Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Föräldraledighet

  Här hittar du information om vad som gäller vid föräldraledighet, hur föräldrapenningen fördelas samt vad som gäller vid ledighet och semester.

  Svenska kyrkan Malmö främjar föräldraledighet

  Svenska kyrkan Malmö har en positiv syn på föräldraskap och vill främja föräldraledighet hos både manliga och kvinnliga medarbetare. 

  Rätt till ledighet för vård av barn regleras enligt Föräldraledighetslagen och Svenska kyrkans avtal § 29.

  Vem kan vara föräldraledig?

  Föräldrapenning betalas ut till barnets föräldrar eller till den som är särskilt förordnad vårdnadshavare. Föräldrapenning betalas också ut till blivande adoptivföräldrar. Dessutom betalas föräldrapenning ut till den som bor tillsammans med föräldern och har eller har haft andra gemensamma barn med föräldern, är eller har varit gift med föräldern, är eller har varit registrerad partner med föräldern. Ledighet med tillfällig föräldrapenning kan överlåtas till annan person som avstår arbete istället för föräldern.

  Ledigheten avser vård av barn

  För rätt till ledighet krävs att arbetstagaren faktiskt tar hand om barnet. Det innebär t.ex. att ledigheten inte får utnyttjas för arbete hos en annan arbetsgivare.

  Inför ledigheten

  Den som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet ska enligt föräldraledighetslagen anmäla det till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I anmälan ska medarbetaren ange hur länge ledigheten är planerad att pågå.

  Om anmälan avser ledighet med tillfällig föräldrapenning ska anmälan ske till arbetsgivaren minst en vecka i förväg. Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta hos barnet ska anmälan ske så snart som möjligt.

  Föräldrapenning

  Som föräldrar väljer ni vem som skall vara ledig med föräldrapenning och ni har 480 dagar, 240 dagar vardera, att fördela. Av dessa 240 dagarna är 60 dagar personliga (för barn födda fr o m 2016, 90 dagar) och kan inte överlåtas på den andre föräldern. Vid flerbarnsfödsel fås ytterligare 180 dagar med föräldrapenning och då kan båda föräldrarna vara hemma samtidigt med ersättning.

  Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna. De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. 

  Läs mer:
  www.forsakringskassan.se

  Föräldrapenningtillägg - extra förmån enligt vårt kollekivavtal

  Arbetstagare som har varit anställd, sammanhängande 365 dagar före föräldraledigheten, får föräldrapenningtillägg under högst 150 dagar. För barn födda från och med
  2013-07-01 betalas föräldrapenningtillägg i 180 dagar.

  Tillägget motsvarar 10 % av lönebortfallet beräknat på första kalenderdagen av ledigheten. För den som är säsongsanställd eller har annan visstidsanställning gäller att arbetstagaren ska ha varit anställd 365 dagar under de senaste 24 månaderna före föräldraledigheten för att få föräldrapenningtillägg.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Christina Räng, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2019-05-23
  X
  Dokumentid: 1273568- Webid: 45457 - Unitid: 12901