Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Coronapandemin - nyheter och information

  Här får du löpande information om åtgärder och riktlinjer för Svenska kyrkan Malmö till följd av coronapandemin. Svenska kyrkan följer gällande rekommendationer och lokala allmänna råd från ansvariga myndigheter i syfte att minska risken för smittspridning.

   

   

  Nyheter

  Verksamheter fortsatt pausade
  Svenska kyrkan Malmö fortsätter att pausa sina verksamheter under februari månad. Det gäller även lokaluthyrning. Lokala kyrkor har dock möjlighet att göra undantag för verksamheter som gäller barn födda 2005 eller senare, så länge man bedömer att verksamheten kan bedrivas på ett smittsäkert sätt.
  2021-01-21 15:47
  Svenska kyrkan Malmös verksamheter håller stängt januari ut
  Kyrkorna i Malmö förlänger nedstängningen av sina öppna verksamheter till 31 januari 2021.
  2020-12-29 08:59
  1 2 3 4 5  ... < > 

   

  Här hittar du detaljerad information för olika områden 

  Uppdateras löpande.

  Så påverkas mitt dagliga arbete

  • Konferensresor/tjänsteresor kan göras med viss restriktion, stäm av med närmaste chef.​
  • Medarbetare som är förkylda eller som har befunnit sig i riskområden får inte göra hembesök till framför allt äldre eller hålla andakt på äldreboende. 

  Arbeta hemifrån

  Här hittar du riktlinjer för distansarbete under coronakrisen​  

   

  Möten

  • Tänk efter vilka möten ni måste ha under kommande veckor.
  • Är mötet nödvändigt, kan det flyttas på eller ställas in?
  • Måste alla vara med (om det är ett fysiskt möte)?
  • Ska mötet vara fysiskt eller går det att genomföra online? (Använd Webex Meetings).
  • Kan mötet förläggas till en annan plats/större rum där det kanske finns möjlighet till mer utrymme mellan deltagarna?
  • Kan ett kortare möte förläggas utomhus vid fint väder?
  • Ska några i personalen arbeta hemma så att alla inte blir sjuka i ett arbetslag samtidigt - om smittspridning blir inom arbetslaget?
  • Kan vi på annat sätt minska smittspridningen? Var kreativa!
  • Kan gudstjänster förläggas utomhus, kan öppna verksamheter ställas om till tipsrunda utomhus? Tipsa gärna varandra om goda idéer. 

  God handhygien

  Tvätta händerna ofta! 
  Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten.Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

  Hosta och nys i armvecket! 
  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

  Stanna hemma när du är sjuk! 
  På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.​

  Om jag blir sjuk

  • Känner du dig sjuk ska du stanna hemma, anmäl till närmaste chef. 
  • Vanligt tillvägagångssätt vid sjukskrivning och vab gäller. Arbetsgivaren gör avdrag som vanligt på sjukdom till och med dag 14.
  • Från och med 15 december ändrar Försäkringskassan tidsgränserna för intyg när det gäller sjukdom och vab. Intygen kommer att begäras in från dag 22.​ För smittbärarpenning krävs fortfarande intyg från första dagen. På Försäkringskassans webbplats finns aktuell information om vad som gäller kring sjukintyg.
  • Från den 11 mars 2020 kan du ansöka om ersättning för karensavdrag som arbetsgivaren vanligen gör vid första sjukdagen. Även i fortsättningen – precis som tidigare  –  drar arbetsgivaren bort ersättningen (karensavdrag) från din lön men nu har du möjlighet att ansöka om att få tillbaka en del av avdraget.  På blanketten ska bland annat ange:
   Arbetsgivare: Svenska kyrkan, organisationsnummer: 252003–1051, telefon: 040-279000. Blankett för ansökan om ersättning för karensavdrag finns också längst ner på sidan.
  • Gratis självtest för Covid-19 kan beställas via 1177.se.

  Antalet tillåtna besökare i kyrkor och kapell

  Just nu är det max 8 personer, exklusive tjänstgörande (max 8 personer), som får samlas till gudstjänster och kyrkliga handlingar. Undantaget är begravningar där maxgränsen är 20 personer exklusive tjänstgörande (max 8 personer). 

   

  Kyrkor

  Bunkeflo Strandkyrka - 30 (personal får tillkomma)
  Fosie kyrka - 30 (personal får tillkomma)
  Glostorps kyrka - 20 (personal inräknad)
  Heliga Trefaldighetskyrkan - 40 (personal får tillkomma)
  Husie församlingshem - 40 (personal inräknat)
  Husie kyrka - 30 (personal inräknat)
  Hyllie kyrka - 20 (personal inräknat)
  Kirsebergskyrkan - 36 (vid behov kan sidosalen öppna upp och då ta in totalt. 50 personer)
  Limhamns kyrka - 48 (personal inräknat)
  Oxie kyrka - 20 (personal inräknat)
  S:t Andreas kyrka - 50 (begränsad användning pga ombyggnad under hela 2020)
  S:t Johannes kyrka - 50 (personal inräknat)
  S:t Matteus kyrka - 50 (personal inräknat)
  S:t Mikaels kyrka - 30 
  S:t Nicoali kapell - 30 (personal får tillkomma)
  S:t Pauli kyrka - 50 (personal inräknat)
  S:t Petri kyrka - 50
  S:ta Maria kyrka - 50
  Södra Sallerups kyrka - 30 (personal inräknat)
  Tygelsjö kyrka - 50
  Västra Klagstorps kyrka - 30 (personal inräknat)
  Västra Skrävlinge kyrka - 30 (personal får tillkomma)

