Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Arbetsmiljö

  Foto: Magnus Aronsson/IKON

  Här hittar du information om vad som menas med arbetsmiljö, målsättning med arbetsmiljöarbetet i Malmö pastorat och de samverkansforum som finns.

  Arbetsmiljön i Svenska kyrkan Malmö formar vi tillsammans:

  • Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön vilket innebär en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder, att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.
  • Alla medarbetare har ansvar att rapportera brister och risker i arbetsmiljön.
  • Skyddsombudet företräder arbetstagarna i frågor som rör arbetsmiljön. 

  Läs mer:
  Anmäl arbetsmiljöhändelse

  Vad menas med arbetsmiljö?

  Med arbetsmiljö menas alla faktorer som påverkar oss i arbetet: lokaler, utrustning, inredning, maskiner, kemiska produkter, arbetsmetoder, arbetsorganisation samt det samarbete och de mänskliga kontakter som arbetet ger och förutsätter. Kom ihåg att vi är varandras arbetsmiljö, därmed har vi alla en möjlighet att påverka - både vår egen och våra kollegors arbetsmiljö.

  En god arbetsmiljö ska ge personlig utveckling, vara stimulerande, sund och säker. Den goda arbetsmiljön inom Svenska kyrkan Malmö ska omfatta samtliga medarbetare oavsett anställningsform samt praktikanter, frivilligarbetare och förtroendevalda

  Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön 

  Inom Svenska kyrkan Malmö har kyrkorådet som arbetsgivarföreträdare till uppgift att planera, leda och följa upp arbetsmiljöarbetet på en övergripande nivå. Kyrkorådet ska veta vilka risker som finns på arbetsplatsen för att kunna undvika skador och olyckor. De ska fördela arbetsmiljöuppgifter till chefer i verksamheten. 

  Arbetsmiljöpolicy

  I arbetsmiljöpolicyn beskrivs mål, riktlinjer och ansvar för arbetsmiljöarbetet. Den finns för nedladdning här nedan. 

  Läs mer:
  Arbetsmiljöpolicy

  Målsättning med arbetsmiljöarbetet i Svenska kyrkan Malmö 

   ​Arbetsförhållanden ska anpassas till människan och inte tvärtom, Alla delar av arbetsmiljön; den fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska ska säkerställas så att alla medarbetare ska känna glädje och fungera väl i sitt arbete. Allt arbetsmiljöarbete ska integreras i den dagliga verksamheten och beaktas i de beslut som fattas.

   ​Medarbetare ska känna delaktighet i arbetsmiljöarbetet. Hälsoarbetet ska bedrivas så att det stimulerar medarbetare att främja den egna hälsan. Arbetet med mångfald, jämställdhet, kompetensutveckling, drog- och missbrukshantering, frågor kring hot och våld ska kontinuerligt ingå i arbetsmiljöarbetet.

  Det är vår subjektiva upplevelse av arbetsmiljön som påverkar hur vi mår på jobbet, i såväl fysisk, psykisk, social som organisatorisk bemärkelse. ​

  Samverkansforum för arbetsmiljöfrågor i Malmö pastorat

  Arbetsmiljökommittén AMK är det forum inom Svenska kyrkan Malmö som ska planera, driva och behandla pastoratets övergripande arbetsmiljöfrågor.

  Arbetsmiljögrupper AMG har till uppgift att bedriva det lokala arbetsmiljöarbetet med agenda som i stort överensstämmer med AMK. 

  Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, både individfrågor och frågor som rör hela gruppen.  

  Läs mer:
  Samverkansforum för arbetsmiljöfrågor

  Gå till Arbetsmiljöverkets hemsida (öppnas i nytt fönster) för lagstiftning och föreskrifter. 

  Riktlinje kränkande särbehandling

  Redaktör
  Maria Stålhammar, Malmö pastorat
  Innehållsansvarig
  Michael Tuvesson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2021-09-20
  X
  Dokumentid: 1425229- Webid: 45457 - Unitid: 12901