Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Coronapandemin - nyheter och riktlinjer

  Här får du löpande information om åtgärder och riktlinjer för Svenska kyrkan Malmö till följd av coronapandemin. Svenska kyrkan följer gällande rekommendationer och lokala allmänna råd från ansvariga myndigheter i syfte att minska risken för smittspridning.

   

   

  Nyheter

  Fler restriktioner tas bort 29 september
  Regeringen planerar att avveckla deltagartaket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 29 september 2021.
  2021-09-15 12:50
  Specifika rekommendationer tas bort för körverksamhet
  Sveriges Körförbund har sammanträtt med Folkhälsomyndigheten och från den 1 september 2021 hävs de specifika rekommendationerna för körsång. En glädjande nyhet för körlivet i kyrkorna!
  2021-09-02 10:45
  1 2 3 4 5  ... < > 

   

  Här hittar du detaljerad information och riktlinjer för olika områden 

  Texten uppdateras löpande i enlighet med gällande regelverk från Regeringen samt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Skånes Smittskydd.

  Snabblänkar till rubrikerna på sidan:

  Allmänna sammankomster och besök i kyrkorum
  Antalet tillåtna besökare i kyrkor och kapell
  Så påverkas ditt dagliga arbete
  Om du känner dig sjuk 
  Provtagning och vaccination för covid-19
  Om du testat positivt för covid-19
  Om någon i din närhet har symptom eller är bekräftat sjuk i covid-19
  Smitta eller exponering för coronaviruset på jobbet kräver anmälan till Arbetsmiljöverket
  Gudstjänster och råd vid nattvard
  Konserter
  Övrig verksamhet i kyrkorna
  Kyrkliga handlingar
  Körsång
  Mer information och länkar
  Affischer med information till våra kyrkobesökare 

   

  På nationell nivås intranät kan du läsa om vad som gäller vid allmänna sammankomster som till exempel gudstjänster, kyrkliga handlingar och konserter. Kyrkorummen kan hållas öppna så länge församlingen följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Gå till sidan Allmänna sammankomster och besök i kyrkorum

  Antal tillåtna besökare i Malmös kyrkor och kapell 

  Från den 29 september tas alla restriktioner bort och kyrkorummen kan öppna upp igen. Då gäller de riktlinjer som finns ur brandskyddssynpunkt för varje kyrka angående antalet personer som får vistas i lokalerna. Det finns några kyrkor som fortfarande har lokala begränsningar och dessa ser du här nedan:

  Glostorps kyrka - 150  
  Oxie kyrka - 150  
  Hyllie kyrka - 150
  S:t Matteus kyrka - 225
  S:t Mikaels kyrka - 200 

  Arbeta hemifrån

  Du som inte måste vara på arbetsplatsen för att utföra ditt arbete bör arbeta hemifrån i så stor utsträckning som det är möjligt. Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.​

  Här hittar du riktlinjer för distansarbete under coronakrisen​   

  Möten

  Möten bör, så långt det är möjligt genomföras digitalt via Webex Meetings eller Webex Teams. Möten med fler än 8 deltagare ska alltid ske digitalt.

  Om bedömning görs att mötet måste ske fysiskt ska lokalen vara anpassad så att alla kan hålla avstånd till varandra. Det ska vara möjligt att tvätta och sprita händerna. Observera att max 8 personer får samlas. Håll gärna fysiska möten utomhus om det går. 

  Hembesök

  Medarbetare som har befunnit sig i riskområden eller utsatts för smitta får inte göra hembesök eller hålla andakt på äldreboende. 

  Vid problem med din arbetsmiljö, vänd dig till din chef 

  Om du upplever problem med din arbetsmiljö i samband med det rådande coronaläget ska du i första hand kontakta din närmaste chef. Du kan också ta stöd av skyddsombudet på din arbetsplats eller kontakta HR-enheten. Detta gäller såväl för de medarbetare som arbetar hemifrån som de som arbetar på plats. 

