Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Introduktion av ny medarbetare, checklista

  Foto: Cookie Studio/Shutterstock

  Här kan du ta del av checklistan för introduktion av ny medarbetare.

  Introduktionens utformning

  Som närmaste chef är du alltid ansvarig för att introduktionen genomförs. Hur en introduktion rent praktiskt skall genomföras är givetvis beroende av vilken typ av befattning det rör sig om. Den nyanställdes behov kan också ha betydelse för introduktionens utformning.
  Introduktionen ska vara individuell och anpassad efter medarbetarens erfarenhet och bakgrund. Tänk på att det inte enbart är nyanställda som behöver introduktion utan även den som:

  • omplacerats
  • fått ändrade arbetsuppgifter
  • är praktikant
  • återkommer efter längre tids frånvaro 

   Arbetsgång vid introduktion

   Innan första arbetsdagen: 

  • Beställ anställningsavtal via Barium
  • Beställ användarkonto och utrustning till medarbetaren via IT-enheten
  • Skicka gärna ett välkomstbrev till den nyanställda
  • Informera övriga medarbetare om att en ny medarbetare anställts och berätta om vad den nya medarbetaren ska arbeta med
  • Utse en person som ansvarar för att introducera den nya medarbetaren i sina arbetsuppgifter 
  • Gör i ordning arbetsplatsen och köp gärna en blomma för att välkomna den nya medarbetaren

   Första och eller andra arbetsdagen:

  • Avsätt tid, ta emot och presentera den nyanställda på arbetsplatsen
  • Informera om Svenska kyrkan i Malmö. Berätta om organisationen och vilka stödresurser som finns
  • Informera om löneutbetalning. Blanketten för uppgifter om närmast anhörig fylls i och skickas in till löneenheten
  • Informera om arbetstider, raster och praktiska frågor av olika slag.
  • Se till att nyckel och eventuellt passerkort kvitteras ut 
  • Visa lokalerna, toaletter, postfack, kopieringsutrustning, lunchrum etc.
  • Informera om brandutrustning om utrymningsvägar
  • Beskriv den nyanställdes arbetsuppgifter, ansvarsförhållanden och arbetsrutiner och vad som planerats för den nyanställde den närmaste tiden
  • Informera om relevanta policydokument, riktlinjer och vilka förmåner som finns på arbetsplatsen första hjälpen – vad finns förbandsutrustning, vem som är utbildad i första hjälpen samt anslag om nödnummer
  • Rutiner vid tillbud och olyckor
  • Informera om ev överfallslarm och rutiner och om hur de fungerar
  • Informera om de risker i arbetet, gå igenom ev. riskbedömningar. Gå igenom instruktioner för riskfyllda arbetsuppgifter.

  Informera om eventuell personlig skyddsutrustning.

  Ladda ner checklista

  Blankett:
  Blankett Uppgifter om närmast anhörig​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Christina Räng, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2020-07-03
  X
  Dokumentid: 107337- Webid: 45457 - Unitid: 12901