Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Budget & verksamhetsplaner

  Foto: Riksbanken

  I denna sektion kan man läsa mer om budget- och bokslutsarbetet som görs av ekonomienheten. Man kan även hitta anvisningar och dokumentation relaterat till de senaste årens bokslut och årsredovisningar.

   

  Budgetarbetet är en pastoratsgemensam process som börjar med att ekonomienheten gör prognoser för hur ekonomin förväntas utveckla sig den kommande tioårsperioden. De ekonomiska prognoserna ger en utgångspunkt för vilka resurser pastoratet har till sitt förfogande både på kost och lång sikt.   

  Arbetsutskottet är pastoratets budgetberedande funktion. Utifrån pastoratsinstruktion och långsiktiga strategier samt de ekonomiska prognoserna för pastoratet föreslår arbetsutskottet prioriteringar och begränsningar i budget för kommande år. Arbetsutskottets förslag går vidare till kyrkorådet som fattar beslut som budgetdirektiv inför kommande års budget. Budgetdirektiven anger den övergripande ekonomiska ramen för hela pastoratet och vilka områden som ska prioriteras.  

  Budgetdirektiven går ut till alla arbetsledare som i samråd med sina arbetslag, och i förekommande fall verksamhetsråd, tar fram vilka aktiviteter man önskar bedriva kommande år samt en kostnadsuppskattning för dessa aktiviteter. Dokumentet arbetsledarna tar fram är det vi kallar verksamhetsplaner.  

  Ledningsgruppen får verksamhetsplanerna och har en gemensam dialog kring eventuella prioriteringar som behöver göras. Därefter lämnas verksamhetsplanerna vidare till arbetsutskottet som går igenom att planerna håller sig inom de direktiv kyrkorådet givit. Härvid kan specifika önskemål om satsningar eller anpassningar lyftas och diskuteras.

  Alla verksamhetsplaner sammanställs av ekonomienheten till en budget. Kyrkorådet beslutar om att lämna budget vidare till kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige är den instans som beslutar om budget.

  Här kan du se och ladda ner budgetanvisningar och tillhörande bilagor. När Kyrkofullmäktige fastställt budget för kommande år, finner du även den här under respektive år.

  Dokument: ​

  2019
  2018
  2017

   

  Kontakt:​

  Johan Stjernbecker

  040-27 90 24

   

  Redaktör
  Sandra Forslund, Malmö pastorat
  Innehållsansvarig
  Christina von Leitgeb , Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2021-05-24
  X
  Dokumentid: 1529222- Webid: 45457 - Unitid: 12901