Dölj bild

Malmö pastorat

Valnämnden

Valnämndens uppgift

Valnämndens uppgifter framgår av kyrkoordningen.
Valnämndens arbetsordning fastställs av Kyrkofullmäktige.

 

Mandatperioden 2018-2021

Ledamöter

Ewa Wulff
Claes Carlsson
Anna Karin Bengtsdotter
Carina Remgren
Roger Sidestam
Mats Högelius
Christer Bengtsson

Ersättare​

Per-Arne Skog
Ann-Marie Freij
Ragnhild Ståleker
Michael Andersson
Eva Hallén

 

Redaktör och innehållsansvarig
malmo\karin.drevelius, Malmö pastorat
Uppdaterad
2018-02-02 08:36
X
Dokumentid: 1340524- Webid: 45457 - Unitid: 12901