Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Arbetsmiljö chef - skyddsombud

  En viktig uppgift för Malmö Pastorat är att skapa en god och säker arbetsmiljö. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en arbetsmiljö som gynnar både dig och dina kollegor.

   

  Målsättningen med Malmö Pastorats arbetsmiljöarbete är att skapa en miljö som upplevs som utvecklande och stimulerande. Hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet ska integreras i allt vi gör och vara en naturlig del i all verksamhetsplanering.

  Arbetsmiljöpolicy för Malmö Pastorat

  Skapad:2021-07-12 10:57:00

  Du som är chef ska verka för en god arbetsmiljö och arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om hur du kan arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

  Läs mer om Arbeta bättre med Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  Skapad:2021-07-08 11:21:00

  Här hittar du som chef ytterligare information som stöd i genomförandet av OSA-skyddsrond med de anställda.

  Läs mer om Förberedelser och genomförande av OSA-skyddsrond
  Skapad:2021-07-09 09:43:00

  Arbetsmiljöns fysiska, organisatoriska och sociala faktorer hänger ihop. Om vi ser dessa som en helhet kan rätt åtgärder vidtas och arbetsmiljön förbättras. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö är en viktig byggsten i detta arbete.

  Läs mer om OSA - Vad är det?
  Skapad:2021-07-12 08:57:00

  Varje år är en arbetsgivare skyldig att göra uppföljning av det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Här får du som chef vägledning hur det går till.

  Läs mer om Årlig uppföljning av SAM
  Skapad:2021-01-21 11:06:00

  Här kan du ta del av Svenska kyrkan Malmös riktlinje för kränkande särbehandling. Du får reda på vad som räknas som kränkande särbehandling, hur man kan förebygga och åtgärda samt hur du anmäler kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

  Läs mer om Riktlinje kränkande särbehandling
  Skapad:2021-07-16 10:53:00

  En skyddskommitté är ett organ som samråder om arbetsmiljön. Enligt Arbetsmiljölagen ska kommittén alltid finnas på arbetsplatser med minst 50 arbetstagare, eller om arbetstagarna begär det.

  Läs mer om Varför Arbetsmiljökommitté/ Skyddskommitté?
  Redaktör och innehållsansvarig
  Michael Tuvesson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2022-04-07
  X
  Dokumentid: 1551462- Webid: 45457 - Unitid: 12901