Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Anställning

  Här finns en förklaring på vad som gäller vid en anställning.

  Tillsvidareanställning är huvudregeln. En anställning är alltid en tillsvidareanställning såvida inte arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat om en tidsbegränsning. 

  Olika former av anställning

  Anställningsavtalet

  Anställningsavtalet skall innehålla uppgifter om samtliga villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet, såsom ex arbetsgivare, anställningsform, arbetstid, lön och andra ersättningar. 

  Skyldigheten att lämna information om villkoren gäller oavsett längden på anställningen. Vissa av uppgifterna ska lämnas så snart som möjligt, dock senast den sjunde kalenderdagen efter det att arbetstagaren börjat arbeta, medan vissa uppgifter kan lämnas senast en månad efter det att arbetstagaren börjat arbeta. 

  Särskilda bestämmelser för präst

  Pastorsadjunkts tjänstgöring efter prästvigningen är en utbildningsbefattning för nyprästvigd. Denna tjänstgöring kan högst uppgå till 18 månader och ger inte någon företrädesrätt enligt 25 § LAS till fortsatt anställning efter detta. Lagstadgad tjänstledighet för vård av barn, sjukdom samt militärtjänstgöring medför att utbildningstjänstgöringen förlängs med motsvarande tid.


  Särskilda bestämmelser för diakon
  Diakons tjänstgöring efter vigningen kan vara en introduktionsbefattning för nyvigd diakon. Denna tjänstgöring kan högst uppgå till 18 månader och ger inte någon företrädesrätt enligt 25 § LAS till fortsatt anställning efter detta.

  Särskilda bestämmelser för kyrkomusiker
  Visstidsanställning för arbetstagare utan föreskriven utbildning övergår inte i tillsvidareanställning enligt 5 § LAS och ger inte företräde enligt 25 § LAS till ny anställning (återanställning). Således kan en obehörig kyrkomusiker aldrig automatiskt bli tillsvidareanställd efter att ha innehaft ett vikariat under två år.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Åsa Rönngard, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2022-10-10
  X
  Dokumentid: 757662- Webid: 45457 - Unitid: 12901