Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Pärm: Vår arbetsmiljö

  Pärmen Vår arbetsmiljö, som finns på alla arbetsplatser inom kyrkogårdsförvaltningen, innehåller nedanstående information. Uppdateringar och tillägg kommer att göras på denna sida. Ett mail till berörda skickas ut. Var och en har skyldighet att se till att arbetsplatsens pärm innehåller den aktuella informationen. Klicka på den gröna länken för att öppna dokumentet. Nederst finns ett dokument med de senaste uppdateringarna.

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING
  1 Introduktionsprogram
     Flik 1 A Introduktion av nyanställda
     Flik 1 B Introduktionsplanskvittens 2010-11-11 
  2 Administrativa rutiner med flexavtal
     Flik 2 A Arbetstid
     Flik 2 A sid 2 löneutbetalningsdagar till rikskuponger
     Flik 2 B Flexavtal
     Flik 2 C Skatteverket ändrad beräkning skolungdom
     Flik 2 E MBL angående snöberedskap
  3 Arbetsmiljö allmänt + blanketter
     Flik 3 A Arbetsmiljöföreskrifter
     Flik 3 B Sommarsolen
     Flik 3 C Ordning i personalmatsalar
     Flik 3 D Arbetsmiljöpolicy kort version
     Flik 3 E Anmälan arbetsskada, exempel
     Flik 3 F Tillbud, exempel
     Flik 3 G Ordningsregler motion
     Flik 3 H Arbetsmiljöplan
  4 Arbetsinstruktioner och risker i arbetet
     Flik 4 Arbete från stege 2011-07-14
     Flik 4 Arbete på vägar 2011-07-14
     Flik 4 Beskärningsnyckel
     Flik 4  Minderåriga 2011-07-19
     Flik 4 Mobil plattform 2011-07-14
     Flik 4 Skaderisker
     Flik 4 Skötselarbete 2011-07-14
  5 Maskininstruktioner och risker i arbetet
    Flik 5 Gasolbrännare
    Flik 5 Handgräsklippare, motordriven 2011-10-10
    Flik 5 Häcksax 2011-10-10  
    Flik 5 Lastbil 2011-07-14
    Flik 5 Lövblås, lövsug 2011-07-14
    Flik 5 Minigrävare 2011-07-14
    Flik 5 Minitraktor 2011-10-10
    Flik 5 Moped 2011-10-10
    Flik 5 Motorspett 2011-07-14 
    Flik 5 Motorsåg 2011-07-14
    Flik 5 Röjsåg 2011-10-10
    Flik 5 Snöslunga 2011-07-14
    Flik 5 Stenkap och vinkelslip 2011-07-14
    Flik 5 Traktor 2011-10-10
    Flik 5 Traktorgrävare 2011-07-14
    Flik 5 Trimmer 2011-10-10
    Flik 5 Truck och elbil 2012-04-26
    Flik 5 Åkbara gräsklippare 2011-10-10
    Flik 5 Instruktion krematoriet
    Flik 5 Riskbedömning i krematorieverksamheten
  6 Rutinbeskrivningar
     Flik 6 A Etiska riktlinjer 
     Flik 6 A Etiska riktlinjer för krematorieverksamheten
     Flik 6 B Regler för säkerhet vid gravöppning och återfyllning
     Flik 6 C Rutinbeskrivning alkohol och droger
     Flik 6 D Rutinbeskrivning friskprofil
     Flik 6 E Rutinbeskrivning inköp maskiner
  7 Central organisation
     Flik 7 A Central organisation
     Flik 7 B Intern organisation
  8 Facklig information
     Flik 8 A Facklig information
  9 Handlingsplaner
     Flik 9 A Handlingsplan bi- och getingstick
     Flik 9 B Handlingsplan för genomgång av instruktioner 2010-11-11
     Flik 9 C Handlingsplan för riskinventeringar 2010-11-11
     Flik 9 D  Handlingsplan för säkerhet på väg 2011-10-10
     Flik 9 E SAM Maskininstruktion, riskbedömning och handlingsplan 2011-10-10
     Flik 9 F SAM Arbetsinstrutkion, riskbedömning och handlingsplan
  10 Policies
     Flik 10 A Klädregler
     Flik 10 B Arbetskläder policy 2008
     Flik 10 C Drogpolicy
     Flik 10 D Personalpolicy
     Flik 10 E Lönepolicy
     Flik 10 F Jämställdhetsplan för Malmö kyrkliga samfällighet 2008-06-09
     Flik 10 G Hälso- och friskvårdspolicy 2009-06-09
     Flik 10 H Rehabiliteringspolicy 2009-09-14
     Flik 10 I Personalstimulerande åtgärder

   

  Nya dokument 2011-10-12

   

  Faktaägare och kontaktperson för innehållet på sidan är Anna-Carin Forsman

  Redaktör och innehållsansvarig
  malmo\ingamaj.carlsson,
  Uppdaterad
  2016-04-06
  X
  Dokumentid: 107296- Webid: 45457 - Unitid: 12901