Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Indelning

  Frågor kring indelning och omorganisation av våra församlingar och pastorat är mycket aktuella i hela Svenska kyrkan. Linköpings stiftsorganisation har därför tagit fram en indelningspolicy.

   

  Stiftsstyrelsens ansvar enligt kyrkoordningen

  Stiftet är det regionala pastorala området. Dess grundläggande uppgifter är att främja och ha tillsyn över församlingslivet.

  Stiftet har också förvaltande uppgifter. (KO 6 kap. 1 §) Stiftsstyrelsen beslutar om ändringar i pastoratsindelningen. Om uppgifterna inom ett pastorat inte kan fullföljas ska indelningen ändras. Indelningen får ändras om den därmed blir mer ändamålsenlig. (KO 37 kap. 18 §)

  Stiftsstyrelsen ska verka för en ändamålsenlig pastoratsindelning. Styrelsen ska fortlöpande följa utvecklingen och snarast initiera åtgärder när så behövs för att bestämmelserna i 18§ ska kunna följas (KO 37 kap. 19 §)

   

  Utdrag ur indelingspolicyn (hela policyn finns att ladda ner längst ner på sidan: 

  Det goda livet i församlingen

  Livet levs i många dimensioner: i det privata livet, i den kristna gemenskapen och i den världsvida kyrkan. I den kristna gemenskapen, församlingen, är livet alltid lokalt, fyllt av människor som söker och ber tillsammans, som delar glädje och sorg och hjälper och vägleder varandra med evangelium. Detta sammanfattas i kyrkoordningens inledning om församlingen:

  Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.
  (KO 2:a avd. inledning)

  ” Kyrkan behöver organisera sig så att organisationen i första hand befrämjar relationer och gemensamt liv. Det är en spännande och viktig utmaning i organisationsförändringarnas tid. Vi ska verkligen inte vara rädda för att förändra organisationen – det har kyrkan alltid gjort. Men de tre grundrelationernas liv måste vara centrum för våra val av modeller och metoder. Detta att se församlingen som en levande gemenskap av myndiga människor som lever kyrka i vardagen är ett annat perspektiv än att tala om församlingen som en organisation som ska lösa en uppgift. Här utmanar bilderna varandra. Det är gott. Och inga av bilderna är färdiga.” (Martin Modéus)

  Livet i en församling bygger på att många hjälps åt, ideella, tillfälliga besökare, anställda och förtroendevalda. Stiftsstyrelsen vill främja lokala gemenskaper och ansvarstagande och en kyrklig närvaro där människor lever och arbetar. Det ska vara möjligt att fånga känslan av att tillhöra ett lokalt sammanhang. Organisationen av församlingen och pastoratet behöver vara uppbyggd så att den stöttar och uppmuntrar det goda livet i församlingen.

  Allt ska gynna det ändamål som finns sammanfattat i syftesbeskrivningen ovan. Detta är målet för en ändamålsenlig och långsiktigt hållbar indelning. Och i centrum står Gud och människor.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Pernilla Stridh, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2019-08-09
  X
  Dokumentid: 766136- Webid: 29037 - Unitid: 3