Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Coronapandemin - nyheter och riktlinjer

  Här får du löpande information om åtgärder och riktlinjer för Svenska kyrkan Malmö till följd av coronapandemin. Svenska kyrkan följer gällande rekommendationer och lokala allmänna råd från ansvariga myndigheter i syfte att minska risken för smittspridning.

   

   

  Nyheter

  Smitta och exponering för smitta i samband med arbetet ska anmälas till Arbetsmiljöverket
  När en arbetstagare har blivit sjuk eller exponerats för coronaviruset i samband med sitt arbete ska du som arbetsledare utan dröjsmål anmäla händelsen som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Det gäller även händelser bakåt i tiden.
  2021-03-02 08:48
  Fortsatt paus för fysiska träffar
  Svenska kyrkan Malmö fortsätter att pausa fysiska träffar. Det gäller även lokaluthyrning. Lokala kyrkor har dock möjlighet att göra undantag för verksamheter som gäller barn födda 2005 eller senare, så länge man bedömer att verksamheten kan bedrivas på ett smittsäkert sätt.
  2021-03-02 08:44
  1 2 3 4 5  ... < > 

   

  Här hittar du detaljerad information och riktlinjer för olika områden 

  Texten uppdateras löpande i enlighet med gällande regelverk från Regeringen samt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Skånes Smittskydd.

   

  Så påverkas ditt dagliga arbete

  Arbeta hemifrån

  Du som inte måste vara på arbetsplatsen för att utföra ditt arbete bör arbeta hemifrån i så stor utsträckning som det är möjligt. Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.​

  Här hittar du riktlinjer för distansarbete under coronakrisen​   

  Möten

  Möten bör, så långt det är möjligt genomföras digitalt via Webex Meetings eller Webex Teams. Möten med fler än 8 deltagare ska alltid ske digitalt.

  Om bedömning görs att mötet måste ske fysiskt ska lokalen vara anpassad så att alla kan hålla avstånd till varandra. Det ska vara möjligt att tvätta och sprita händerna. Observera att max 8 personer får samlas. Håll gärna fysiska möten utomhus om det går. 

  Hembesök

  Medarbetare som har befunnit sig i riskområden eller utsatts för smitta får inte göra hembesök eller hålla andakt på äldreboende. 

  Vid problem med din arbetsmiljö, vänd dig till din chef 

  Om du upplever problem med din arbetsmiljö i samband med det rådande coronaläget ska du i första hand kontakta din närmaste chef. Du kan också ta stöd av skyddsombudet på din arbetsplats eller kontakta HR-enheten. Detta gäller såväl för de medarbetare som arbetar hemifrån som de som arbetar på plats. 

  Skyddsronder

  Riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under den pågående coronapandemin behöver regelbundet ses över. Skyddsombud och ansvarig chef behöver därför regelbundet genomföra skyddsronder på alla arbetsplatser. I verksamheter där det finns risk för smitta kan arbetssätt och rutiner behöva ändras. Det är även viktigt att se över behoven av förändring av vissa arbetsytor och eventuellt behov av personlig skyddsutrustning.​

   

  God handhygien

  Tvätta händerna ofta! 
  Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten.Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

  Hosta och nys i armvecket! 
  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

  Om du känner dig sjuk 

  Stanna hemma

  Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma, även om du bara har milda symptom. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.​

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du gör ett kostnadsfritt självtest för att ta reda på om du har covid-19.
  Testet bokas via 1177.se. Stanna hemma och undvik kontakt med andra under tiden du väntar på provsvar.  

  Gå till 1177.se

  Om du testat positivt för covid-19

  Kontakta din närmaste chef 

  Du som har varit på arbetet under perioden då du varit smittsam, ska informera din närmaste chef om att du har testat positivt. Du kan gå tillbaka till arbetet när du blivit frisk och minst sju dygn har gått sedan du blev sjuk. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att du i övrigt känner dig frisk.

