Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Tillfällig föräldrapenning

  Du har rätt att vara ledig från arbetet för vård av sjukt barn.

   

  Tillfällig föräldrapenning betalas av Försäkringskassan i högst 120 dagar per barn och år till dess att barnet fyllt 12 år.

  Från den åttonde dagen måste du lämna läkarintyg till Försäkringskassan som styrker barnets sjukdom.

  Tillfällig föräldrapenning innebär ersättning med 80 % av förälderns sjukpenningrundande inkomst (SGI) och den betalas endast för dagar då arbetstagaren annars skulle arbetat. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels ersättning. 

  Svårt sjuka barn under 18 år
  Föräldrar till ett svårt sjukt barn har rätt till tillfällig föräldrapenning i den utsträckning som de behöver avstå från förvärvsarbete för vård av barnet. Rätten till föräldrapenning gäller så länge barnet är under 18 år och för ett obegränsat antal dagar.

   

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2016-03-01
  X
  Dokumentid: 1275073- Webid: 45457 - Unitid: 12901