Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Tillämpning av församlingsinstruktionen

  Samlade resurser för det lokala arbetet med församlingsinstruktion och handlingsplaner. Här finns även material kopplat till de pastoratsgemensamma strategigrupperna.

   

  Tidsramar för arbete med handlingsplaner

  • 23 november 2021 Teologiskt forum – handlingsplanernas innehåll/förhållningssätt
  • 1 jan 2022 FIN börjar gälla
  • 31 jan 2022 Handlingsplaner är klara
  • Under året – handlingsplanen utvecklas, processas och utvärderas efter hand
  • Förslag att en gång årligen möta kyrkorådet med en presentation kring handlingsplanen
  • Jan 2024 större utvärdering av handlingsplanerna genomförs 

   

  Församlingarnas omvärldsbeskrivning och analys

  En omvärldsbeskrivning/analys som utförs av församling/kyrka bör särskilt bevaka områden som rör barn och unga samt institutioner/sammanhang som rör utsatthet, trygghet och andliga/existentiella behov och frågeställningar osv. 

  Checklista som varje församling/kyrka bör ha med i den lokala omvärldsbeskrivningen:

  • Förskolor
  • Grundskolor
  • Gymnasieskolor
  • Vårdboenden 
  • ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)
  • Vårdcentraler 
  • Bibliotek 
  • Föreningsliv
  • Större arbetsplatser (t ex Sydsvenskan, Ikea, Emporia, Universitet etc)
  • Hur ser företagsvärlden ut i närområdet? T ex spelutveckling, handel osv.
  • Ekumeniska och interreligiösa samfund och kontakter samt religiösa byggnader
  • Strategiska omvärldskontakter – media, kultur osv där samverkan kan utvecklas
  • Allmänna samlingsplatser, tex torg, shoppingcenter, konsthall, museum? osv
  • Demografi och ekonomi – finns det ”särskilt utsatta områden” eller gator? Barnfattigdom? Var? osv 

  Tips från kollegorna under Ledaforums möte kring hpl–omvärldsbeskrivning: 

  • Diakonerna är oftast den yrkesgrupp som har bäst kunskap kring framtagande av en omvärldsbeskrivning. Jobba ihop i team!
  • Utgå ifrån församlingsinstruktionen övergripande omvärldsbeskrivning över hela staden. 
  • Ta hjälp av områdesbeskrivningarna som finns i Malmö pastorats diakonipastoral.
  • Arbete med Exposure: involvera ideella och förtroendevalda för att intervjua och vandra omkring i församlingsgeografin – samla in material och erfarenheter från närmiljön.
  • Samverka i församlingen för en gemensam förståelse och övergripande bild kring församlingens omvärld.
  • Arbeta strategiskt: se över hur ansvarsområden bäst kan fördelas inom församlingen.

  ​​

  Pastoraler och handlingsplaner

  Mall för handlingsplaner, bilaga till FIN Malmö
  Mall för handlingsplaner
  Instruktion till arbetsledare - Kyrkornas handlingsplaner PM 2021-10-28
  Arbete med handlingsplaner
  Diakonipastoralen 2021 reviderad
  Diakonipastoral rev 2021
  Konfirmandpastoral
  Konfirmandpastoral Svenska kyrkan Malmö
  Doppastoral
  Skapad:2021-05-05 10:16:00

  I församlingsinstruktionen beskrivs ett antal prioriterade utvecklingsområden. Dessa områden kommer strategigrupperna att arbeta med för att konkretisera pastoratets gemensamma vision.​

  Läs mer om Samverkande strategigrupper i Svenska kyrkan Malmö
  Skapad:2021-05-17 09:50:00

  Ledningen har tillsatt en grupp som ska arbeta övergripande med pastoratets barnkonsekvensarbete. En viktig del gäller barnkonsekvenser utifrån PIN, men arbetet ska också innebära ett övergripande stöd med tips och inspiration för hela pastoratet och dess delar.

  Läs mer om Barnkonsekvensarbete
  Redaktör och innehållsansvarig
  Tomas Pettersson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2022-03-21
  X
  Dokumentid: 1566202- Webid: 45457 - Unitid: 12901