Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Miljöåtervinning

  Foto: Shutterstock

  Här beskriver vi hur återvinningen av datorer och annan it-utrustning påverkare miljön positivt. Du kan också se hur mycket vi i Malmö pastorat har sparat in på miljöskadligt utsläpp genom att återanvända och skrota utrustning på ett säkert sätt.

   

  Miljövinster genom återanvändning

  Genom att öka återanvändningen av datorer och annan IT-utrustning skapas betydande miljövinster eftersom nyproduktion av IT förbrukar stora mängder energi, råvaror och kemikalier. För att tillverka en ny dator går det åt 240 kilo fossila bränslen, 22 kilo kemikalier och 1 500 kilo vatten, enligt FN-rapporten Kick the Habit – a UN Guide to Climate Neutrality (UNEP).

  Utsläppen av koldioxid minskas

  Att återanvända IT-utrustning innebär ett bättre utnyttjande av jordens resurser och råvaror. Dessutom minskas utsläppen av koldioxid. En tre år gammal dator som används i ytterligare tre år ger en miljöbesparing på 109 kilo koldioxid. Motsvarande siffra för en bärbar dator: 69 kilo, en LCD-skärm: 41 kilo, en mobiltelefon: 27 kilo. *1

  Så här återvinner vi

  När IT-produkter skrotas skall råvaror och material omhändertas eller återvinnas på ett säkert och miljöriktigt sätt. För att återanvända och på ett korrekt sätt skrota utrustning samarbetar vi med Inrego. Totalt har vi sparat 3 438 kg CO2e (mått på utsläpp av växthusgaser). *2 

  *1 Beräkningen baseras på en modell från Technische Universität, Berlin (Energie- und CO2-Bilanz von PCs - Relevanz für ReUse-Strategien, 2005) samt EuP preparatory study TREN/D1/40-2005, Lot3, 2007 och Inregos miljöpåverkan. Modellen jämför miljöpåverkan och energiåtgång för återanvändning av en dator i tre år respektive nyköp av en dator. Utsläppsvärden för nytillverkning, nydistribution, drift, rekonditionering, transport för rekonditionering samt återvinning, inkluderas i analysen.

  *2 Uppdaterat 2018-01-01

  Redaktör och innehållsansvarig
  Daniel Smith, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2020-04-24
  X
  Dokumentid: 1244321- Webid: 45457 - Unitid: 12901