Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Uppsägning

  Reglerna om uppsägning finns i Svenska Kyrkans avtal och i Lagen om anställningsskydd. Om du som medarbetare vill säga upp dig från din anställning ska detta göras skriftligt och blanketten lämnas till närmaste chef.

   

  Uppsägningstid

  Om du säger upp dig själv på eget initiativ har du tre månaders uppsägningstid om inget annat har avtalats i ditt anställningsavtal. Om uppsägningen sker på vårt initiativ har du en uppsägningstid på sex månader. Detta beräknas utifrån en anställningstid om minst tolv månader. Om du har varit anställd mindre än tolv månader gäller en månads uppsägning om inte annat avtalats i ditt anställningsavtal.

  En uppsägning kan göras vilken dag som helst i månaden och uppsägningstiden börjar löpa från det att motparten har tagit del av uppsägningen.Om du har frågor om din uppsägningstid är du välkommen att kontakta din närmaste chef.​

  Uppsägning vid tidsbegränsad anställning

  För en tidsbegränsad anställning som är avsedd att pågå längre än 3 månader är uppsägningstiden för såväl arbetstagaren som arbetsgivaren en månad, om inte annat överenskommits.

  När arbetsgivaren avslutar en tidsbegränsad anställning under den överenskomna anställningstiden gäller att saklig grund ska föreligga.

  Uppsägning vid provanställning

  En provanställning kan avbrytas utan särskilda skäl med en månads ömsesidig uppsägningstid. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas senast vid prövotidens utgång.

  Egen uppsägning

  Uppsägningen ska alltid vara skriftlig och lämnas till närmaste chef. Blankett för egen uppsägning hittar du nedan.

  Under den sista anställningsdagen ska mobiltelefon, kreditkort, nycklar och passerkort lämnas tillbaka. Detsamma gäller all övrig utrustning som tillhör Svenska kyrkan Malmö. Checklista vid avslut av anställning finns att ladda ner nedan.

  Ladda ner
  Blankett för egen uppsägning
  Checklista vid avslut av anställning

  Redaktör och innehållsansvarig
  Christina Räng, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2020-05-06
  X
  Dokumentid: 757669- Webid: 45457 - Unitid: 12901