Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Styrning och ledning

  Här hittar du information om vilka personer som ingår i kyrkoråd och ledningsgrupp. Här finns även pastoratsövergripande dokument att ladda ner, som exempelvis församlingsinstruktion.

  Styrning

  Högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som utser pastoratets styrelse som är kyrkorådet. Kyrkorådet är en styrelse som ”ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.” (KO 4 kap 5 §). Kyrkorådet är arbetsgivare för alla anställda. Beredande organ för kyrkorådet är arbetsutskottet (AU). ​

  Skapad:2017-03-16 08:55:00

  Kyrkorådet är styrelse för Malmö pastorat. Ledamöterna i kyrkorådet är valda av kyrkofullmäktige. Under kyrkorådet finns arbetsutskott och kyrkogårdsutskott. 

  Läs mer om Kyrkoråd

  Ledning

  I Malmö pastorat är kyrkoherden chef för samtliga anställda. Kyrkoherden är ytterst ansvarig, men genom tydliga delegationer fördelas kyrkoherdens ansvar på en samlad ledning bestående av församlingsherdar, biträdande kyrkoherde, administrativ chef, lokala arbetsledare samt ansvariga för de olika stödfunktionerna. 

  Skapad:2018-03-02 12:44:00

  Kyrkoherden leder pastoratets arbete. Till sin hjälp har hon en ledningsgrupp och en administrativ samrådsgrupp.

  Läs mer om Kyrkoherde Gunilla Hallonsten
  Skapad:2022-09-29 16:33:00

  Malmö pastorats ledningsgrupp består av kyrkoherden, församlingsherdarna, diakonistrategen och administrativa chefen.

  Läs mer om Ledningsgruppen
  Skapad:2022-09-29 16:47:00

  Administrativa samrådsgruppen består av ekonomichef, HR-chef, kommunikationschef, fastighetschef och IT-chef samt chef för Malmö kyrkogårdsförvaltning.

  Läs mer om Administrativa samrådsgruppen

       

  Kontakt 

  Styrning
  Per Håkansson, ordförande (ViSK), 073-046 69 44
  Helen Persson, ordförande (S), 073-344 27 84
  Kyrkorådets ordförande 

  Ledning
  Gunilla Hallonsten
  Kyrkoherde
  040-27 90 44

  Redaktör
  Åsa Rönngard, Malmö pastorat
  Innehållsansvarig
  Anki Bondesson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2022-09-30
  X
  Dokumentid: 1231372- Webid: 45457 - Unitid: 12901