och fördjupad ämneskompetens och erfarenhet samt till kontaktnät nationellt och internationellt.

  I rådet ingår

  Reibjörn Carlshamre, domkyrkoorganist i Skara, ordförande i rådet

  Kira Lankinen, stiftsmusiker

  Lena Petersson, kyrkoherde, teologie doktor.

  Nils-Gunnar Karlson, Förbundsordförande Kyrkomusikernas Riksförbund, Stiftsombud Linköpingsstift.

  Stefan Therstam, professor vid Kungliga Musikhögskolan (KMH), diplomorganist. 

  Mattias Wager, domkyrkoorganist i Stockholm och ledamot Kungliga Musikaliska Akademien (KMA).

  Sofia Östling, organist, pianist och kördirigent, kyrkomusiker i Vä-Skepparlövs församling. Vice ordförande

  Rådet sammanträder under 2021

  14 januari, 22 mars, 27 april, 25 maj, 17-18 augusti, 22 september, 19 oktober, 18 november och 17 december

   

  Reibjörn Carlshamre är ordförande i Svenska kyrkans musikråd.

  Reibjörn Carlshamre är ordförande i Svenska kyrkans musikråd. Foto: Magnus Aronson/Ikon

   

  Redaktör
  Petra Jarklint, Avdelningen för kyrkoliv
  Innehållsansvarig
  Lisa-Gun Bernerstedt, Musik
  Uppdaterad
  2021-01-07
  X
  Dokumentid: 1420147- Webid: 29191 - Unitid: 2147483450