Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Barn och ungdom

  Skapad:2020-05-27 11:45:00

  Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga önskar erbjuda trygga och säkra miljöer för barn och unga som vistas i våra verksamheter. 

  Läs mer om Trygga möten
  Skapad:2019-04-01 04:00:00

  Svenska kyrkan och Sensus studieförbund inbjuder till denna konferens som riktar sig till dig som möter barn, unga och konfirmander i behov av särskilt stöd. Konferensens fokus ligger på att möjliggöra för barn och unga att vara delaktiga i kyrkan på sina och lika villkor oavsett fysiska, psykiska och intellektuella funktionsvariationer. 20-21 augusti 2020, Gustav Adolfs kyrka i Borås.

  Läs mer om På lika villkor
  Skapad:2012-10-22 10:22:00

  Linköpings stift var tidigt ute med att stödja de församlingar som ville starta heltidsförskolor i Svenska kyrkans regi. Redan hösten 1988 startades den första förskolan ”Änglamark” i Solberga. Nu finns ett nätverk av förskolor och fritidshem i Linköpings stift och de utför alla en del av församlingarnas uppdrag

  Läs mer om Förskolor i Svenska kyrkan

   

  Jag är en Ung ledare

  Jag är en Ung ledare Foto: Royne Mercurio

  Skapad:2012-10-22 14:36:00

  I kyrkan behövs goda ledare. Vi behöver människor som har mod och är beredda att ta ansvar. Vi behöver stärka våra inbördes relationer så att vi är till stöd och hjälp för varandra i vårt ledarskap. Inom Linköpings stift vill vi därför ge möjlighet för unga ledare i församlingarna att växa och utvecklas som ledare.

  Läs mer om Unga ledare

  Foto: Linda Mickelsson / IKON

  Skapad:2017-09-21 16:58:00

  Stockholms stiftskansli har utarbetat skriftliga rutiner vid oro om att barn far illa som församlingarna erbjuds att använda i det dagliga arbetet. Församlingarna erbjuds även utbildning i ämnet. Rutinerna kan laddas ner som pdf på denna sida.

  Läs mer om Rutiner vid oro om att barn far illa
  Godly Play träff - berättarnätverket i Linköping

  Godly Play träff - berättarnätverket i Linköping Foto: Malin Attervåg

  Skapad:2016-02-04 09:04:00

  För dig som arbetar med Godly Play i närheten av Linköping och vill dela dina erfarenheter. Vi fikar, delande av erfarenheter av berättande och arbetet med Godly Play. Vid varje träff delar vi en för kyrkoåret aktuell Godly Play- berättelse och undrar tillsammans.

  Läs mer om Berättarnätverk Godly Play

  Foto: Svenska Kyrkans Unga

  Skapad:2012-10-22 15:03:00

  Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

  Läs mer om Svenska Kyrkans Unga

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Malin Attervåg, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2020-05-27
  X
  Dokumentid: 764397- Webid: 29037 - Unitid: 3