Dölj bild

Malmö pastorat

Församlingsråd och verksamhetsråd

För varje kyrka finns det en arbetsledande präst och ett verksamhetsråd som ska finnas med i samtalet kring hur den lokala verksamheten ska utformas. Dessa verksamhetsråd, bestående av fem förtroendevalda utsedda av kyrkorådet, är involverade i det lokala arbetet och utgör i sin tur församlingsråd i vart och ett av de sex församlingarna.

Malmö har valt att fokusera på den lokala kyrkan och det arbete som bedrivs där.
Kyrkofullmäktige har 2017-12-12 beslutat att församlingsråden delegerar sina arbetsuppgifter till verksamhetsråden. Protokoll från verksamhetsråden ska delges församlingsråden som delegationsbeslut.

Verksamhetsråden har enligt delegation från församlingsrådet följande arbetsuppgifter:

 • Utser kyrkvärdar
 • Utser den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
 • Beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst och ska delta i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet
 • Beslutar om upplåtande av kyrka
 • Beslutar om församlingskollekt
 • Ska alltid godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet
 • Församlingsrådet ska alltid yttra sig innan kyrkofullmäktige fattar beslut i ett ärende som särskilt berör den församlingen
 • Rådet ska yttra sig innan kyrkofullmäktige beslutar om indelningsändring i pastoratet
 • Rådet ska göras delaktigt i utarbetandet av församlingsinstruktion
 • Rådet kan ta initiativ till ändring av församlingsinstruktionen.
 • Vara involverade i de uppgifter som av kyrkoherden är delegerade till församlingsherden.
Redaktör och innehållsansvarig
Linda Nilsson, Malmö pastorat
Uppdaterad
2018-03-13 13:03
X
Dokumentid: 1340387- Webid: 45457 - Unitid: 12901