Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Medarbetarsamtal och lönesamtal

  Foto: Shutterstock

  Här hittar du information om medarbetarsamtal och lönesamtal, hur du förbereder dig för det och vad det ska innehålla. Här hittar du också mallar för dialogen.

   

  Medarbetarsamtalet 

  Medarbetarsamtalet är strukturerat och blickar i huvudsak framåt i tiden. Det är ett personligt samtal och ett tillfälle för chef och medarbetare att ostört tala med varandra.
  Både medarbetare och chef kan ta initiativ till medarbetarsamtal. Som anställd har du rätt att få ett enskilt samtal med din chef en gång per år. 

  Chefens ansvar att medarbetarsamtal genomförs  

  Det är chefen som ansvarar för att medarbetarsamtalet genomförs. Chefen har också ansvaret för att medarbetarsamtalet sker i en avskärmad och avspänd miljö och utan störande avbrott. Att det ska bli ett bra och utvecklande samtal är både medarbetare och chefs ansvar tillsammans. Huvudförutsättningen för ett lyckat medarbetarsamtal är att både chef och medarbetare gör ärliga och realistiska värderingar av sig själva och den andre samt har en vilja till öppenhet under samtalet.

  Chef och medarbetare ska i samtalet ta upp:

  • tidigare medarbetarsamtal
  • verksamhetens mål och individuella mål
  • nuvarande och framtida arbetsuppgifter
  • arbetsresultat
  • arbetssituation och samarbete på arbetsplatsen
  • ge möjlighet till ömsesidig feedback
  • medarbetarens behov av stöd och kompetensutveckling för att kunna uppnå målen

  Så här kan du som medarbetare förbereda dig 

  • Fundera över verksamhetens mål
  • Gå igenom de frågor jag fått av min chef
  • Tänka igenom mina arbetsuppgifter och arbetsresultat
  • Tänka igenom relationer till chef och arbetskamrater
  • Fundera över behovet av kompetensutveckling
  • Skriva ner vilken återkoppling jag vill ge chefen
  • Läsa handlingsplanen från förra medarbetarsamtalet

  Här nedanför kan du ladda ner material inför medarbetarsamtalet.​

  Mall medarbetarsamtal 2022-23

   

  Lönesamtalet

  ​Varje medarbetare ska årligen ha ett lönesamtal och samtal gällande ny lön med sin chef. 

  Lönesamtalet är ett utvärderande samtal hur prestationen har varit den gångna året och grundar sig i löneprinciperna.

  • Lönebildningen ska bidra till att arbetsgivaren når sina verksamhetsmål
  • Lönekriterierna för lönesättning skall vara väl förankrade i organisationen
  • Lönen skall vara individuell och differentierad
  • Varje arbetstagare skall veta på vilka grunder som lönen sätt och vad som påverkar lönen

   

  Löneprocessen är ständigt pågående, modellen visar hur de olika stegen hänger ihop, utan att ta hänsyn till eventuella förseningar beroende på avtalsrörelsen.​

  Löneöversynsprocess år 2022

  Löneöversynsprocessen är något försenad i år på grund av strejken. Vi planerar dock att hålla oss till följande tidsplan. 

  Förberedande lönesamtal: maj - augusti
  Förhandlingar: september
  Samtal ny lön: direkt efter avslutade förhandlingar​

  Utbetalning av 2022 års lön beräknas ske i oktober. Den är då retroaktiv från april 2022.

   

   

  Underlag för lönesamtalet:

  Lönekriterier församlingarna, administration och diakoni

  Lönekriterier kyrkogårdsförvaltningen

  Mall för dialog lönesamtal församlingarna, administration, diakoni

  Mall för dialog lönesamtal kyrkogårdsförvaltningen

  Du som är chef hittar inom kort information om medarbetarsamtalet och löneprocessen på sidan För dig som är chef. Tills vidare kan du ta del av informationen som ligger i högerkolumnen.

   

  Aktuellt

  Löneförhandlingen startar
  Efter försening på grund av strejken i våras, startar 2022 års löneförhandling i nästa vecka. 
  2022-09-09 10:46
  Arbeta hemma lika bra som på jobbet
  Allt fler jobbar hemifrån för att minska smittspridning i samhället. Att göra det bästa av situationen och se över hemarbetsplatsen är viktigt både för den fysiska och psykiska hälsan.
  2020-11-17 07:00

   

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Åsa Rönngard, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2020-05-19
  X
  Dokumentid: 107345- Webid: 45457 - Unitid: 12901