Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Kyrkofullmäktige

  Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Malmö pastorat.

  Ledamöter och ersättare till Kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade vid kyrkovalen.

  Kyrkofullmäktige utser ledamöter och ersättare till kyrkoråd, valnämnd och församlingsråden.

  Kyrkofullmäktiges uppgifter bestäms av Kyrkoordningen och Kyrkofullmäktiges arbetsordning.

  Kyrkofullmäktige sammanträder normalt två gånger per år och mötena är offentliga.

  Foto: Gunnar Menander

  Mandatperioden 2018-2021

  ​Ledamöter

  Mattisson, Ulla-Britt, Ordförande (S)
  Andersson, Camilla 1.e vice ordförande (POSK)
  Högelius, Mats  2.e vice ordförande (VISK)

  Ahlborn, Lars (POSK)
  Andersson, Karin Rosenquist  (POSK)
  Andersson, Michael (VISK)
  Bengtsson, Christer (SD)
  Block, Claes (S)
  Bornemark, Eva (Frimodig kyrka)
  Brunberg, Anneli (S)
  Carlsson, Claes (S) 
  Ekström, Lisbeth Persson (SD)
  Gholam Ali Pour, Nima (SD)
  Gunnarsson, Torsten (BOA)
  Hallengren, Lennart (S)
  Hallgren, Lars-Johan (SD)
  Hallén, Eva (SD)
  Hansson, Rolf (SD)
  Hedén Judt, Rebecka (POSK)
  Hellquist, Ingegärd Larsson (S)
  Holmstedt, Elisabet (VISK)
  Håkansson, Per (VISK)
  Isberg, Linda (POSK)
  Johansson, Gerd (VISK)
  Jönsson, Lena (BOA)
  Larsson, Carin (S)
  Lindqvist, Patrik (S)
  Lindén, Eva (POSK)
  Ludwig, Ingrid (BOA)
  Löndahl, Berth (Frimodig kyrka)
  Nilsson, Britt-Marie (SD)
  Persson, Helén (S)
  Petersson, Ingrid (POSK)
  Pålsson, Rolf (S)
  Rafstedt, Greta (BOA)
  Remgren, Carina (POSK)
  Rosdahl, Leif (S)
  Rääf, Christoffer (POSK)
  Sauer, Anton (BOA)
  Sidestam, Roger (BOA)
  Sjöö, Linda (VISK)
  Vakant (S)
  Tängermark, Mats (S)
  Törnkvist, Ingrid (S)
  Wulff, Eva (POSK)
  Ynghed, Mikael (POSK)
  Svensson, Per, kyrkoherde  

  Ersättare

  Ersättarna kallas in till tjänstgöring i nämnd ordning inom varje nomineringsgrupp.  

  Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S)

  1. Gunilla Bengtsson
  2. Per-Arne Skog
  3. Ann-Marie Persson
  4. Mira Markovinovic
  5. Dan Setthammar
  6. Maria Hanson
   7. Michael Rosdahl

  Borgerlig allians i Malmö pastorat (BOA)

  1. Ragnhild Ståleker
  2. Peter Gustafsson
  3. Anna Lena Fors Olsson

  Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkans (POSK)

  1. Kjell-Åke Svensson
  2. Susann Sennevall
  3. Johan Christensson
  4. Krister Persson
  5. Ann-Marie Freij
  6. Mariana Frick

  Sverigedemokraterna (SD)

  1.  Christer Persson
  2.  Stefan Greschner
  3.  Michael Hård af Segerstad
  4.  Ola Johansson

   
  Frimodig kyrka ​

  1. Nathalie Bencic
  2. Göran Malmberg
     
  Vänstern i Svenska kyrkan

   

   

  Information till kallade ledamöter och ersättare

  Är du förhindrad att deltaga meddelar du din ersättare och Malmö pastorats växel 040-27 90 00 eller via e-post.

  Redaktör och innehållsansvarig
  malmo\karin.drevelius, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2018-11-29
  X
  Dokumentid: 1328268- Webid: 45457 - Unitid: 12901