Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Samverkansforum för arbetsmiljöfrågor

  Här hittar du information om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i Svenska kyrkan Malmö samt om arbetsmiljögrupper och arbetsmiljökommitténs arbete.

   

  Skapad:2015-11-03 10:23:00

  Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten och omfatta alla förhållanden av betydelse för arbetsmiljön.

  Läs mer om Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

  Foto: lucadp/Shutterstock

  Skapad:2020-01-21 12:26:00

  Här får du information om hur skyddsombud utses, vilken roll de har samt en lista över alla skyddsombud i Svenska kyrkan Malmö.

  Läs mer om Skyddsombud

  Foto: 24Novembers/Shutterstock

  Skapad:2020-01-21 11:24:00

  Här får du information om de arbetsmiljögrupper som finns i Svenska kyrkan Malmö samt vilken uppgift de har. Här finns även mötestider och protokoll.

  Läs mer om Arbetsmiljögrupper

  Foto: Rihardzz/Shutterstock

  Skapad:2020-01-21 11:14:00

  Skyddskommittén är det forum inom Svenska kyrkan Malmö som ska planera, driva och behandla pastoratets övergripande arbetsmiljöfrågor.

  Läs mer om Skyddskommittén
  Skapad:2021-07-08 11:21:00

  Här hittar du som chef ytterligare information som stöd i genomförandet av OSA-skyddsrond med de anställda.

  Läs mer om Förberedelser och genomförande av OSA-skyddsrond
  Skapad:2021-07-09 09:43:00

  Arbetsmiljöns fysiska, organisatoriska och sociala faktorer hänger ihop. Om vi ser dessa som en helhet kan rätt åtgärder vidtas och arbetsmiljön förbättras. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö är en viktig byggsten i detta arbete.

  Läs mer om OSA - Vad är det?
  Skapad:2021-07-12 08:57:00

  Varje år är en arbetsgivare skyldig att göra uppföljning av det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Här får du som chef vägledning hur det går till.

  Läs mer om Årlig uppföljning av SAM
  Skapad:2021-01-21 11:06:00

  Här kan du ta del av Svenska kyrkan Malmös riktlinje för kränkande särbehandling. Du får reda på vad som räknas som kränkande särbehandling, hur man kan förebygga och åtgärda samt hur du anmäler kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

  Läs mer om Riktlinje kränkande särbehandling
  Skapad:2021-07-12 10:57:00

  Du som är chef ska verka för en god arbetsmiljö och arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om hur du kan arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

  Läs mer om Arbeta bättre med Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  Redaktör
  Maria Stålhammar, Malmö pastorat
  Innehållsansvarig
  Michael Tuvesson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2022-03-25
  X
  Dokumentid: 1526190- Webid: 45457 - Unitid: 12901