Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Corona - nyheter och information

  Här får du löpande information om konsekvenser för Svenska kyrkan Malmö till följd av coronaviruset (covid-19).

  Nyheter

  Oktoberbrev från biskop Johan
  2020-10-12 15:47
  Nytt beslut för offentliga gudstjänster
  2020-05-13 14:43
  1 2 3 4 5  ... < > 

  Här nedan hittar du detaljerad information för olika områden 

  Uppdateras löpande.

  Gudstjänster

  • Gudstjänster på sön- och helgdagar fortsätter som vanligt.
  • Gudstjänster och kyrkliga handlingar, allmänt: undvik handslag vid välkomnande och hälsande. 
  • Nattvardsutdelande: uppmana till fridshälsning utan kontakt och utdelande genom intinktion,
  • Var kreativa! Kan gudstjänster förläggas utomhus? Tipsa gärna varandra om goda idéer.

  Konserter

  • Samtliga konserter i Malmös kyrkor ställs in fram till den siste april 2020. Datumet kan komma att flyttas. Lunchmusik räknas inte som konsert i detta sammanhang. Vid meddelande om inställt arrangemang välkomnas samtidigt till söndagens gudstjänst.

   

  Verksamheter i kyrkorna

  • Verksamheter i kyrkorna ställs in efter beslut av arbetsledande präst/diakon

   

  Begravningar

  • Bokade begravningar ska i möjligaste mån genomföras. 
  • Tjänstgörande präst vid inbokade kyrkliga handlingar ansvarar för att snarast ta kontakt och samtala med sorgehus, för att säkerställa att vi kan hålla oss inom gränsen på 50 personer. Enligt inrikesminister Mikael Damberg är begränsningen ett skarpt beslut från regeringens sida, inte en allmän rekommendation. Det innebär att den som bryter mot förbudet riskerar böter eller fängelse i upp till 6 månader. Polisen har också rätt att upplösa sammankomster med fler än 50 deltagare. Förbudet gäller tills vidare.
   Länk till Pressträff med statsministern den 27 mars 2020  
   Se frågor och svar om begravning på nationell nivås intranät

  Dop och vigslar

  • Kyrkorna fortsätter att erbjuda dop, bröllop och begravning.
  • Vi erbjuder dopfamiljer och brudpar möjligheten att skjuta fram dop och vigsel.​
  • En maxgräns på 50 personer är satt av regeringen. Tjänstgörande präst vid inbokade kyrkliga handlingar ansvarar för att snarast ta kontakt och samtala med dopfamiljer och brudpar för att säkerställa att vi kan hålla oss inom gränsen på 50 personer. Enligt inrikesminister Mikael Damberg är begränsningen ett skarpt beslut från regeringens sida, inte en allmän rekommendation. Det innebär att den som bryter mot förbudet riskerar böter eller fängelse i upp till 6 månader. Polisen har också rätt att upplösa sammankomster med fler än 50 deltagare. Förbudet gäller tills vidare. Länk till Pressträff med statsministern den 27 mars 2020  

  Så här påverkas mitt dagliga arbete

  • Konfirmandresor är inställda tills vidare.
  • Konferensresor/tjänsteresor kan göras med viss restriktion, stäm av med närmaste chef.​
  • Inga förkylda medarbetare eller medarbetare som varit i riskområden får göra hembesök till framför allt äldre eller hålla andakt på äldreboende. 
  • Känner du dig sjuk ska du stanna hemma, anmäl till närmaste chef.
  • Vanlig sjukskrivning gäller. Sjukersättning gäller från dag ett (inget karensavdrag). Här är aktuell info från Försäkringskassan vad som gäller kring sjukintyg.
  • Från den 11 mars 2020 kan du ansöka om ersättning för karensavdrag som arbetsgivaren vanligen gör vid första sjukdagen. Även i fortsättningen – precis som tidigare  –  drar arbetsgivaren bort ersättningen för första sjukdagen (karensavdrag) från lön men nu har du möjlighet att ansöka om att få tillbaka en del av avdraget. Ersättning ansöker du hos Försäkringskassan på denna länk. På blankettens ska du fylla i bland annat: Arbetsgivare: Svenska kyrkan     Organisationsnummer: 252 003 – 1051 Telefon: 040-279000  Blankett för ansökan finns också längst ner på sidan.
  • Arbetsgivaren gör avdrag som vanlig på sjukdom till och med dag 14. Försäkringskassan kräver inte läkarintyg till och med dag 21. Därefter krävs läkarintyg.​
  • Medarbetare som har varit i riskområden eller har nära anhöriga som varit i riskområden ska kontakta sin närmaste chef eller HR för rådgivning.

  Arbeta hemifrån

  Här hittar du riktlinjer för distansarbete under coronakrisen​

  Möten

  • Tänk efter vilka möten ni måste ha under kommande veckor.
  • Är mötet nödvändigt, kan det flyttas på eller ställas in?
  • Måste alla vara med (om det är ett fysiskt möte)?
  • Ska mötet vara fysiskt eller går det att genomföra online? (IT håller på att se över olika lösningar på online möten just nu).
  • Kan mötet förläggas till en annan plats/större rum där det kanske finns möjlighet till mer utrymme mellan deltagarna?
  • Kan ett kortare möte förläggas utomhus vid fint väder?
  • Ska några i personalen arbeta hemma så att alla inte blir sjuka i ett arbetslag samtidigt - om smittspridning blir inom arbetslaget?
  • Kan vi på annat sätt minska smittspridningen? Var kreativa!
  • Kan gudstjänster förläggas utomhus, kan öppna verksamheter ställas om till tipsrunda utomhus? Tipsa gärna varandra om goda idéer. 

  God handhygien

  • Tvätta händerna ofta! Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten.Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Hosta och nys i armvecket! När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk! På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.​

  Externa länkar 

  Inomkyrkliga webbplatser

  Svenska kyrkans intranät (gemensam information från kyrkokansliet)
  Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation (SKAO) (begravnings och arbetsgivarfrågor) ​

  Nationella och internationella webbplatser

  Folkhälsomyndigheten.se
  Regeringen.se
  Information på Region Skånes hemsida om när man bör kontakta vården
  Utrikesdepartementets webbplats
  who.int - Världshälsoorganisationen, WHO:s webbplats  

  Affischer med information till våra kyrkobesökare

  Skapad:2020-03-16 10:42:00

  Biskop Johan Tyrberg har skickat ett brev till prästvigda och sammanfattningsvis innehåller det en påminnelse och uppmaning om följande:

  Läs mer

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Stålhammar, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2020-10-13
  X
  Dokumentid: 1485593- Webid: 45457 - Unitid: 12901