Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Rättigheter och skyldigheter

  Våg

  Våg Foto: Optimarc/Shutterstock

  Som anställd i Svenska kyrkan i Malmö har du både rättigheter och skyldigheter. På den här sidan får du en överblick över vad som gäller för dig som medarbetare och vad du kan förvänta dig av din arbetsgivare. Här finns även länkar för vidare läsning.

   

  Rättigheter och skyldigheter regleras i lagar, t ex Arbetsmiljölagen och Lagen om anställningsskydd (LAS), men också i avtal som slutits med våra fackliga organisationer. På intranätssidan Avtal och lagar hittar du information om olika arbetsrättsliga lagar, avtal och policys som reglerar personalområdet.

  Arbetsgivarens skyldigheter

  Arbetsgivaren har flera skyldigheter mot dig som arbetstagare – inte minst att betala ut lön och se till att du kan ta del av de anställningsförmåner som finns i ditt anställningsavtal och i kollektivavtalet.
  Arbetsgivaren och din chef ansvarar också för att du har en god arbetsmiljö.

  Arbetstagarens skyldigheter

  Som arbetstagare är du skyldig att:
  - utföra arbete
  - följa ordningsregler
  - följa arbetsmiljöregler och använda skyddsanordningar
  - samarbeta
  - vara lojal

  Kravet på att samarbeta och vara lojal gäller även arbetsgivaren och din chef gentemot dig, dina arbetskamrater och övriga anställda.

  Gemensamma rättigheter och skyldigheter

  Du, din arbetsgivare och din chef har ytterligare rättigheter och skyldigheter. Det gäller bland annat olika ledigheter som semester, föräldraskap och studier. Du har rätt att vara ledig när en nära anhörig är sjuk eller avlider. Det finns även rättigheter och skyldigheter i samband med sjukledighet och din pension.

  Läs mer:
  Avtal och lagar

  Kontakt

  Har du frågor som rör din anställning? Kontakta HR-enheten: 
  Katarina Sander, HR-specialist 040-27 94 59

  Redaktör
  Maria Stålhammar, Malmö pastorat
  Innehållsansvarig
  Katarina Sander, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2020-02-28
  X
  Dokumentid: 1475089- Webid: 45457 - Unitid: 12901