Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Läkarbesök på arbetstid - Riktlinjer

  Kyrkans AB, § 28 mom. 11 – ”Efterbehandlingar m.m.”

  Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren rätt till ledighet med bibehållen lön för: 
  • Förstagångsbesök hos läkare vid akut sjukdom eller olycksfall
  • Efterbehandlingar efter remiss från läkare 
  • Akut förstagångsbesök hos tandläkare   

  Arbetsgivaren kan även i övrigt bevilja ledighet med lön för besök inom hälso- och sjukvård.    

  Tolkning
  Med akut sjukdom avses hastigt insjuknande eller olycksfall. Allmänna hälsokontroller, planerade läkarbesök och provtagningar inryms inte i akuta läkarbesök.  

  Med efterbehandling avses medicinska behandlingar som följer efter akut olycka som skett på arbetet eller under fritiden. Efterbehandling till följd av sjukdom omfattas inte.

  Med medicinsk behandling avses besök hos läkare, tandläkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller motsvarande.  

  Samtalsterapi ingår ej.

  Kontakta gärna personalenheten för tolkningsstöd.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jan Ryde, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2019-05-23
  X
  Dokumentid: 1238659- Webid: 45457 - Unitid: 12901