Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Arbeta bättre med Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

  Du som är chef ska verka för en god arbetsmiljö och arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om hur du kan arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

   

  Undersökning av arbetsmiljön

  En grundläggande del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är att undersöka arbetsförhållandena vid arbetsplatsen för att identifiera eventuella risker för ohälsa eller olycksfall.

  Läs mer om undersökning av arbetsmiljön

  Risker i arbetsmiljön

  Du som chef ska vara medveten om och hantera de fysiska, organisatoriska och sociala risker som förekommer i din verksamhet.

  Läs mer om risker i arbetsmiljön

  Åtgärder och kontroll

  De risker i arbetsmiljön som framkommer behöver åtgärdas. Här kan du som chef läsa mer om åtgärder och kontroll av åtgärder.

  Läs mer om åtgärder och kontroll

  Uppgiftsfördelning och ansvar

  Här kan du som chef läsa mer om roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet, samt möjligheten att vidarefördela arbetsuppgifter.

  Läs mer om uppgiftsfördelning och ansvar

  Samverkan inom Arbetsmiljöarbetet

  Samverkan är en central del av arbetsmiljöarbetet vid Lunds universitet. Här kan du som chef läsa mer om hur samverkan är organiserad.

  Läs mer om samverkan inom arbetsmiljöarbetet

  Roller i arbetsmiljöarbetet

  Här beskrivs det ansvar som faller på de olika rollerna inom arbetsmiljöarbetet – chefer, anställda och skyddsombud.

  Läs mer om roller i arbetsmiljöarbetet

  Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

  Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen, i samverkan och på ett bestämt sätt.

  Läs mer om årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

  Systematiskt arbetsmiljöarbete vid arbete hemifrån

  Som chef har du ansvaret för arbetsmiljön även när en anställd arbetar hemifrån. Här hittar du information om vad du ska tänka på inför samtal med en anställd som arbetar hemifrån.

  Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete vid arbete hemifrån 

  Mall - Samtal med medarbetare ang arbetsmiljö vid hemarbete 

  Riktlinjer vid distansarbete under cornapandemin

  Läs mer

  Riktlinjer vid vid sjukdom under coronapandemin

  Läs mer

  Redaktör och innehållsansvarig
  Michael Tuvesson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2021-07-15
  X
  Dokumentid: 1551428- Webid: 45457 - Unitid: 12901