Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Förberedelser och genomförande av OSA-skyddsrond

  Här hittar du som chef ytterligare information som stöd i genomförandet av OSA-skyddsrond med de anställda.

   

  Förberedelse, planering och genomförande av skyddsronden.

  Gå igenom OSA-skyddsronden så att du vet vad den innehåller:

  Skyddsrond i PDF

  Planera tillsammans med skyddsombudet. Utse eventuellt en arbetsgrupp som kan bistå dig med att hålla ihop arbetet med skyddsrondens genomförande. Planera följande:

  • Tidpunkt för genomförandet.
  • Information till de anställda.
  • Tänk på att det inte ska gå för lång tid mellan ifyllandet av enkäten och  återrapporteringen. 

  Skicka ut OSA-skyddsrond PDF i god tid så innehållet blir känt av alla. Skyddsronden görs i IA-systemet och är densamma som PDF-filen.

  Förberedelser tillsammans med de anställda

  • Gå igenom och definiera förekommande begrepp i skyddsronden (exempelvis ”verksamhet”, ”chef”, ”kränkande särbehandling”) tillsammans med de anställda, så att alla använder samma definitioner.
  • Förklara för de anställda att skyddsrond görs i samverkan med chef, anställda och skyddsombud.  
  • Förklara syftet med OSA-skyddsrond. Uppmuntra de anställda att lämna konkreta förslag på åtgärder till hur arbetsmiljön skulle kunna förbättras.
  • Gå igenom den bakomliggande lagstiftningen AFS 2015:4.
  • Beskriv hur OSA hänger ihop med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ingår i alla steg av SAM (undersökning, riskbedömning, åtgärder/handlingsplan, uppföljning). 

  Se mer under fliken OSA-Vad är det?

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Michael Tuvesson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2021-07-15
  X
  Dokumentid: 1551289- Webid: 45457 - Unitid: 12901