  Skyddsronder

  Riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under den pågående coronapandemin behöver regelbundet ses över. Ansvarig chef ska i samverkan med skyddsombud och anställda genomföra regelbundna skyddsronder på arbetsplatsen. I verksamheter där det finns risk för smitta kan arbetssätt och rutiner behöva ändras. Det är även viktigt att se över behoven av förändring av vissa arbetsytor och eventuellt behov av personlig skyddsutrustning.​

   

  God handhygien

  Tvätta händerna ofta! 
  Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten.Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

  Hosta och nys i armvecket! 
  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

  Stanna hemma

  Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma, även om du bara har milda symptom. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.​

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du gör ett kostnadsfritt självtest för att ta reda på om du har covid-19.
  Testet bokas via 1177.se. Stanna hemma och undvik kontakt med andra under tiden du väntar på provsvar.  

  Gå till 1177.se

  Provtagning: Arbetsgivaren ersätter inte kostnader för snabbtest för covid-19. Testning ska ske via bokning på 1177.

  Vaccination: Får du kallelse till vaccination som är inbokad under arbetstid, får du genomföra detta under arbetstid. 

   

  Kontakta din närmaste chef 

  Du som har varit på arbetet under perioden då du varit smittsam, ska informera din närmaste chef om att du har testat positivt. Du kan gå tillbaka till arbetet när du blivit frisk och minst sju dygn har gått sedan du blev sjuk. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att du i övrigt känner dig frisk.

  Läs mer om hur länge du bör stanna hemma på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Har du endast milda symptom, stäm av med din chef om du kan arbeta hemifrån.

  Om du däremot är för sjuk för att arbeta hemifrån, ska du göra en sjukanmälan. Vanligt tillvägagångssätt vid sjukskrivning gäller. Arbetsgivaren gör avdrag som vanligt på sjukdom till och med dag 14.  

  Sjukintyg till Försäkringskassan

  15 december 2020 ändrade Försäkringskassan tidsgränserna för intyg när det gäller sjukdom och vab. Intygen begärs in från dag 22.​ På Försäkringskassans webbplats finns aktuell information om vad som gäller kring sjukintyg.

  Smittbärarpeng 

  Du kan ansöka om smittbärarpenning om du har blivit avstängd från arbetet av en läkare, det vill säga fått förhållningsregler om att du inte får gå till arbetsplatsen eftersom du, eller någon du bor med är eller kan vara smittad av covid-19 som räknas som en allmänfarlig sjukdom. På Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om hur du ansöker om smittbärarpeng.

  Ersättning från Försäkringskassan för karensdagen

  Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för det karensavdrag som din arbetsgivare gör i vanlig ordning när du sjukanmäler dig. Du kan söka om ersättning för karens från och med 11 mars 2020 till och med 30 september 2021. Du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens för tid från 11 mars 2020. 

  Du ansöker via Mina sidor på Försäkringskassans webbplats eller via blanketten 606 Ansök om ersättning för karens. (finns för nedladdning längst ner på den här sidan)

  Uppgifter du behöver fylla i är

  • Arbetsgivare: Svenska kyrkan
  • organisationsnummer: 252003–1051
  • telefon: 040-279000. Blankett för ansökan om ersättning för karensavdrag finns också längst ner på sidan. ​

  Gå till Försäkringskassans webbplats ​

   

  När en person i ditt hushåll är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19, ska du själv arbeta hemifrån och undvika kontakt med andra. Var uppmärksam på egna symptom på covid-19.

  När en person i ditt hushåll har konstaterats smittad med covid-19 kommer du att  få förhållningsregler från sjukvården som du måste följa. Förhållningsreglerna för friska hushållskontakter gäller från datumet då den sjuke personen testat sig och sju dagar framåt. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

  Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats​

   

  När en arbetstagare har blivit sjuk eller exponerats för coronaviruset i samband med arbetet måste du som arbetsledare utan dröjsmål anmäla händelsen som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Det gäller även händelser bakåt i tiden.

  Läs mer om vad som gäller och hur du anmäler på Arbetsmiljöverkets webbplats. 

  Rapport ska också göras i IA-systemet 

  Händelserna ska också rapporteras som tillbud i online-systemet IA (IA står för Informationssystem om Arbetsmiljö) som är framtaget av AFA-försäkringar.

  Läs mer om rapportering av tillbud och arbetsskador i IA

   

  50 personer får samlas till gudstjänst inomhus under förutsättning att kyrkans storlek tillåter det och att gudstjänstbesökaren blir anvisad en plats. Det är inte alla Malmös kyrkor som är stora nog att kunna ta in 50 personer, se därför listan under rubriken Antal tillåtna besökare i Malmös kyrkor. 