   

  Kapell

  För samtliga kapell gäller personal inräknat:
  Knuts kapell - 50
  S:t Gertruds kapell - 50
  Hoppets kapell - 20 (tillfälligt stängt pga liten lokal)
  S:t Pauli mellersta kapell - 22 (tillfälligt stängt pga liten lokal)
  Heliga korsets kapell - 25
  Uppståndelsens kapell - 25 (tillfälligt stängt pga liten lokal)
  Trons kapell - 40
  S:t Birgittas kapell - 20

  Gudstjänster

  • Gudstjänster på sön- och helgdagar kan fortsätta om man begränsar till max 8 gudstjänstfirare, exklusive tjänstgörande (max 8 personer), och med vissa anpassningar med tanke på smittspridning. 
  • Håll kyrkorummen öppna i så stor utsträckning som möjligt för att möjliggöra enskild andakt och bön​
  • Gudstjänster och kyrkliga handlingar, allmänt: undvik handslag vid välkomnande och hälsande. 
  • Nattvardsutdelande: uppmana till fridshälsning utan kontakt och utdelande genom intinktion, eller under en gestalt. Många kyrkor erbjuder enskild nattvard
  • Var kreativa! Kan gudstjänster förläggas utomhus? Tipsa gärna varandra om goda idéer.

  Konserter

  • Konserter eller annan musik så som lunchmusik, omfattas också av beslutet av att max 8 personer får vara i kyrkorummet samtidigt. Som tjänstgörande räknas anställd personal. 

   

  Verksamheter i kyrkorna

   

  Kyrkliga handlingar

  • Kyrkliga handlingar så som dop, konfirmation och vigsel räknas som en offentlig sammankomst och omfattas därför av beslutet att max 8 personer får vistas i kyrkorummet samtidigt, exklusive tjänstgörande (max 8 personer).
  • Begravningar räknas som en offentlig sammankomst men är undantagen från regeln att max 8 personer får samlas och istället gäller 20 personer exklusive tjänstgörande (max 8 personer) om det inte finns lokala begränsningar på grund av utrymmesskäl.  ​
  • Tjänstgörande präst vid inbokade kyrkliga handlingar ansvarar för att snarast ta kontakt och samtala med de anhöriga, för att säkerställa att vi kan hålla oss inom gränsen på 8 eller 20 personer, eller den gräns som är beslutad i respektive kyrka. Enligt inrikesminister Mikael Damberg är begränsningen ett skarpt beslut från regeringens sida, inte en allmän rekommendation. Det innebär att den som bryter mot förbudet riskerar böter eller fängelse i upp till 6 månader. Polisen har också rätt att upplösa sammankomster med fler än 50 deltagare. Förbudet gäller tills vidare.
  • Bokade begravningar ska i möjligaste mån genomföras. 
  • Kyrkorna fortsätter att erbjuda dop, bröllop och konfirmation.
  • Vi erbjuder dopfamiljer och brudpar möjligheten att skjuta fram dop och vigsel.​​
  • Konfirmandresor ska planeras och godkännas av lokal arbetsledare innan man kan genomföra verksamheten.

  Körsång

  På Folkhälsomyndighetens webbplats informeras om att det kan finnas en ökad risk för smittspridning av covid-19 i samband med körsång. Det beror på att salivdroppar sprids med större kraft när man sjunger. Dessutom står man ofta tätt tillsammans inomhus och övar under lång tid, vilket bidrar till att risken för smitta ökar. Ta del av rekommendationerna för körsång på Folkhälsomyndighetens webbplats 

  Externa länkar 

  Inomkyrkliga webbplatser

  Svenska kyrkans intranät (gemensam information från kyrkokansliet)
  Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation (SKAO) (begravnings och arbetsgivarfrågor) ​

  Nationella och internationella webbplatser

  Folkhälsomyndigheten.se
  Regeringen.se
  Information på Region Skånes hemsida om när man bör kontakta vården
  Utrikesdepartementets webbplats
  who.int - Världshälsoorganisationen, WHO:s webbplats  

  Affischer med information till våra kyrkobesökare

   

   

  Redaktör
  Maria Stålhammar, Malmö pastorat
  Innehållsansvarig
  Ewa-Sofia Gudmundsson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2020-12-29
  X
  Dokumentid: 1485593- Webid: 45457 - Unitid: 12901