Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kyrkokansliet

  Hållbarhetsarbetet på nationell nivå

  Hållbarhet handlar om långsiktighet och ansvarsfullhet. Området berör miljörelaterade, sociala och ekonomiska aspekter av vår verksamhet men också andliga och existentiella frågor.

  Svenska kyrkans nationella nivå har i uppdrag att integrera relevanta hållbarhetsperspektiv i hela verksamheten. På så sätt stärker vi både samhället och den egna organisationen och trovärdigheten.

  Hållbarhet ska vara integrerat i alla delar av kansliet och det ska ske ute i avdelningar och enheter. Till stöd för hållbarhetsarbetet har vi hållbarhetsgrupp som kan och bör rådfrågas om avdelningen/enheten behöver stöd för att identifiera sina risker och möjligheter för en hållbar utveckling.

  Stöd för hållbar verksamhet

  Bland Kyrkokansliets policyer och riktlinjer hittar du vårt interna regelverk för hållbarhetsfrågorna (t ex uppförandekod, miljöpolicy och resepolicy).

  Läs mer om vårt miljöarbete och vår senaste hållbarhetsredovisning och fyll på med kunskap och tips för HANDLING från Hållbarhetsportalen.

  Hållbarhetsgruppen vid nationell nivå

  Hållbarhetsgruppen utgår i sitt arbete från att de fyra dimensionerna är odelbara, att målkonflikter höjer vårt ansvarstagande för människa och skapelse samt att genom att höja blicken till en helhet identifierar vi synergier i både i egen verksamhet och i vår del i samhället. 

  • ​Ann Edlund - Hållbarhetsportalen, miljödiplomering, Agenda 2030
  • Annika Gottberg – Klimat, miljöpåverkan
  • Maria Löfgren Gernes - Klimat
  • Per Söderberg – hållbara inköp, företagande & MR, hållbarhetsredovisning 

  Hållbarhetsgruppen är organiserad till avdelningen för kyrkoliv, men arbetar stifts- och församlingsfrämjande med hållbarhetsfrågor, med kyrkomötesuppdrag inom området och med hållbarhetsinsatser som går tvärs genom våra avdelningar. Våra kompetenser är mer än det som listas ovan och du är välkommen att kontakta oss direkt eller via kyrkokansliet.hallbarhet@svenskakyrkan.se

  Agenda 2030

  Nationell nivås arbete bidrar till FN:s Agenda 2030 och en hållbar utveckling för framtida generationer. Våra insatser samordnas och tar sig uttryck i:

  Kommunikation med hjälp av vår externa hållbarhetssida.  

  Stöd till stift och församlingar, bl a genom en Agenda 2030-sida på Hållbarhetsportalen.

  Erfarenhetsutbyte mellan medarbetare på nationell nivå: genom tematiska samarbeten, det diakonala stödet och genom en samordningsgrupp. Erfarenhetsutbyte sker också genom miljödiplomeringsarbetet och med samverkanspartners.

  Påverkansarbete där vi själva och tillsammans med partnerorganisationer ställer beslutsfattare och myndigheter till svars så att arbetet för de mest utsatta möjliggörs, utförs och följs upp.

  En teologisk grund för arbetet med hållbar utveckling finns i människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken som också tar sig uttryck i den diakonala omsorgen för människa och skapelse.  

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ann Edlund, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2022-03-04
  X
  Dokumentid: 1290990- Webid: 21451 - Unitid: 2147483538