Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Glasögon - arbetsanpassade

  Här hittar du information om olika typer av glasögon som du kan få via arbetsgivaren samt vad som gäller vid beställning.

  Bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter att tillhandahålla arbetsglasögon regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1998:5 § 6 och AFS 2012:2 Belastningsergonomi.

  Svenska kyrkan har nationellt avtal med Synsam. Ersättning för utförda synundersökningar eller inköp av glasögon hos övriga optiker ersätts ej.

  Bildskärmsglasögon

  • Kan vara av typen enkelslipade, mellanavstånds, närprogressiva eller datorprogressiva glas.
  • Oftast är rekommendationen åldersrelaterad.
  • Glasögonen är alltid anpassade efter avstånd till bildskärmen och arbetsplatsens utformning.

  Skyddsglasögon

  • Kan vara enkelslipade, närprogressiva, bifokala eller progressiva.
  • Skyddsglasögon licenstillverkas och ska vara CE-märkta samt alltid ha fasta sidoskydd.

  Arbetsglasögon

  • Kan vara enkelslipade, närprogressiva, dubbelslipade eller progressiva.
  • De är tänkta att ersätta befintliga privata glasögon som kan utsättas för skada i arbetet.
  • Arbetsglasögon förutsätter att den anställde redan har ett par fungerande glasögon.

  Arbetsgivaren utreder om behov finns

  Arbetsgivaren ska svara för att synundersökning genomförs när arbetstagaren anmäler behov. Vid behov av mätning/anpassning av arbetsplatsen kan ergonom tillkallas från företagshälsovården för att utreda om arbetsanpassade glasögon är rätt åtgärd att sätta in. 

  Fungerar privata glasögon är arbetsgivaren inte skyldig att tillhandahålla bildskärms – eller arbetsglasögon. Om arbetstagaren kvitterar ut ett par glasögon enligt ovanstående är det arbetsgivarens egendom och ger således inte arbetstagaren rätt att använda tillhandahållna glasögon utanför arbetet.   

  Att betala mellanskillnad för dyrare variant

  Arbetstagaren kan personligen göra kontanta tillägg vad gäller dyrare båge, tunnare glas eller ytbehandling på glasen som ligger utanför avtalet, då kan dock inte glasögonen med säkerhet bedömas vara arbetsrelaterade utan kan då bli bedömda som en löneförmån vilken kan vara beskattningsbar. Mellanskillnaden betalas direkt i butik.

  Tänk på

  Om du som arbetstagare har gjort ett personligt tillägg enligt ovan och glasögonen går sönder är det du som får stå för kostnaden för reparation eftersom avtalet har frångåtts.

  Så här ansöker du om glasögon

  1. Ladda ner och fyll i rekvisitionsblanketten och lämna till ansvarig chef. 
  2. När ansvarig chef har skrivit under, kontaktar du Synsam och beställer tid för synundersökning.
  3. Du måste ha med dig den påskrivna rekvisitionen till synundersökningen. 
  4. När glasögonen är klara hämtar du själv ut dem i butiken. 

  Ladda ner blankett:
  Rekvisitionsblankett för glasögon

  Hitta Synsambutik: https://www.synsam.se/hitta-butik

  Redaktör
  Maria Stålhammar, Malmö pastorat
  Innehållsansvarig
  Christina Räng, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2020-09-30
  X
  Dokumentid: 771732- Webid: 45457 - Unitid: 12901