Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Förändringsprocesser

  Foto: Werner Nystrand

  Församlingsinstruktionen (FIN) för Svenska kyrkan Malmö innehåller vår gemensamma vision, uppdrag och prioriteringar för de närmaste åren.

  Arbetet med en ny FIN har pågått sedan 2019. Domkapitlet i Lunds stift utfärdade den nya församlingsinstruktionen för Malmö pastorat i november 2021. Det innebär att vi har ett gemensamt visions- och måldokument som träder i kraft 1 januari 2022. För att kunna uppfylla målen i pastoratsinstruktionen behöver vi också se till att vi har rätt pastoratsstruktur, rätt organisation och bra lokaler. Det är ett långsiktigt arbete, men hänger ihop med FIN, och därför är ytterligare några processer på gång:

  Skapad:2021-12-02 07:12:00

  Svenska kyrkan Malmö har under 2021 arbetat med att ta fram en ny församlingsinstruktion. Den nya församlingsinstruktionen gäller från 1 januari 2022.

  Läs mer om Församlingsinstruktion
  Skapad:2021-04-26 15:42:00

  En lokalförsörjningsplan ska finnas i varje pastorat. Den är vår långsiktiga plan för hållbar användning av resurser. Pastoratet har på lång sikt allt mindre resurser att lägga på byggnader, och vi behöver göra prioriteringar för verksamhetens skull.

  Läs mer om Lokalförsörjningsplan 2022-2032
  Skapad:2021-04-26 15:47:00

  En plan för indelning av församlingarna i pastoratet som bättre stämmer överens med medlemsunderlag och stadsutveckling kommer att tas fram. Som underlag för beslut har en utredning gjorts av Eva Brunne under 2021.

  Läs mer om Pastoratsstruktur
  Skapad:2021-04-26 16:23:00

  En plan för organisering av pastoratets personal behöver arbetas fram. Eftersom den är beroende av både lokalförsörjning och pastoratsstruktur, kommer den att träda i kraft först när de andra delarna är på plats om tidigast ett par år.

  Läs mer om Organisering

  Foto: IKON

  Skapad:2021-08-27 12:38:00

  Under hösten 2021 och våren 2022 arbetar Malmö pastorat med införande av Digital arbetsplats, Arkiv och diariehantering, Löneservice och Statistikrapportering.

  Läs mer om Digitaliseringsresan

  Information om processerna på intranätet

  Eftersom de olika processerna hänger ihop kommer också kommunikationen runt dem att hänga ihop. Till att börja med samlar vi allt som har med de fyra processerna att göra på den här intranätsidan och kyrkoherde Gunilla kommer regelbundet att puffa för den i sin notis i Veckonytt.

  Arbetet leds av kyrkoherden

  Kyrkoherde Gunilla Hallonsten leder det sammanhållna utvecklingsarbetet tillsammans med biträdande kyrkoherde Albin Tanke och med strategiskt kommunikationsstöd i Tomas Pettersson. Utvecklingsarbetet genomförs i nära samverkan med kyrkorådets arbetsutskott och pastoratets ledningsgrupp.

  Redaktör
  Maria Stålhammar, Malmö pastorat
  Innehållsansvarig
  Tomas Pettersson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2022-03-21
  X
  Dokumentid: 1538151- Webid: 45457 - Unitid: 12901