Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Församlingsråd och verksamhetsråd

  För varje kyrka finns det en arbetsledande präst och ett verksamhetsråd som ska finnas med i samtalet kring hur den lokala verksamheten ska utformas. Dessa verksamhetsråd, bestående av fem förtroendevalda utsedda av kyrkorådet, är involverade i det lokala arbetet och utgör i sin tur församlingsråd i vart och ett av de sex församlingarna.

  Malmö har valt att fokusera på den lokala kyrkan och det arbete som bedrivs där.
  Kyrkofullmäktige har 2017-12-12 beslutat att församlingsråden delegerar sina arbetsuppgifter till verksamhetsråden. Protokoll från verksamhetsråden ska delges församlingsråden som delegationsbeslut.

  Verksamhetsråden har enligt delegation från församlingsrådet följande arbetsuppgifter:

  • Utser kyrkvärdar
  • Utser den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
  • Beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst och ska delta i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet
  • Beslutar om upplåtande av kyrka
  • Beslutar om församlingskollekt
  • Ska alltid godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet
  • Församlingsrådet ska alltid yttra sig innan kyrkofullmäktige fattar beslut i ett ärende som särskilt berör den församlingen
  • Rådet ska yttra sig innan kyrkofullmäktige beslutar om indelningsändring i pastoratet
  • Rådet ska göras delaktigt i utarbetandet av församlingsinstruktion
  • Rådet kan ta initiativ till ändring av församlingsinstruktionen.
  • Vara involverade i de uppgifter som av kyrkoherden är delegerade till församlingsherden.
  Redaktör och innehållsansvarig
  Linda Nilsson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2018-03-13
  X
  Dokumentid: 1340387- Webid: 45457 - Unitid: 12901