  Läs mer om hur länge du bör stanna hemma på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Har du endast milda symptom, stäm av med din chef om du kan arbeta hemifrån.

  Om du däremot är för sjuk för att arbeta hemifrån, ska du göra en sjukanmälan. Vanligt tillvägagångssätt vid sjukskrivning gäller. Arbetsgivaren gör avdrag som vanligt på sjukdom till och med dag 14.  

  Sjukintyg till Försäkringskassan

  15 december 2020 ändrade Försäkringskassan tidsgränserna för intyg när det gäller sjukdom och vab. Intygen begärs in från dag 22.​ På Försäkringskassans webbplats finns aktuell information om vad som gäller kring sjukintyg.

  Smittbärarpeng 

  Du kan ansöka om smittbärarpenning om du har blivit avstängd från arbetet av en läkare, det vill säga fått förhållningsregler om att du inte får gå till arbetsplatsen eftersom du, eller någon du bor med är eller kan vara smittad av covid-19 som räknas som en allmänfarlig sjukdom. På Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om hur du ansöker om smittbärarpeng.

  Ersättning från Försäkringskassan för karensdagen

  Mellan 11 mars 2020 och 30 april 2021 kan du som insjuknat i covid-19 ansöka om ersättning från Försäkringskassan för karensavdraget som din arbetsgivare gör i vanlig ordning när du sjukanmäler dig. Du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens för tid från 11 mars 2020. Du ansöker via Mina sidor på Försäkringskassans webbplats eller via blanketten 606 Ansök om ersättning för karens. (finns för nedladdning längst ner på den här sidan)

  Uppgifter du behöver fylla i är

  • Arbetsgivare: Svenska kyrkan
  • organisationsnummer: 252003–1051
  • telefon: 040-279000. Blankett för ansökan om ersättning för karensavdrag finns också längst ner på sidan. ​

  Gå till Försäkringskassans webbplats ​

   

  Om någon i din närhet har symptom eller är bekräftat sjuk i covid-19 

  När en person i ditt hushåll är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19, ska du själv arbeta hemifrån och undvika kontakt med andra. Var uppmärksam på egna symptom på covid-19.

  När en person i ditt hushåll har konstaterats smittad med covid-19 kommer du att  få förhållningsregler från sjukvården som du måste följa. Förhållningsreglerna för friska hushållskontakter gäller från datumet då den sjuke personen testat sig och sju dagar framåt. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

  Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats​

   

  Smitta eller exponering för coronaviruset på jobbet kräver anmälan till Arbetsmiljöverket

  När en arbetstagare har blivit sjuk eller exponerats för coronaviruset i samband med arbetet måste du som arbetsledare utan dröjsmål anmäla händelsen som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Det gäller även händelser bakåt i tiden.

  Läs mer om vad som gäller och hur du anmäler på Arbetsmiljöverkets webbplats. 

  Rapport ska också göras i IA-systemet 

  Händelserna ska också rapporteras som tillbud i online-systemet IA (IA står för Informationssystem om Arbetsmiljö) som är framtaget av AFA-försäkringar.

  Läs mer om rapportering av tillbud och arbetsskador i IA

   

  Antalet tillåtna besökare i kyrkor och kapell

  Just nu är det max 8 personer, exklusive tjänstgörande (max 8 personer), som får samlas till gudstjänster och kyrkliga handlingar. Undantaget är begravningar där maxgränsen är 20 personer exklusive tjänstgörande (max 8 personer). Eventuella avvikelser, se under rubriken Kyrkliga handlingar. 

   

  Gudstjänster

  Gudstjänster på sön- och helgdagar kan fortsätta om man begränsar till max 8 gudstjänstfirare, exklusive tjänstgörande (max 8 personer), och med vissa anpassningar med tanke på smittspridning. 

  Håll kyrkorummen öppna i så stor utsträckning som möjligt för att möjliggöra enskild andakt och bön​

  Gudstjänster och kyrkliga handlingar, allmänt: undvik handslag vid välkomnande och hälsande. 