  • Håll kyrkorummen öppna i så stor utsträckning som möjligt för att möjliggöra enskild andakt och bön.
  • Gudstjänster och kyrkliga handlingar, allmänt: undvik handslag vid välkomnande och hälsande. 

   

  Vid nattvard iaktta följande:

  • Var fortsatt noggrann med handhygien, använd också handsprit.
  • Uppmana besökare att också använda handsprit när de kommer till mässan.
  • Säkra god rotation i kyrkorummet under nattvardsfirandet och om möjligt hänvisa olika vägar till och från distributionsstället.
  • Kyrkvaktmästare kan styra antalet som finns i rörelse i kyrkorummet genom att välkomna fram några bänkrader i taget.
  • Distributionen bör ske genom intinktion, brödet distribueras av en person (undvik att var och en tar sitt bröd).
  • Uppmana till fridshälsning utan kontakt.

  Konserter eller annan musik så som lunchmusik, omfattas av beslutet att max 50 personer får vara i kyrkorummet samtidigt under förutsättning att besökaren blir anvisad en plats och att kyrkans storlek tillåter det. 

  Det är inte alla Malmös kyrkor som är stora nog att kunna ta in 50 personer, se därför listan under rubriken Antal tillåtna besökare i Malmös kyrkor. 


   

  Lokaler får hyras ut till grupper om max 8 personer. Verksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare, uppmuntras men under coronasäkra former och helst ska de ske utomhus.

   

  Dop, vigsel och konfirmation

  Kyrkliga handlingar så som dop, konfirmation och vigsel räknas som en offentlig sammankomst och omfattas av beslutet att max 50 personer får vistas i kyrkorummet under förutsättning att besökaren blir anvisad en plats och att kyrkans storlek tillåter det. 
  Det är inte alla Malmös kyrkor som är stora nog att kunna ta in 50 personer, se därför listan under rubriken Antal tillåtna besökare i Malmös kyrkor. 

  Vi erbjuder dopfamiljer och brudpar möjligheten att skjuta fram redan bokade dop och vigslar om så önskas.

  Begravning

  Begravningar räknas som en offentlig sammankomst och omfattas av beslutet att max 50 personer får vistas i kyrkorummet under förutsättning att besökaren blir anvisad en plats och att kyrkans storlek tillåter det. 

  Det är inte alla Malmös kyrkor som är stora nog att kunna ta in 50 personer, se därför listan över antalet tillåtna besökare för Malmös kyrkor under rubriken Antal tillåtna besökare i Malmös kyrkor.

  Tjänstgörande präst ansvarar för att informera om maxantalet  

  Alla som bokar dop, vigsel eller begravning får information från pastorsexpeditionen om hur många som får lov att delta. Tjänstgörande präst vid inbokade kyrkliga handlingar ansvarar dock för att ta kontakt och samtala med de anhöriga, för att säkerställa att vi kan hålla oss inom gränsen på 50 personer, eller den gräns som är beslutad i respektive kyrka. 

   

  På Folkhälsomyndighetens webbplats informeras om att det kan finnas en ökad risk för smittspridning av covid-19 i samband med körsång. Det beror på att salivdroppar sprids med större kraft när man sjunger. Dessutom står man ofta tätt tillsammans inomhus och övar under lång tid, vilket bidrar till att risken för smitta ökar. Ta del av rekommendationerna för körsång på Folkhälsomyndighetens webbplats 

  Inomkyrkliga webbplatser

  Svenska kyrkans intranät (gemensam information från kyrkokansliet)
  Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation (SKAO) (begravnings och arbetsgivarfrågor) ​

  Nationella och internationella webbplatser

  Smittskydd Skåne
  Folkhälsomyndigheten.se
  Regeringen.se
  Information på Region Skånes hemsida om när man bör kontakta vården
  Utrikesdepartementets webbplats
  Försäkringskassan
  Arbetsmiljöverket
  who.int - Världshälsoorganisationen, WHO:s webbplats  

  Redaktör
  Maria Stålhammar, Malmö pastorat
  Innehållsansvarig
  Maria Lundberg, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2021-09-30
  X
  Dokumentid: 1485593- Webid: 45457 - Unitid: 12901