Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Musik

  Vanliga frågor och svar för församlingar och pastorat

  Här får du som arbetar med kyrkomusiker i församling eller pastorat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svar här är du välkommen att kontakta Svenska kyrkans utbildningsinstitut.


  Innehåll

  • Vi vill anställa en kyrkomusiker. Hur går vi till väga för att pröva de sökandes behörighet?
  • Vi vill inrätta en ytterligare kyrkomusikerbefattning. Hur avgör vi om vi ska anställa en kantor, en organist eller en försteorganist?

  Vi vill anställa en kyrkomusiker. Hur går vi till väga för att pröva de sökandes behörighet?

  Enklast är att ni ber de sökande om ett dokument som tydligt visar vilken nivå av Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, A, B eller C, de har eller ska anses ha. Det är antingen ett examensbevis för Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen eller ett valideringsintyg från Svenska kyrkans utbildningsinstitut beträffande äldre svenska examina. Detta är dock ett krav bara i de fall som personen inte har en äldre examen som finns upptagen i valideringsordningen. I dessa senare fall behövs inget intyg, men om den sökande har ett intyg underlättar det församlingens behörighetsprövning.

  När det gäller de ovan nämnda fallen där en äldre svensk examen finns upptagen i tabellen i valideringsordningen kan den församling som har eller anlitar sakkunskap om kyrkomusikerutbildningar själv bedöma om  personen är behörig att anställas på den aktuella befattningen som kyrkomusiker.

  Valideringsordningen finns bland Svenska kyrkans bestämmelser på intranätet.

  Varje stift har en musiksakkunnig, vanligen domkyrkoorganisten eller en stiftsmusiker eller musikkonsulent, som kan vara behjälplig i samband med behörighetsprövningen.


  Vi vill inrätta en ytterligare kyrkomusikerbefattning. Hur avgör vi om vi ska anställa en kantor, en organist eller en försteorganist? 

  Domkapitlet avgör om den kyrkomusiker som enligt kyrkoordningen ska finnas för varje församling ska vara försteorganist, organist eller kantor (34 kap. 2 §). Vill en församling eller ett pastorat inrätta ytterligare kyrkomusikertjänster bör man vara klar över examensinnehållet på de tre nivåerna av Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen (se examensordningen) och välja befattningens nivå baserat på vilken kompetens som efterfrågas.

  Behörighetskraven som följer av 34 kap. 15 och 15 a §§ gäller för alla befattningar som kyrkomusiker. Inför tillsättning av en tjänst som kyrkomusiker ska också behörigheten hos de sökande alltid prövas av den anställande enheten (se nedan).

  Rådfråga gärna stiftets musiksakkunniga.

  Redaktör
  Maria Sandell, Musik
  Innehållsansvarig
  Peter Sjunnesson, Musik
  Uppdaterad
  2020-12-02
  X
  Dokumentid: 1394619- Webid: 29191 - Unitid: 2147483450