Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Gåvomedel

  Foto: Michael Schwarzenberger/Pixabay

  Här får du information om gåvomedel och hur dessa ska hanteras och delas upp. Inkomna gåvor delas upp i ”Villkorade bidrag”, "Förmedlade medel" och ”Fria gåvor”.

   

  Villkorade bidrag:

  Gåvor som är villkorade genom att givaren angivit krav hur gåvan ska användas. Mottagaren är då skyldig att uppfylla givarens villkor.

   

  Förmedlade medel

  Gåva, oftast utdelning från stiftelse, där pastoratet endast agerar förmedlare mellan gåvogivaren och gåvomottagaren.

  Fria gåvor

  Fria gåvor är inte villkorade och får användas utan förbehåll av mottagaren. Dessa antas förbrukas under året.

  Gåvoregister i Aveny

  Gåvor inom Svenska kyrkan Malmö hanteras i ett gåvomedelsregister som är kopplat till bokföringen i Aveny. Registret används för att få en överblick över samtliga gåvor men även för att elektroniskt spara dokumentation såsom testamenten och gåvobrev. Från registret finns det även möjlighet att ta ut rapporter.

  För ytterligare information om vad som gäller avseende gåvor såsom mottagande av gåva, redovisning av gåvor mm, se gåvoreglemente under rubriken Läs mer här nedan på denna sida.

  Inbetalning av gåvor

  En gåva kan sättas in på pastoratets bankgironummer 360-1408. Be gåvogivaren märka inbetalningen "Gåva till.........."  

   

  Utbetalning av gåvor

  Observera att diakonal gåva, i form av pengar eller saker, till privatpersoner inte är tillåtet, enligt Kyrkoordningens 2 kap 3§ likställighetsprincipen, att betala ut med kyrkoavgiftsmedel. Sådan gåva måste därför bekostas av gåvomedel eller intäkter från försäljning.

  Blanketter:

  Blankettbanken

   

  Läs mer:
  Avkastning villkorade bidrag
  Gåvomedelsreglemente 
  Rutin för diakonala gåvomedel

   

  Kontakt:

  Christina von Leitgeb

  Redaktör
  Sandra Forslund, Malmö pastorat
  Innehållsansvarig
  Christina von Leitgeb , Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2021-04-08
  X
  Dokumentid: 1528993- Webid: 45457 - Unitid: 12901