Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Ekonomiska bidrag: Församlingar

  Vänförsamlingskontakter
  Församling, pastorat och/eller samfällighet kan söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med vänförsamlingskontakter med församlingar i något av stiftets vänstift: Diocese of St. Albans, London, England och det södra stiftet i den evangelisk-lutherska kyrkan i Ungern.

  Kontaktperson:
  stiftsadjunkt Fredrik Olofsson
  013-24 26 03
  fredrik.olofsson@svenskakyrkan.se

  Kollektmedel för diakonala ändamål
  Församlingar/pastorat kan söka medel för diakonalt arbete från stiftskollekt med diakonalt ändamål. Medlen står till förfogande för hjälp till enskilda eller familjer där församlingen/pastoratet inte har egna möjligheter att hjälpa. Ansökningshandlingar finns här nedan. Församlingsanställda kan söka och pengarna betalas, om ansökan bifalles, till församlingens/pastoratets konto för att därefter distribueras till den behövande eller alternativ mottagare.

  Kontaktpersoner:
  Stiftsdiakon Johan Schullström
  013-242625
  johan.schullstrom@svenskakyrkan.se

  Stiftsdiakon Susanna Löfgren
  013-242689
  susanna.lofgren@svenskakyrkan.se

  Flykting och invandrararbete
  Församlingar/pastorat som genomför särskilda projekt till stöd för flyktingar eller invandrare kan få bidrag ur stiftets kollektmedel till detta. Även till individuella hjälpinsatser för flyktingar/invandrare kan medel beviljas.
  Det är församlingens kyrkoherde som ansöker om kollektmedel.

  Kontaktperson:
  Stiftsdiakon Susanna Löfgren
  013-24 26 89, 072-748 60 78
  susanna.lofgren@svenskakyrkan.se 

  Biskop Martin Modéus födelsedagsfond
  Fonden är inrättad för att ge ekonomisk hjälp till barn och ungdomar boende i Linköpings stift. Syftet med fonden är att kunna ge ett bidrag till något som inte kan erhållas på annat sätt till exempel genom ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
  Bestämmelser:

  • Målgruppen är barn och unga under 18 år.
  • Medlen ska erbjudas barn/ungdomar i behov av något extra.
  • Medlen betalas ej ut till verksamhet arrangerad av församlingen till exempel läger eller resor.
  • Ansökan görs via ansökningsblankett som kan laddas ner nedan.   
  • Ansökan kan göras av församlingsanställd som i sitt arbete möter barn och ungdomar, ansökande tjänsteman ska ha en personlig kontakt med sökande familj/barn och ha gjort en egen bedömning av situationen.
  • Beviljade medel betalas ut till församlingens konto (jmf kollektfonden)
  • Max 1 500 kronor beviljas per barn och utbetalningen är att betrakta som en engångsinsats.
  • Årligen kan maximalt 50 000 kronor avsättas för utdelande av medel.
  • Ansökningar handläggs av stiftsdiakon och beslutas av stiftsdirektor på Utvecklingsavdelningen.

  Kontaktpersoner:
  Stiftsdiakon Johan Schullström
  013-242625
  johan.schullstrom@svenskakyrkan.se 

  Stiftsdiakon Susanna Löfgren
  013-242689
  susanna.lofgren@svenskakyrkan.se

   

  Ansökningsblanketter

   

  Redaktör
  787aad7f-6e28-47f9-bb4d-b9ac830c6c8f,
  Innehållsansvarig
  Karin Hellgren, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2019-12-11
  X
  Dokumentid: 764404- Webid: 29037 - Unitid: 3