Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Anställningsformer och anställningsavtalet

  Det finns två olika huvudsakliga anställningsformer enligt LAS (Lagen om anställningsskydd), tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställing kallas till vardags "fast anställning".

  Anställningsformer

  Anställningsavtalet

  Anställningsavtal gäller tillsvidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas när det rör sig om de tidsbegränsade anställningarna: allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning, efter fyllda 67 år och provanställning.

  Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång. Det finns särskilda regler om skyldighet att lämna anställningen vid 67 års ålder och i samband med att arbetstagaren får rätt till hel sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken.

  Särskilda bestämmelser för präst
  Pastorsadjunkts tjänstgöring efter prästvigningen är en utbildningsbefattning för nyprästvigd. Denna tjänstgöring kan högst uppgå till 18 månader och ger inte någon företrädesrätt enligt 25 § LAS till fortsatt anställning efter detta. Lagstadgad tjänstledighet för vård av barn, sjukdom samt militärtjänstgöring medför att utbildningstjänstgöringen förlängs med motsvarande tid.


  Särskilda bestämmelser för diakon
  Diakons tjänstgöring efter vigningen kan vara en introduktionsbefattning för nyvigd diakon. Denna tjänstgöring kan högst uppgå till 18 månader och ger inte någon företrädesrätt enligt 25 § LAS till fortsatt anställning efter detta.

  Särskilda bestämmelser för kyrkomusiker
  Visstidsanställning för arbetstagare utan föreskriven utbildning övergår inte i tillsvidareanställning enligt 5 § LAS och ger inte företräde enligt 25 § LAS till ny anställning (återanställning). Således kan en obehörig kyrkomusiker aldrig automatiskt bli tillsvidareanställd efter att ha innehaft ett vikariat under två år.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Christina Räng, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2020-02-28
  X
  Dokumentid: 757662- Webid: 45457 - Unitid: 12901