Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Projektering för nybyggnad vid Gottorps torg

  På kyrkofullmäktige 2 november 2021 beslutades att göra en projektering för att eventuellt bygga en kyrka vid det kommande Gottorps torg.

  Den berslutade projekteringen pågår fram till våren 2022, då den tillsammans med pastoratets lokalförsörjningsplan kommer att ge ett underlag för om man ska gå vidare med ett bygge av ny kyrka eller inte. Om man väljer att bygga en ny kyrka så kommer Bunkeflo Strandkyrka ändå att finnas kvar, då det finns ett stort behov av lokaler för församlingsverksamheten.

   

  Vad är det som är nytt?

  På kyrkofullmäktige 2 november beslutades att göra en projektering, där man ser över kostnader och annat praktiskt, för att eventuellt bygga en kyrka vid nya Gottorps torg. I anslutning till kyrkan ska det då även byggas hyreslägenheter som Svenska kyrkan kommer att vara hyresvärd för. 

  Blir det en ny kyrka vid Gottorps torg?

  Ingenting är slutgiltigt beslutat gällande den (eventuella) nya kyrkan vid Gottorps torg. Pastoratet har valt att gå vidare med projektering, och det finns en avsiktsförklaring med Skanska, men ett beslut om att börja bygga finns inte. 

  Vad är bakgrunden till att det eventuellt blir en ny kyrka vid Gottorps torg?

  Bunkeflo Strandkyrka, som idag är den kyrka som står som ”huvudkyrka”, är för liten för att inhysa all verksamhet. Över 50 barn står exempelvis på kö för att få vara med. En ny kyrka gör att det blir mycket större utrymme för kyrkan och församlingen vistas. 

  Varför vill man bygga en ny kyrka?

  Det finns många anledningar, men främst handlar det om att kyrkan ska vara där församlingen är och nära samhället. Att finnas på plats i ett nytt område som blir det nya centrala Bunkeflo är helt i linje med det. Det finns också ett stort behov av nya och fler lokaler i Bunkeflo. Strandkyrkan blir kvar om den nya kyrkan byggs. 

  Vad händer med Bunkeflo Strandkyrka om en ny kyrka byggs vid Gottorps torg?

  Bunkeflo Strandkyrka kommer inte att försvinna om en ny kyrka byggs. Den kommer fortsatt att användas till församlingsverksamhet, ett behov som är stort då cirka 50 barn står i kö till kyrkans verksamheter. Fler lokaler behövs, vilket är en av anledningarna till att man vill bygga den nya kyrkan

  Det har varit tal om att kostnaden för att renovera Bunkeflo gamla kyrka och att bygga en ny kyrka är lika stor. Hur har man resonerat?

  Kostnaderna för att bygga en ny kyrka och kostnaderna för att renovera Bunkeflo gamla kyrka är ungefär desamma (cirka 100 miljoner kronor). Bland malmöborna kan det uppfattas som två alternativ som ställs mot varandra, men för Malmö pastorat är det två separata frågor. En ny kyrka i Gottorp kommer att ligga närmre församlingen och blir den naturliga ”huvudkyrkan”. Det ena utesluter dock inte det andra och man stänger inte dörren för renovering. 

  Det har varit många turer kring kyrkorna i Bunkeflo, hur ser situationen ut idag för Bunkeflo gamla kyrka?

  Bunkeflo gamla kyrka är inte säker att vistas i eller vid då det finns risk att tornet rasar. Just nu anser Länsstyrelsen att det ”räcker” med att inte ringa i kyrkklockorna. Ett beslut om eventuell renovering kommer att tas först efter pastoratets lokalförsörjningsplan är klar under våren 2022.  

  Vad händer framöver?

  Det som händer nu är att projekteringen som det har beslutats om pågår fram till våren 2022 och då finns ett tydligt underlag för om man ska gå vidare med ett bygge av ny kyrka eller inte.

   

  Pressmeddelande 28 maj 2021 om avsiktsförklaringen till Skanska

  Malmö stads planer för Gottorp​sområdet

  Redaktör och innehållsansvarig
  Tomas Pettersson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2021-11-11
  X
  Dokumentid: 1563313- Webid: 45457 - Unitid: 12901