Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Enskilda angelägenheter

  Under ledighet för enskilda angelägenheter kan arbetstagare, om synnerliga skäl finns, medges behålla lönen under sammanlagt högst 10 arbetsdagar per kalenderår

  Som synnerliga skäl ska anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.

  Vid nära anhörigs bortgång beviljas vanligtvis ledighet med lön för tre-fyra dagar (bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning för den som är dödsbodelägare). Vid behov av övrig ledighet, t ex besök hos begravningsbyrå, nyttjas semester, flexledighet etc.

  Bestämmelsen gäller inte vid barns sjukdom m.m. om arbetstagaren har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Under ledighet i sådana fall finns ingen rätt till avlöningsförmåner från arbetsgivaren. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Christina Räng, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2019-05-23
  X
  Dokumentid: 829177- Webid: 45457 - Unitid: 12901