Dölj bild

Malmö pastorat

Kyrkorådets arbetsutskott

Mandatperiod 2018-2021

 

Ledamöter

Block, Claes, Ordförande (S)
Petersson, Ingrid (POSK)

Tjänstemän

Håkan E Wilhelmsson, tillförordnad kyrkoherde
Peter Ludwig, sekreterare
Lars Micael Adrian, adm chef
samt de tjänstemän som berörs av sammanträdet ärende​

 

Information till kallade ledamöter och ersättare

Är du förhindrad att deltaga meddelar du din ersättare och Malmö pastorats växel 040-27 90 00 eller via e-post.

Redaktör och innehållsansvarig
malmo\karin.drevelius, Malmö pastorat
Uppdaterad
2018-03-09 15:13
X
Dokumentid: 1328603- Webid: 45457 - Unitid: 12901