  Nattvardsutdelande: uppmana till fridshälsning utan kontakt och utdelande genom intinktion, eller under en gestalt. Många kyrkor erbjuder enskild nattvard

  Var kreativa! Kan gudstjänster förläggas utomhus? Tipsa gärna varandra om goda idéer.

  Konserter

  Konserter eller annan musik så som lunchmusik, omfattas också av beslutet av att max 8 personer får vara i kyrkorummet samtidigt. Som tjänstgörande räknas anställd personal.

   

  Övrig verksamhet i kyrkorna

  Fysiska träffar pausas fram till och med 27 mars 2021. Det gäller även lokaluthyrning. Lokala arbetsledare har dock möjlighet att göra undantag för verksamheter som gäller barn födda 2005 eller senare, så länge man bedömer att verksamheten kan bedrivas på ett smittsäkert sätt.

   

  Kyrkliga handlingar

  Dop, vigsel och konfirmation

   

  Vi fortsätter att erbjuda dop, vigsel och konfirmation. Vi erbjuder dopfamiljer och brudpar möjligheten att skjuta fram redan bokade dop och vigslar om så önskas.​​ 

  Kyrkliga handlingar så som dop, konfirmation och vigsel räknas som en offentlig sammankomst och omfattas därför av beslutet att max 8 personer får vistas i kyrkorummet samtidigt, exklusive tjänstgörande (max 8 personer).

  Begravning

  Bokade begravningar ska i möjligaste mån genomföras. 

  Begravningar räknas som en offentlig sammankomst men är undantagen från regeln att max 8 personer får samlas och istället gäller 20 personer exklusive tjänstgörande (max 8 personer) om det inte finns lokala begränsningar på grund av utrymmesskäl. I Oxie och Glostorps kyrkor gäller 20 personer inklusive tjänstgörande vid begravningar.

  Tjänstgörande präst ansvarar för att informera om maxantalet  

  Alla som bokar dop, vigsel eller begravning får information från pastorsexpeditionen om hur många som får lov att delta. Tjänstgörande präst vid inbokade kyrkliga handlingar ansvarar dock för att snarast ta kontakt och samtala med de anhöriga, för att säkerställa att vi kan hålla oss inom gränsen på 8 eller 20 personer, eller den gräns som är beslutad i respektive kyrka. Enligt inrikesminister Mikael Damberg är begränsningen ett skarpt beslut från regeringens sida, inte en allmän rekommendation. Det innebär att den som bryter mot förbudet riskerar böter eller fängelse i upp till 6 månader. Polisen har också rätt att upplösa sammankomster med fler än 50 deltagare. Förbudet gäller tills vidare.

   

  Körsång

  På Folkhälsomyndighetens webbplats informeras om att det kan finnas en ökad risk för smittspridning av covid-19 i samband med körsång. Det beror på att salivdroppar sprids med större kraft när man sjunger. Dessutom står man ofta tätt tillsammans inomhus och övar under lång tid, vilket bidrar till att risken för smitta ökar. Ta del av rekommendationerna för körsång på Folkhälsomyndighetens webbplats 

  Externa länkar 

  Inomkyrkliga webbplatser

  Svenska kyrkans intranät (gemensam information från kyrkokansliet)
  Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation (SKAO) (begravnings och arbetsgivarfrågor) ​

  Nationella och internationella webbplatser

  Smittskydd Skåne
  Folkhälsomyndigheten.se
  Regeringen.se
  Information på Region Skånes hemsida om när man bör kontakta vården
  Utrikesdepartementets webbplats
  Försäkringskassan
  Arbetsmiljöverket
  who.int - Världshälsoorganisationen, WHO:s webbplats  

  Affischer med information till våra kyrkobesökare

  Redaktör
  Maria Stålhammar, Malmö pastorat
  Innehållsansvarig
  Maria Lundberg, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2021-03-02
  X
  Dokumentid: 1485593- Webid: 45457 - Unitid: 12901