Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Styrning och ledning

  Här hittar du information om vilka personer som ingår i kyrkoråd och ledningsgrupp. Här finns även pastoratsövergripande dokument att ladda ner, som exempelvis församlingsinstruktion.

  Styrning

  Högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som utser pastoratets styrelse som är kyrkorådet. Kyrkorådet är en styrelse som ”ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.” (KO 4 kap 5 §). Kyrkorådet är arbetsgivare för alla anställda. Beredande organ för kyrkorådet är arbetsutskottet (AU). ​

  Kyrkorådet

  Claes Block, ordförande (S)
  Ingrid Petersson, vice ordförande (POSK)
  Anna Brandoné (S)
  Patrik Lindqvist (S)
  Linda Isberg (POSK)

  Karin Andersson Rosenquist (POSK)
  Nima Ali Pour Gholam (SD)
  Lena Jönsson (BOA)
  Per Håkansson (Visk)
  Gunilla Hallonsten, kyrkoherde 

  Ledning

  I Malmö pastorat är kyrkoherden chef för samtliga anställda. Kyrkoherden är ytterst ansvarig, men genom tydliga delegationer fördelas kyrkoherdens ansvar på en samlad ledning bestående av församlingsherdar, biträdande kyrkoherde, administrativ chef, lokala arbetsledare samt ansvariga för de olika stödfunktionerna. 

  Ledningsgrupp

  Gunilla Hallonsten, kyrkoherde
  Albin Tanke, biträdande kyrkoherde
  Gustav Burman, församlingsherde i S:t Johannes
  Kenth Carlsson, församlingsherde i Hyllie och Limhamn
  Katarina Herbert, församlingsherde i Husie
  Ida Wreland, församlingsherde i S:t Petri
  Ninni Smedberg, arbetsledande diakon i S:t Pauli kyrka
  Ewa-Sofia Gudmundsson, församlingsherde i Fosie

  Administrativ samrådsgrupp

  Sven-Erik Perlman Aspeklev, kyrkogårdschef   
  Christina von Leitgeb, ekonomichef
  Karin Rosvall, kommunikationschef
  Nils-Urban Råwall, fastighetschef
  Daniel Smith, IT-chef 
  HR-chef - vakant

                                                         

  Kontakt 

  Styrning
  Claes Block
  Kyrkorådets ordförande
  0733-85 74 44 

  Ledning
  Gunilla Hallonsten
  Kyrkoherde
  040-27 90 44

  Redaktör och innehållsansvarig
  Annette Rosén, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2021-02-28
  X
  Dokumentid: 1231372- Webid: 45457 - Unitid: 12901