Dölj bild

Malmö pastorat

Kyrkoråd

Kyrkorådet är styrelse för Malmö pastorat.

Ledamöterna i kyrkorådet är valda av kyrkofullmäktige. Under kyrkorådet finns arbetsutskott och kyrkogårdsutskott. 

Arbetsordning för kyrkorådet i Malmö pastorat

Mandatperioden 2018-2021

Ledamöter

Block, Claes, Ordförande (S)
Petersson, Ingrid, vice ordförande (POSK)

Brandoné, Anna (S)
Lindqvist, Patrik (S)
Isberg, Linda (POSK)
Andersson Rosenquist, Karin (POSK)
Ali Pour Gholam Nima (SD)
Jönsson, Lena (BOA)
Håkansson, Per (Visk)
Wilhelmsson, Håkan E, kyrkoherde    

Ersättare

Ersättarna inkallas i första hand i nämnd ordning inom varje nomineringsgrupp för ledamot från samma grupp och i andra hand i den ordning de blivit invalda.  

  1. Tängermark, Mats (S)
  2. Hansson, Maria (S)
  3. Ahlborn, Lars (POSK)
  4. Judt Hedén,Rebecka (POSK)
  5. Sauer, Anton (BOA)
  6. Holmstedt Elisabeth (VISK)
  7. Bengtsson, Christer (SD)

 

 

Information till kallade ledamöter och ersättare

Är du förhindrad att deltaga meddelar du din ersättare och Malmö pastorats växel 040-27 90 00 eller via e-post.

Redaktör och innehållsansvarig
malmo\karin.drevelius, Malmö pastorat
Uppdaterad
2018-03-09 15:10
X
Dokumentid: 1328491- Webid: 45457 - Unitid: 12901