Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Medarbetarsamtal och löneprocess

  Foto: Shutterstock

  Här hittar du information om medarbetarsamtalet, hur du förbereder dig för det och vad det ska innehålla. Du kan även ta del av planen för årets löneprocess.

   

  Årets löneöversyn försenad

  Med anledning av corona-pandemin flyttas avtalsrörelsen fram till i höst. Svenska kyrkans avtal förlängs till den 31 oktober 2020. Inga löneförhandlingar kan genomföras under tiden.

  Information från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

   

  Medarbetarsamtalet - ett personligt samtal

  Medarbetarsamtalet är strukturerat och blickar i huvudsak framåt i tiden. Det är ett personligt samtal och ett tillfälle för chef och medarbetare att ostört tala med varandra.
  Både medarbetare och chef kan ta initiativ till medarbetarsamtal. Som anställd har du rätt att få ett enskilt samtal med din chef en gång per år. 

  Chefens ansvar att medarbetarsamtal genomförs  

  Det är chefen som ansvarar för att medarbetarsamtalet genomförs. Chefen har också ansvaret för att medarbetarsamtalet sker i en avskärmad och avspänd miljö och utan störande avbrott. Att det ska bli ett bra och utvecklande samtal är både medarbetare och chefs ansvar tillsammans. Huvudförutsättningen för ett lyckat medarbetarsamtal är att både chef och medarbetare gör ärliga och realistiska värderingar av sig själva och den andre samt har en vilja till öppenhet under samtalet.

  Chef och medarbetare ska i samtalet ta upp:

  • tidigare medarbetarsamtal
  • verksamhetens mål och individuella mål
  • nuvarande och framtida arbetsuppgifter
  • arbetsresultat
  • arbetssituation och samarbete på arbetsplatsen
  • ge möjlighet till ömsesidig feedback
  • medarbetarens behov av stöd och kompetensutveckling för att kunna uppnå målen

  Så här kan du som medarbetare förbereda dig 

  • Fundera över verksamhetens mål
  • Gå igenom de frågor jag fått av min chef
  • Tänka igenom mina arbetsuppgifter och arbetsresultat
  • Tänka igenom relationer till chef och arbetskamrater
  • Fundera över behovet av kompetensutveckling
  • Skriva ner vilken återkoppling jag vill ge chefen
  • Läsa handlingsplanen från förra medarbetarsamtalet

  Här nedanför kan du ladda ner en guide inför medarbetarsamtalet.​

  Löneprocess 

  Varje medarbetare ska årligen ha medarbetarsamtal, lönesamtal och samtal gällande ny lön med chefen. Ny lön meddelas av chefen - personligen. Löneprocessen är ständigt pågående, nedanstående modell försöker visa sammanhanget utan att ta hänsyn till eventuella förseningar beroende på avtalsrörelsen.​

  Löneprocess år 2020

  Medarbetarsamtal: januari - april
  Förberedande lönesamtal: maj - augusti
  Förhandlingar: ej beslutat
  Samtal ny lön: direkt efter avslutade förhandlingar​

  Läs mer:
  Guide medarbetarsamtal, lång version (Worddokument, 25k)
  Guide medarbetarsamtal, kort version (Worddokument, 33k)
  Guide feedback från medarbetare till chef (Worddokument, 25k)
  Lönekriterier församlingar och administration (Worddokument, 59k)
  Dokumenten ska ses som en verktygslåda där guiderna kan användas som helhet men också i delar eller som idématerial för lokal anpassning. 

  Du som är chef hittar inom kort information om medarbetarsamtalet och löneprocessen på sidan För dig som är chef. Tills vidare kan du ta del av informationen som ligger i högerkolumnen.

   

  Aktuellt

  Arbeta hemma lika bra som på jobbet
  Allt fler jobbar hemifrån för att minska smittspridning i samhället. Att göra det bästa av situationen och se över hemarbetsplatsen är viktigt både för den fysiska och psykiska hälsan.
  2020-11-17 07:00

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Christina Räng, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2020-05-19
  X
  Dokumentid: 107345- Webid: 45457 - Unitid: 12901