Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Skyddsombud

  Foto: lucadp/Shutterstock

  Här får du information om hur skyddsombud utses, vilken roll de har samt en lista över alla skyddsombud i Svenska kyrkan Malmö.

  Hur skyddsombud utses

  På arbetsställen med minst fem arbetstagare ska det utses ett lokalt skyddsombud (kan även kallas arbetsmiljöombud). Skyddsombudet får utses av en facklig organisation eller av arbetstagarna själva. Ett lokalt skyddsombud är alltså en rättighet som arbetstagarna har, men ingenting som arbetsgivaren kan tvinga fram. 

  Arbetsgivaren är skyldig att bjuda in skyddsombud att medverka i arbetsmiljöfrågor, till exempel vid planering av verksamhetsförändringar, riskbedömningar och åtgärdsplaner. 

  Skyddsombudets roll

  Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, både individfrågor och frågor som rör hela gruppen. Arbetsgivaren har alltid ansvar för att arbetsmiljön är bra, men skyddsombudets roll är att hjälpa till att vaka över säkerhet och hälsa och att lyfta om något behöver åtgärdas.

  Skyddsombud ska delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Skyddsombud ska vidare delta vid upprättande av handlingsplaner enligt 3 kap. 2a §.

  Arbetsgivaren ska underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område. Chef och skyddsombud blir formella samverkansparter i arbetsmiljöarbetet.

  Skyddsombud utses enligt sjätte kapitlet i arbetsmiljölagen och bör inte förväxlas med andra fackliga förtroendevalda som företräder arbetstagarna i arbetsrättsliga frågor.

  Skyddsombud utses av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna.

  Skyddsombud i Svenska kyrkan Malmö

  Ombuden är indelade efter fackförbund. HSO betyder huvudskyddsombud.

  Kyrkans Akademikerförbund

  Petra Persson​ - S:t Johannes kyrka
  Ragnhildur Jonasdottir - Fosie församling​

  Vision

  Anders Christensson (HSO) - Malmö pastorat
  Peter Åsvik - Kyrkans hus/ Malmö kyrkogårdar
  Ajan Gendel​ - S:t Andreas kyrka
  Ralf Löfgren - Fastighet
  Britt-Louise Nilsson - S:t Pauli kyrka​
  Erik Wenster - Bunkeflostrandkyrka
  Susan Lilja​ - Kyrkans Hus
  Marie Helm - Villa Hohög Östra Kgd​

  Naturvetarna

  Anna-Carin Forsman - Malmö kyrkogårdsförvaltning

  Kommunal

  Lars Svensson - Verkstaden Östra kyrkogården
  Annika Johansson - D 1 Östra kyrkogården
  Gunilla Hoff - D 2 Trädgård Pauli kyrkogård
  Anna Gustafsson - D 2 Pauli mellersta, Trädgård Pauli södra och gamla kyrkogården
  Susanne Neroth - D 2 Trädgård V Skrävlinge och yttre
  Emelie Cederholm - D 3 Limhamns kyrkogård
  Stina Petersson - D 3 Limhamn
  Anneli Päivärinta - D 3
  Richard Söderberg - S:ta Maria kyrka 
  Elin Wilhelmsson - Kirsebergs kyrka
  Maria Olsson - Städ och fastighet
  Pia Andersson - Krematoriet Limhamn
  Marie Liljenberg - Husie kyrka och Husie församlingshem

  Lärarförbundet

  Sofia Hernkvist (HSO)- S:t Matteus kyrka och Malmö Pastorat

  Akademikerförbundet SSR

  Maya Salmon  - S:t Petri kyrka

  Ej tillhörande fackförbund

  Jan-Erik Levmo - Fosie församling

   

  Redaktör
  Maria Stålhammar, Malmö pastorat
  Innehållsansvarig
  Michael Tuvesson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2022-07-27
  X
  Dokumentid: 1476096- Webid: 45457 - Unitid: 12901