Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Hälsoarbetet i Malmö pastorat

  Här hittar du information om hälsoarbetet i Malmö pastorat.

   

  Hälsoarbetet inom Svenska kyrkan i Malmö innefattar tre olika delar;

  • att främja hälsa och arbetsglädje 
  • att förebygga sjukdom och skador
  • att underlätta rehabilitering för den som är sjuk

  Att arbeta hälsofrämjande innebär att i första hand fokusera på de faktorer som bidrar till hälsa istället för på det som utgör hälsorisker. ​​

  Såväl främjande som förebyggande och rehabiliterande insatser är alla i olika omfattning nödvändiga för att öka medarbetarnas hälsa. Exempel på främjande arbete är ledarskapsutveckling och hälsodagar. Förebyggande kan vara hörselkontroller, medicinska kontroller eller drogtest. Med rehabiliterande insatser avses främst arbetsrelaterad vård och rådgivning.

  Det främsta syftet med att arbeta hälsofrämjande är att öka medarbetarnas välmående men förhoppningen är även att minska andelen rehabiliterande insatser och därmed de sammanlagda kostnaderna för sjukdom och ohälsa. Främjande är därför ett viktigt ledord i hälsoarbetet.

  Genom att arbeta strategiskt blir det möjligt att få ett mer långsiktigt perspektiv på det hälsofrämjade arbetet  som utgår från ett övergripande hälsomål. De olika typer av aktiviteter som arrangeras för alla medarbetare utgör sedan ett led i att nå målet.

  Det övergripande målet för hälsoarbetet är:

  Svenska kyrkan Malmö ska vara en hälsofrämjande arbetsplats för att

  • bevara och utveckla hälsan
  • gynna balansen i livet
  • öka medarbetarnas välmående

  Hälso- och friskvårdspolicy (pdf)​

  Hälsoinspiratörer i Malmö pastorat

  Har du frågor om hälsoarbetet eller har förslag på hälsofrämjande aktiviteter är du välkommen att kontakta någon av hälsoinspiratörerna i Malmö pastorat:

  Kontaka hälsoinspiratörerna:

  Niclas Sahlin 040-27 91 24
  Maria Stålhammar 040-27 92 89​
  Katarina Sander 040-27 94 59 
  Rebecka Hansson 040-27 90 66
  Susanna Ärlelid 040-27 90 78

  Redaktör
  Maria Stålhammar, Malmö pastorat
  Innehållsansvarig
  Christina Räng, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2020-02-28
  X
  Dokumentid: 757649- Webid: 45457 - Unitid: 12901