Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Arbetstagare och uppdragstagare

  Här beskrivs vad som menas med att vara arbetstagare respektive uppdragstagare.

  Det finns flera olika kriterier som avgör när någon är anställd eller när det istället rör sig om ett begränsat uppdrag.

  • Begreppet arbetstagare syftar till en person som är anställd, oavsett om anställningen är för kortare eller längre period. Arbetsgivaren måste då iaktta en mängd olika arbetsrättsliga regler och får ett långtgående ansvar i förhållande till arbetstagaren.
  • Att anlita en uppdragstagare innebär att ingen anställning kommer till stånd utan att en överenskommelse träffas om uppdraget. Det är inte ovanligt att en uppdragstagare har F-skattsedel.

  Flera olika kriterier avgör om det rör sig om en arbetstagare eller uppdragstagare.

  En uppdragstagare utmärks exempelvis av att:

  • själv bestämma när arbete utförs (det vill säga kan säga nej till uppdrag)
  • inte delta i ordinarie verksamhet och därmed inte vara direkt underställd ordinarie chef
  • uppdragen är sällan förekommande
  • egna verktyg används (exempelvis instrument)

  Exempel på uppdragstagare inom kyrkan är musiker som har enstaka uppdrag som solister eller ger egna konserter. Den musiker som tämligen regelbundet hoppar in på ordinarie gudstjänsttid och spelar orgel är att betrakta som arbetstagare.

  Alla kriterier behöver inte vara uppfyllda, en bedömning görs från fall till fall. Om en överenskommelse har gjorts om ett uppdragsavtal som istället skulle visa sig vara en anställning, ges arbetstagaren rätt till anställningsskydd enligt LAS. Avgörande för om det rör sig om ett anställnings- eller uppdragsförhållande är alltså snarare vilka kriterier som uppfyllts än vad som har avtalats mellan parterna.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Christina Räng, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2019-02-04
  X
  Dokumentid: 826847- Webid: 45457 - Unitid: 12901