Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Krisberedskap

  Här hittar du information om intern och extern kris- och katastrofhantering för Malmö pastorat. Här finns även information om krisberedskap hos externa aktörer.

   

  Malmö pastorat ansvarar enligt Kyrkoordningen för att vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under kris- och höjd beredskap.  

  INTERN KRISBEREDSKAP

  Krisgrupp Svenska kyrkan Malmö centralt

  Utbildad krisgrupp finns centralt. Dess uppgifter är att vara en resurs vid interna kriser inom Malmö pastorat då kyrkans egen personal är berörd. Exempel kan vara olyckshändelse, oväntat dödsfall, hotsituation osv. Krisgruppen är inte inriktad på externa händelser där Svenska kyrkan har att vara en resurs. Däremot kan den interna krisgruppen vara ett stöd för personal, som varit indragna i svåra externa händelser.

  Krisledningsgrupp

  Administrativ chef: Anki Bondesson
  Präster, varav minst en ingår i ledningsgruppen - Björn Jernström och Peter Hjort.
  Diakon: Niclas Vinsander och Ninni Smedberg
  Kommunikationschef, tf: Tom Lövstad
  Kyrkogårdschef: Kristofer Lindahl

  Kontakt samordnare krisledningsgrupp

  Anki Bondesson

  +4640279067

  +46730899121

  Beredskap- och handlingsplan vid kris 
  Beredskap- och handlingsplanen riktar sig till alla anställda inom Svenska kyrkan Malmö. Syftet med kris- och katastrofplanering är att skapa handlingsberedskap för en sammanhållen och tydlig ledning och att utveckla rutiner för insatser vid allvarliga händelser.
  Beredskaps- och handlingsplanen ska utgöra ett stöd som ska användas som en checklista i samband med oförutsedd händelse av kriskaraktär.

  • Planen avser personal inom Svenska kyrkan Malmö som är direkt berörda och avser således inte externa händelser där Svenska kyrkan blir en resurs. 
  • Planen reglerar inte de lokala kyrkornas eller kyrkogårdsförvaltningens egna insatser. 
  • Krisledningsgruppen är ett internt stöd  


  LÄS MER/ LADDA NER: Beredskap inför kyrkans medverkan i Pride 2022

  Krisgrupp lokala kyrkor

  I varje kyrka finns en lokal krisgrupp. Arbetsledande präst är ansvarig. 

  Själavårdscentrum Lund

  För dig som är anställd eller förtroendevald finns i Lunds stift ett särskilt stöd; Själavårdscentrum. 

  LÄS MER: Själavårdscentrum i Lund (länk till intranätssida, Lunds stift)

  EXTERN KRISBEREDSKAP 

  Svenska kyrkans jour i Malmö

  Jouren är inte för allmänheten, utan en resurs för polisen och räddningstjänsten i Malmö. Jouren är tillgänglig dygnet runt och nås via SOS Alarm. Fokus är svårare händelser då kyrkans krisstöd behövs. Jouren är också tillgänglig för Skånes Universitetssjukhus i Malmö mån-tors 17-08.
  Den präst som har jour kontaktar församlingsherde eller arbetsledande präst i berörd församling/kyrka för att en lokal präst eller diakon skall göra själva insatsen. Om detta inte är möjligt, gör jourprästen själv insatsen.
  I Svenska kyrkan Malmö är det fem präster som uppehåller jouren genom jouransvar en vecka i taget. Biträdande kyrkoherde ansvarar för jouren.

  JOURANSVARIG/KONTAKT: Biträdande kyrkoherde Albin Tanke 040-27 90 31

  Sjukhuskyrkan Malmö

  Sjukhuskyrkan upprätthåller jour och beredskap på Skånes Universitetssjukhus i Malmö samt den slutna psykiatrin i Malmö. Jour vardagar mellan kl. 08-17, mån - tors 17-08 ansvar Svenska kyrkans jour för jouren (se ovan). Sjukhuskyrkan har beredskap dygnet runt på helger och helgdagar och gäller då endast för inneliggande patienter på avdelningar och akuten samt deras närstående och sjukhuspersonal.

  Kontakt Sjukhuskyrkan

  Peter Englund

  0703396987

  Stödjande samtal med präst eller diakon

  Människor som hör av sig till växeln kopplas till deras närmaste kyrka där präster och diakoner finns tillgängliga under dagtid för stödjande samtal. För övriga tider, se Jourhavande präst.

  Jourhavande präst och Kyrkans SOS (f d Kyrkans jourtjänst)

  Läs mer på Jourhavande präst (länk till webbplatsen svenskakyrkan.se) och Kyrkans SOS (länk till webbplatsen svenskakyrkan.se)

  ÖVRIG EXTERN KRISBEREDSKAP

   

  Krisstöd Malmö stad

  Varje stad har en egen krisstödsorganisation. ​

  LÄS MER: Krisstöd Malmö stad (länk till Malmö stads webbplats, öppnas i nytt fönster) 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anki Bondesson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2020-05-04
  X
  Dokumentid: 834394- Webid: 45457 - Unitid: 12901