Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

  Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten och omfatta alla förhållanden av betydelse för arbetsmiljön.

   

  Allt som sker och alla som befinner sig på arbetsplatsen påverkar arbetsmiljön. Eftersom verksamheterna i pastoratet skiljer sig åt måste det praktiska arbetsmiljöarbetet anpassas efter de specifika förhållanden som råder på varje enskild arbetsplats.

  För att åstadkomma ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete krävs god kunskap om hur verksamheten bedrivs och vad som planeras. Det är därför arbetsmiljöarbetet ska vara delegerat från kyrkoråd till kyrkoherde och vidare till respektive verksamhetsansvarig chef.

  Det praktiska arbetsmiljöarbetet ser alltså olika ut men systematiken ska vara densamma.

  Steg 1 - Undersök
  Arbetsmiljön behöver undersökas. Det kan göras genom dagliga undersökningar, genom arbetsmiljöronder eller andra inventeringar. Det finns checklistor som hjälp, men var uppmärksam på vilka andra förhållanden som kan leda till skador eller psykosocial ohälsa. Arbetsplatsträffar och medarbetarsamtalet är exempel på undersökningar av den psykosociala arbetsmiljön.

  Steg 2 - Bedöm riskerna
  Tillsammans med undersökning av arbetsmiljön skall en analys göras av vilka risker som finns. Riskanalyserna ska göras skriftligt. Använd mall

  Steg 3 - Vidta åtgärder
  Besluta om lämpliga åtgärder för att minska eller eliminera de risker som framkommit. Skriv ner dessa i en handlingsplan. Där ska också finnas en notering om vem som ansvarar för eller följer upp att det blir gjort och när detta ska göras eller följas upp.

  Steg 4 - Följ upp
  Kontrollera att åtgärderna genomförts eller följts upp.

  Osäker vad som ska göras och när?
  Du hittar aktivitetsplanen till höger på den här sidan, under "att göra".

  Redaktör
  Maria Stålhammar, Malmö pastorat
  Innehållsansvarig
  Michael Tuvesson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2021-07-09
  X
  Dokumentid: 1256756- Webid: 45457 - Unitid: 12901