Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Årlig uppföljning av SAM

  Varje år är en arbetsgivare skyldig att göra uppföljning av det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Här får du som chef vägledning hur det går till.

  Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete
  (AFS 2001:1) 11 § ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) en gång per år. Om det inte fungerat bra ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.
   
  Syftet är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas och motsvara de krav som finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppföljningen går ut på att bedöma om centrala delar finns och hur följande fungerar:

   

  ​• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som en naturlig del i den dagliga verksamheten
  • Samverkan
  • Arbetsmiljöpolicy, mål och rutiner
  • Uppgiftsfördelning, det vill säga delegering av arbetsmiljöuppgifter
  • Kompetens
  • Rutiner för undersökning och riskbedömning
  • Årlig uppföljning
  • Företagshälsovård

  Den årliga uppföljningen berör hela organisationen och ska genomföras på alla arbetsplatser inom Malmö Pastorat.

  Bifogad checklista finns i IA-systemet och ska användas vid varje arbetsplats.
  Årlig uppföljning av SAM

  Frågorna ska besvaras av chef tillsammans med skyddsombud och/eller representant för medarbetargruppen.

  AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Michael Tuvesson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2021-11-17
  X
  Dokumentid: 1551411- Webid: 45457 - Unitid: 12901